دانلود رایگان


پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی,دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

دانلود رایگان پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی.
تعداد سوالات: 58
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه - نمره گذاری و تفسیر - مولفه - پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی


دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چالش‌های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره‌ آموزش مجازی (مورد مطالعه ...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالشهای کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی
است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری 48 نفر
از اعضای هیئت علمی آموزش مجازی بود که 42 نفر با توجه به جدول مورگان و با روش
تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمعآوری داده‌ها از پرسشنامه ...

آگاهی و های تلویزیونی برنامه کمی و کیفی رابطة حقوق شهروندی از

ای قرار گرفته، گسترۀ آگاهی از. شهروندی، رفتارهای مدنی و مرارکت اجتماعی است. بر
همین اساس، مطالعة حاضر به بررسی. رابطة بین برنامه. های تلویزیونی و آگاه. ی ...... های
تربیتی شهروندی در. برنامه درسی پنهان. نظام آموزش متوسط نظری از دیدگاه معلمان زن
شهر تهران و. ارا ه راهکار. هایی برای بهبود وضعیت آن،. فصلنامه نوآوری. های آموزشی.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... تحول و نوسازي نظام آموزش و تربيت كشور: خانواده، مدرسه،. دانشگاه و حوزه. تحول و
ارتقاء علوم انساني ... دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي. رضا داوري
اردكاني. استاد گروه فلسفه ..... جامعه و احياناً مبنائي براي برنامه ريزي دلســوزان
نســبت به اعتقادات مردم خواهد بود، مالك. و معيارهاي به دســت آمده بايد حتّي االمكان ...

درسي ريزي برنامه در پژوهش - پژوهش در برنامه ریزی درسی

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تربیت شهروندی را در بر گرفت. اعتبار.
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۷ برآورد گردید و برای تعیین. روایی
ابزار پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل. دادهها با استفاده
از آمار توصیفی (درصد ، میانگین، انحراف معیار) و آمار. استنباطی (آزمون لون و آزمون
تی تک ...

چالش‌های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره‌ آموزش مجازی (مورد مطالعه ...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالشهای کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی
است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری 48 نفر
از اعضای هیئت علمی آموزش مجازی بود که 42 نفر با توجه به جدول مورگان و با روش
تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمعآوری داده‌ها از پرسشنامه ...

لیست پرسشنامه ها و مقالات جدید جامعه شناسی - مرکز خدمات روانشناسی ...

بازتاب تربیت اقتصادی خانواده در فرهنگ رضوی(ع)وتاثیرآن در نظم اجتماعی بررسی
امنیت اجتماعی در دین اسلام بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت رنجها با رویکرد
اسلامی بر بررسی چالش های امر به معروف و نهی از منکر در عصر جهانی شدن بررسی
رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن برعملکردتحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر
دوره ...

های تئوری آنتروپي‌برای‌تعیین‌میزان‌کاربرد‌ گیری تصمیم رو

جهاني. شدن. ازجمله. كمرنگ شدن نظارت. و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعليم و تربيت
و پيامدهای بعد فرهنگي. جهاني. شدن. ازجمله. ترويج فرهنگ غرب و. كمرنگ شدن. ويژگي.
های. بومي و به مخاطره افتادن هويت ملي و. ارزش. های. ديني در برنامه. های درسي مدارس اشاره.
كر. د. از طرفي مي. توان به برقراری ارتباطات فرهنگي بيشتر و شناخت ساير فرهنگ.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - کمیاب وب

18 نوامبر 2017 ... پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت اجتماعی، فرهنگی، فردی، ...

تغییر برنامه درسی آموزش عالی: (مورد: برنامه‌ درسی دوره کارشناسی‌ارشد ...

تربیت‌ مدرسان متعهد و متخصّص که بتوانند در آینده‌ عهده‌دار تدریس، تحقیق و تربیت‌
نیروی انسانی لازم در این رشته مهم علمی باشد. جهت عنصر محتوا در قسمت دوم پرسشنامه،
دروس رشته برنامهریزی آموزشی مندرج در سند مصوب "مشخصات کلّی برنامه‌ی درسی و
سرفصل‌ دروس" فهرست گردید و در مورد هر درس ضرورت وجود درس، تعداد واحدهای آن، اهداف ...

۱۳۸۷/۱۱/۰۱ - ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ - تعلیم و تربیت- نگاهی ویژه به برنامه درسی

25 ژانويه 2009 ... برای بحث در مورد برنامه درسی هر دوره ای بایستی توصیفی دقیق از ویژگیهای
روانشناختی، جامعه شناختی و سایر ویژگیهای یادگیرنده در آن دوره داشته باشیم. .... به
عبارت ديگر دوره راهنمايي ، زمان تشخيص استعدادهاي خاص ، از طريق مشاهده منظم و
پرسشنامه است ، ولي دوره متوسطه ، زمان پرورش استعدادهاي خاص مي باشد.

درسي ريزي برنامه در پژوهش - پژوهش در برنامه ریزی درسی

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تربیت شهروندی را در بر گرفت. اعتبار.
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۷ برآورد گردید و برای تعیین. روایی
ابزار پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل. دادهها با استفاده
از آمار توصیفی (درصد ، میانگین، انحراف معیار) و آمار. استنباطی (آزمون لون و آزمون
تی تک ...

محمد جواد لیاقت دار - پايگاه اطلاع رساني اساتيد

فوق لیسانس, برنامه ریزی درسی- تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت (تعلیم و تربیت
اسلامی),تربیت مدرس,ایران,۱۳۶۶-۱۳۷۰. لیسانس,مدیریت و برنامه ریزی آموزشی,ایران,-
۱۳۶۶. دیپلم,ریاضی-فیزیک,ایران,۱۳۵۴-۱۳۵۸. جستجو: نوع جستجو راانتخاب نمایید,
همکاران, سال چاپ, زبان. نمایش همه موارد. |. مقالات چاپ شده; مقالات ارائه شده ...

ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣ - فصلنامه فن آوری اطلاعات ...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي درﺳـﯽ دوره اﺑﺘـﺪاﯾﯽ اﯾـﺮان. در اراﯾـﻪ ﻃـﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ. » اﻧﺠـﺎم داد و. ﯾﺎﻓﺘـﻪ.
ﻫـﺎي آن ﻧﺸـﺎن داد، اﻫـﺪاف ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪي در ﺣـﺪ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﺮآورد ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ . ﻧﺮﯾﻤـﺎﻧﯽ. (Narimani,
2010) .... ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺑﺘﺪا در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ. آزﻣﻮن و ﭘﺲ. آزﻣﻮن و در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و
آزﻣﺎﯾﺶ اﺟـﺮا. ﮔﺮدﯾﺪ . ﺳﭙﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت. 8. ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﻌﺮض آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي.

دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)

اطلاع از نکات کاربردی آمار و روش تحقیق، نرم افزار ها، وبسایت ها و کارگاه های آموزشی
(به ویژه علوم تربیتی و روانشناسی) ممنون خواهیم شد ما را به .... دانلود پرسشنامه طرح
برنامه درسی آموزش الکترونیک-تفسیر و نمره گذاری. دانلود پرسشنامه .... دانلود
پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف و مکنزی ۱۹۹۰-مولفه های آن-۲۴. دانلود
پرسشنامه ...

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت شهروندی دانش آموزان از دیدگاه ...

برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از
طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با اجرای آزمایشی پرسشنامه و از طریق
آلفای کرونباخ 0.831 برای پرسشنامه برنامه درسی پنهان و 0.951 برای پرسشنامه
تربیت شهروندی برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون
های آمار ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - کمیاب وب

18 نوامبر 2017 ... پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت اجتماعی، فرهنگی، فردی، ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - ادمین فایل

8 ژانويه 2018 ... پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت اجتماعی، فرهنگی، فردی، ...

۱۳۸۷/۱۱/۰۱ - ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ - تعلیم و تربیت- نگاهی ویژه به برنامه درسی

25 ژانويه 2009 ... برای بحث در مورد برنامه درسی هر دوره ای بایستی توصیفی دقیق از ویژگیهای
روانشناختی، جامعه شناختی و سایر ویژگیهای یادگیرنده در آن دوره داشته باشیم. .... به
عبارت ديگر دوره راهنمايي ، زمان تشخيص استعدادهاي خاص ، از طريق مشاهده منظم و
پرسشنامه است ، ولي دوره متوسطه ، زمان پرورش استعدادهاي خاص مي باشد.

آﻣﻮزان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داﻧﺶ ﻣﻬﺎرت

1 فوریه 2011 ... 2727. ﻧﻔﺮ ﺑﻮده، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﺗﻌﺪاد. 276. ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب. ﺷﺪﻧﺪ
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ اي، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ... درﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ
دوره. ي. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ و اﻳـﻦ. ﻧﻴﺎزﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻛﻠﻴﺪ وا. ﮋه. ﻫﺎ. : ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻘﻮق

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ. ﻧﻘﺶ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ. ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آراﺳﺘﻪ. 1. ﺗﺮاﻧﻪ
ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ. 2. ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺪون ﺷﮏ. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. ﺧﻮب. ﯾﮑﯽ. از. اﻫﺪاف. اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم.
ﺗﻌﻠﯿﻢ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از آزﻣﻮن. T. ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﺑﻌﺎد
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. T. ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ. و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی – زیپو - وبلاگدهی

24 دسامبر 2017 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .
در ابتدا برای تعیین پایایی ابزار مورد نظر روی 60 نفر از معلمان زن و ...

آگاهی و های تلویزیونی برنامه کمی و کیفی رابطة حقوق شهروندی از

ای قرار گرفته، گسترۀ آگاهی از. شهروندی، رفتارهای مدنی و مرارکت اجتماعی است. بر
همین اساس، مطالعة حاضر به بررسی. رابطة بین برنامه. های تلویزیونی و آگاه. ی ...... های
تربیتی شهروندی در. برنامه درسی پنهان. نظام آموزش متوسط نظری از دیدگاه معلمان زن
شهر تهران و. ارا ه راهکار. هایی برای بهبود وضعیت آن،. فصلنامه نوآوری. های آموزشی.

دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

دانلود پرسشنامه آموزش الکترونیک و برنامه درسی. دانلود پرسشنامه هوش معنوی دانلود
پرسشنامه سواد مالی شخصی ... دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف دانلود
پرسشنامه خود ارزیابی دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ ... دانلود پرسشنامه نگرش
به فلسفه تعلیم و تربیت دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ دانلود
پرسشنامه ...

پرسشنامه رایگان آسيب شناسي تربيت شهروندي - پرسشنامه رایگان

11 فوریه 2016 ... پرسشنامه آسیب شناسی تربیت شهروندی. این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال بوده و با هدف
آسیب شناسی تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان نظام آموزش متوسطه نظری از منظر
معلمان زن و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن طراحی شده است. پرسشنامه ی مورد
نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

دانلود فایل: پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - همکاری در فروش ...

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: ۵۸ تعداد صفحات: ۵ شامل:
...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی|mm11710

مطلب مورد نظر درباره ی پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی.

به نام خدا - دانشنامه ایرانی برنامه درسی

طراحي الگويي براي ارزشيابي برنامه درسي و بكارگيري آن در ارزشيابي درس روش ها و
فنون تدريس دوره هاي تربيت دبير دانشگاهها. ... نام درس. رديف. كارشناسي. مقدمات
برنامه ريزي آموزشي و درسي. 1. كارشناسي. مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي. 2.
كارشناسي ارشد. اصول برنامه ريزي آموزشي. 3 ...... پروژه آموزش شهروندی در استان کرمان.

آگاهی و های تلویزیونی برنامه کمی و کیفی رابطة حقوق شهروندی از

ای قرار گرفته، گسترۀ آگاهی از. شهروندی، رفتارهای مدنی و مرارکت اجتماعی است. بر
همین اساس، مطالعة حاضر به بررسی. رابطة بین برنامه. های تلویزیونی و آگاه. ی ...... های
تربیتی شهروندی در. برنامه درسی پنهان. نظام آموزش متوسط نظری از دیدگاه معلمان زن
شهر تهران و. ارا ه راهکار. هایی برای بهبود وضعیت آن،. فصلنامه نوآوری. های آموزشی.

Validating the curriculum guide to “life skills and manners” education ...

تحكيم هويت و نظام ارزشي انساني و ديني و ملي، آموزش شهروندي و مهارتهاي زندگي فردي و
. اجتماعي و اقتصادي و علمي و فرهنگي را محور برنامه هاي آموزشي و تربيتي قرار دهد.«)
ص12(. آموزش آداب و مهارت هاي زندگي يكي از حوزه هاي يادگيري اساسي در برنامه هاي درسي
. مدارس كشور ماست كه با هدف آشنا كردن دانش آموزان با آموزه هاي ديني - اجتماعي و كسب.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - ادمین فایل

8 ژانويه 2018 ... پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت اجتماعی، فرهنگی، فردی، ...

فایل word پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - فایل ورد

10 سپتامبر 2017 ... فایل word پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی دارای 5 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه
تربیت شهروندی در برنامه درسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و
مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در ...

۱۳۸۷/۱۱/۰۱ - ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ - تعلیم و تربیت- نگاهی ویژه به برنامه درسی

25 ژانويه 2009 ... برای بحث در مورد برنامه درسی هر دوره ای بایستی توصیفی دقیق از ویژگیهای
روانشناختی، جامعه شناختی و سایر ویژگیهای یادگیرنده در آن دوره داشته باشیم. .... به
عبارت ديگر دوره راهنمايي ، زمان تشخيص استعدادهاي خاص ، از طريق مشاهده منظم و
پرسشنامه است ، ولي دوره متوسطه ، زمان پرورش استعدادهاي خاص مي باشد.

برنامه درسی پنهان و نقش آن در مدارس

شـاید مهـم تـرین اثـر مفهوم برنامه درسی پنهان در این نهفته است که پژوهشگران را بـه
مشـاهده تعلـيم و تربيت،. تدریس وآموزش ..... صفهان و ارائ. ه. راهکارهایی براي کاهش
پيامد هاي منفی آن، انجام پـذیرفت، ابتـدا با اسـتفاده از پرسشـنامه و شـيوه کمـی، جـو
اجتمـاعی مـورد ..... شناسایی آسيبهاي تربيت شهروندي در برنامه درسی پنهان : نظام
آموزش ...

: ﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ درﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺮ ﻴﻴ ﺗﻐ ( آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﺰي ارﺷﺪ ﺑﺮ

8 فوریه 2013 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨ. ﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ. ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻫﺪاف اﺻـﻠﻲ. دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ. ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب. "
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠّـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي درﺳـﻲ و ﺳﺮﻓـﺼﻞ. دروس. " ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 5. ﻫﺪف. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ . -. ﺗﺮﺑﻴﺖ. اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼ ﺺ. در زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و درﺳـﻲ ﺑـﺎ ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - دانلود از فایل 69i - دانلود ...

9 نوامبر 2017 ... فایل پر طرفدار و بسیار نایاب با نام پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی که
از جمله فایلهای دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو و
بینگ می باشد و از این حیث رکورددار است، به صورت کاملا رایگان توسط سرورهای
پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت گردآوری و لینک دانلود مستقیم آن در ...

ایران تایپیست پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: 58. تعداد صفحات: 5.

مهارت‌های شهروندی مغفول در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران

ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 39 گویه بسته پاسخ بود که بعد فردی
،اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی تربیت شهروندی را در بر گرفت . اعتبار
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 77/0 برآورد گردید و برای تعیین روایی
ابزار پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده شد ؛ تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی – زیپو - وبلاگدهی

24 دسامبر 2017 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .
در ابتدا برای تعیین پایایی ابزار مورد نظر روی 60 نفر از معلمان زن و ...

تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزشها و هنجارها برای دانش ...

این پژوهش با هدف بررسی مولفههای فرهنگ شهروندی در حیطهی ارزشها و هنجارها به روش
توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعهی آماری پژوهش مشتمل بر کلیه اعضای هیئت
علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقهی 4 و دانشگاههای دولتی یزد، اصفهان، تهران، مشهد و
شیراز در رشتههای علوم تربیتی، جامعهشناسی و روانشناسی بالغ بر 283 نفر بوده
است 4.

: ﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ درﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺮ ﻴﻴ ﺗﻐ ( آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﺰي ارﺷﺪ ﺑﺮ

8 فوریه 2013 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨ. ﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ. ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻫﺪاف اﺻـﻠﻲ. دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ. ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب. "
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠّـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي درﺳـﻲ و ﺳﺮﻓـﺼﻞ. دروس. " ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 5. ﻫﺪف. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ . -. ﺗﺮﺑﻴﺖ. اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼ ﺺ. در زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و درﺳـﻲ ﺑـﺎ ...

لیست نهایی چکیده مقالات پذیرفته شده - همایش اقدام پژوهی

14 دسامبر 2017 ... 14, فهیمه نوروزی, طراحی و اعتبار یابی الگوی مطلوب برنامه درسی شهاب از منظر دانشجو
معلمان و مجریان ستادی. 15, زهره افشار اردکانی ... 24, صمد ایزدی, اقدام پژوهی با تاکید
بر نقش معلمان در تربیت شهروندی .... 112, بهناز شاهمرادی, اضطراب امتحان ، اقدام پژوهی
، پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ، مهارت های مطالعه ، ذهن آگاهی.

چالش‌های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره‌ آموزش مجازی (مورد مطالعه ...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالشهای کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی
است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری 48 نفر
از اعضای هیئت علمی آموزش مجازی بود که 42 نفر با توجه به جدول مورگان و با روش
تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمعآوری داده‌ها از پرسشنامه ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی|mm11710

مطلب مورد نظر درباره ی پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی.

مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان

12:42. دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری» ..... منبع آموزشی درس برنامه های دولت
ویژه تربیت مدیران پایه ( دک... منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران
پایه ( دک... منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت .... فرم ارزیابی عملکرد
پژوهشی دستگاه¬های اجرایی. دریافت. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های
اجرایی94.

طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش بینش شهروندی ... - تازه های تربیت

2 دسامبر 2017 ... از اينرو ابتدا با بررسی ادبيات تحقيق و با استفاده از راهنمايي هاي اساتيد راهنما و
مشاور پرسشنامه طراحي گرديده، سپس مفاد و گويه های پرسشنامه به طريق دلفی در
اختيار 10 تن از صاحبنظران با تجربه در زمينه علوم تربيتی و روانشناسی ،حق.ق و
جامعه شناسی(به ویژه آشنا با فرهنگ شهروندی) قرار گرفت حاصل دقت نظر ...

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت شهروندی دانش آموزان از دیدگاه ...

برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از
طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با اجرای آزمایشی پرسشنامه و از طریق
آلفای کرونباخ 0.831 برای پرسشنامه برنامه درسی پنهان و 0.951 برای پرسشنامه
تربیت شهروندی برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون
های آمار ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - پاتوق فایل | پاتوق فایل

12 ژانويه 2018 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: 58 تعداد ...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

رشته تحصيلي. 1. حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش دفتر سالمت و پيشگيري. دكتر
حسن ضياءالديني. دكتري. پزشكي. 2. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. آقاي مسعود
كبيري. فوق ليسانس. تحقيقات آموزشی. 3. موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و
نوآوري ها آموزشي. دكتر حيدر توراني. دكتري. مديريت آموزشي. 4. پژوهشكده تعليم و
تربيت.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - فروشگاه توول ها

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. زیر مقیاس ها و گویه های
مربوط به آن.

رابطه برنامه درسی پنهان با تربیت شهروندی و عملکرد تحصیلی ...

جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پسر متوسطه شهر میناب به تعداد230 نفر بوده که
به صورت خوشه ای انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه تربیت
شهروندی، واحد و کاظمی،پرسشنامه عملکرد تحصیلی، (EPT)و پرسشنامه برنامه درسی
پنهان، فتحی واجارگاه، که سه بعد برنامه درسی پنهان را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده
شد.

لیست پرسشنامه ها و مقالات جدید جامعه شناسی - مرکز خدمات روانشناسی ...

بازتاب تربیت اقتصادی خانواده در فرهنگ رضوی(ع)وتاثیرآن در نظم اجتماعی بررسی
امنیت اجتماعی در دین اسلام بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت رنجها با رویکرد
اسلامی بر بررسی چالش های امر به معروف و نهی از منکر در عصر جهانی شدن بررسی
رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن برعملکردتحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر
دوره ...

دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

دانلود پرسشنامه آموزش الکترونیک و برنامه درسی. دانلود پرسشنامه هوش معنوی دانلود
پرسشنامه سواد مالی شخصی ... دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف دانلود
پرسشنامه خود ارزیابی دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ ... دانلود پرسشنامه نگرش
به فلسفه تعلیم و تربیت دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ دانلود
پرسشنامه ...

دانلود نمونه پروپوزال رشته برنامه ریزی درسی - ایران پژوهش

دانلود نمونه پروپوزال رشته برنامه ریزی درسی: مشخصات: موضوع پروپوزال: ارزیابی
وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره
راهنمایی ... ابزار گردآوری اطلاعات ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق
ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه
درسی ...

تحلیلی بر برنامه درسی میان رشته ای آموزش محیط زیست در آموزش عالی

به برنامه درسی زیست محیطی در آموزش عالی و تفکر را در برنامه ریزی توسعه
دانشگاهی. جهت پویایی ارتباط گذشته، حال ... هـر کـدام از وظایـف و رسـالت های آمـوزش
عالـی اعـم از تربیـت نیـروی انسـانی. متخصـص، ارزیابـی و .... رویکرد هـای آموزشـی
میان رشـته ای را در بـر می گیـرد و سـعی در شـکوفایی سـطح سـواد شـهروندی. و علمـی
دارد. دانشـی کـه ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - فروشگاه فایل سیدو - فانی ...

ظرف غذای برقی، لذت غذایی گرم با حداقل مصرف انرژی، دارای ظرف جانبی برای
تفکیک غذا و قاشق. مصرف فوق العاده پایین برق و ظاهری جذاب با وزن کم. مناسب براي
استفاده در محل کار، منزل، مسافرت، مدرسه و دانشگاه. » برای مشاهده توضیحات و
تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ... روش خرید: برای خرید پس از
کلیک روی دکمه ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - پاتوق فایل | پاتوق فایل

12 ژانويه 2018 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: 58 تعداد ...

پرسشنامه تربیت شهروندی - مادسیج

2 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه تربیت شهروندی. (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،
تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن
بررسی تربیت شهروندی در افراد از ابعاد مختلف (قانون گرایی، روحیه مشارکت جویی،
مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس) است. (توضیحات کامل در داخل فایل).

: ﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ درﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺮ ﻴﻴ ﺗﻐ ( آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﺰي ارﺷﺪ ﺑﺮ

8 فوریه 2013 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨ. ﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ. ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻫﺪاف اﺻـﻠﻲ. دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ. ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب. "
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠّـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي درﺳـﻲ و ﺳﺮﻓـﺼﻞ. دروس. " ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 5. ﻫﺪف. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ . -. ﺗﺮﺑﻴﺖ. اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼ ﺺ. در زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و درﺳـﻲ ﺑـﺎ ...

دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

دانلود پرسشنامه آموزش الکترونیک و برنامه درسی. دانلود پرسشنامه هوش معنوی دانلود
پرسشنامه سواد مالی شخصی ... دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف دانلود
پرسشنامه خود ارزیابی دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ ... دانلود پرسشنامه نگرش
به فلسفه تعلیم و تربیت دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ دانلود
پرسشنامه ...

ایران تایپیست پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: 58. تعداد صفحات: 5.

های تئوری آنتروپي‌برای‌تعیین‌میزان‌کاربرد‌ گیری تصمیم رو

جهاني. شدن. ازجمله. كمرنگ شدن نظارت. و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعليم و تربيت
و پيامدهای بعد فرهنگي. جهاني. شدن. ازجمله. ترويج فرهنگ غرب و. كمرنگ شدن. ويژگي.
های. بومي و به مخاطره افتادن هويت ملي و. ارزش. های. ديني در برنامه. های درسي مدارس اشاره.
كر. د. از طرفي مي. توان به برقراری ارتباطات فرهنگي بيشتر و شناخت ساير فرهنگ.

رزومه - مهرزاد حمیدی - دانشگاه تهران

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی. ، محسن شفیعی، محمود گودرزی ، مهرزاد حمیدی و
جهانگیر یدالهی فارسی . "طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا،
شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته." حرکت -، 32 (1386): 36-19. ، محسن
شفیعی ، محمود گودرزی ، مهرزاد حمیدی و جهانگیر یدالهی فارسی . "طراحی وتبیین
معیارهای انتخاب ...

ﻧﺪا ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺮﺷﺎه ﺟﻌﻔﺮي ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺮﯾﻔﯿ - علوم تربیتی - دانشگاه شهید ...

ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻐﻔـﻮل در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ آﻣـﻮزش. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. اﯾﺮان ﺑﻮد. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ. و. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -.
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ. ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد روﯾﮑﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺋﺪ. و. ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش.
ﻣﺤـﯿﻂ. زﯾﺴـﺖ. ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘ ... آﻣﺪه، ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و ﻫﺪف آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﻌﺎل و ﻣﺠﻬﺰ. ﺑﻪ داﻧﺶ و
اراده در زﻣﯿﻨﻪ. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ ...... اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮد. ﯾـﺪ. ﻧﺤـﻮه. ي
ﺗﻮزﯾـﻊ.

دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)

اطلاع از نکات کاربردی آمار و روش تحقیق، نرم افزار ها، وبسایت ها و کارگاه های آموزشی
(به ویژه علوم تربیتی و روانشناسی) ممنون خواهیم شد ما را به .... دانلود پرسشنامه طرح
برنامه درسی آموزش الکترونیک-تفسیر و نمره گذاری. دانلود پرسشنامه .... دانلود
پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف و مکنزی ۱۹۹۰-مولفه های آن-۲۴. دانلود
پرسشنامه ...

بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود تعمیرات تخصصی ماشینری در 3 بخش

کارت دعوت عروسی

فایل پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان ..

طرح توجیهی زعفران 39 ص ( word )

فایل اقدام پژوهی عربی هشتم علاقه مند کردن دانش آموزان به درس، بوسیله روش تدریس خلاقانه .

پاورپوینت درمورد بردارها(تفریق بردارها)

سناریووالگوی تدریس علوم اول ابتدایی آهنربا

دانلود تحقیق در مورد ژیمناستیک ریتمیک

دانلود پاورپوینت بررسی معاهدات و فعالیت های نهادهای بین المللی مرتبط با حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست - 15 اسلاید