دانلود رایگان


تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر - دانلود رایگاندانلود رایگان تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

دانلود رایگان تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر برای خرید این پروژه فقط و فقط از
سایت
http://www.porojeamadematlab.ir
با تخفیف 50 درصدی استفاده نمایید.
09132399969
09338075778


متلب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وبلاگ اطلاع رسانی مهندس جعفر حسنی ارزانفودی - دانلود مقالات سومین ...

30 آوريل 2012 ... 27- تحلیل رضایت مندی شهروندان با استفاده از تکنیک های داده کاوی: موردکاوی
شهرداری تهران ... خودرو با روش پردازش تصویر و مقایسه آن با میزان خطای یک روش
ترکیبی ... 92- مقایسه روش های مبتنی بر داده کاوی در تشخیص بیماری چربی خون ...
آموزش دیده، خوشه بندی کاهشی و سیستم ایمنی مصنوعی در تشخیص سرطان

پت سی تی.docx

پزشکی هسته ای؛ شاخه ای از تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از مقدار ... این
بیماریها شامل؛ انواع سرطان ها، بیماری قلبی و سایر موارد غیرطبیعی بدن ... تصاویر
مخصوص از بهم آمیختگی یا رویهم قرار دادن این دو روش تصویر برداری به دست می آید.
... بیشتری در تشخیص بیماریها در مقایسه با روش های سی تی اسکن و پت اسکن هر ...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر | Mank1

2 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله کامل درباره توسعه و ایجاد پوشش سگمنتالی بتنی ساخته و پیش تنیده
شده · شناسايي و ارزيابي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در ...

فعاليت هاي علمي-پژوهشي و سابقه مديريتي دکتر جواد حدادنيا در يک نگاه

16- ثبت اختراع دستگاه كمك آموزشي حركت پرتابي توسط پردازش تصاوير با ....
محمد فیوضی, جواد حدادنیا, " ارائه يك روش هوشمند تركيبي به منظور تشخيص بيماري
ديابت", ... و تشخیص هوشمند خوشخیم یا بدخیم بودن تومورهای سرطان پستان با
استفاده از ..... در محیطهای گوناگون با استفاده از پردازش تصویر", بیستمین
کنفراتس مهندسی ...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر - همراه فید

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر. برای ید این پروژه
فقط و فقط از. سایت. http://www.porojeamadematlab.ir. با تخفیف 50 درصدی ...

فعاليت هاي علمي-پژوهشي و سابقه مديريتي دکتر جواد حدادنيا در يک نگاه

16- ثبت اختراع دستگاه كمك آموزشي حركت پرتابي توسط پردازش تصاوير با ....
محمد فیوضی, جواد حدادنیا, " ارائه يك روش هوشمند تركيبي به منظور تشخيص بيماري
ديابت", ... و تشخیص هوشمند خوشخیم یا بدخیم بودن تومورهای سرطان پستان با
استفاده از ..... در محیطهای گوناگون با استفاده از پردازش تصویر", بیستمین
کنفراتس مهندسی ...

مرجع دانلود رادیولوژی ایران - مزایا و معایب ام آر آی mri در یک روش ...

چندی بعد دکتر دامادین به نقش بسیار حیاتی ساختمان مولکول‌های آب در تصویر ... این
سیگنال‌ها توسط کامپیوتر جهت ساختن تصاویر MRI| ، پردازش می شوند. ... در سال‌های
اخیر استفاده ازMRI| در زمینه‌های گوناگون پزشکی از تشخیص سرطان تا کشف ...
مغزی را با روش های غیر تهاجمی از طریق ثبت سیگنال های وابسته به سطح اکسیژن
خون ...

اصل مقاله (732 K)

ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ از. ﺗﺼﺎو. ﺮﻳ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ. ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺘ. ﻲ. ﻣﻼﻧـﻮم. اراﺋﻪ. ﻣﻲ.
ﺷﻮد . اﻳﻦ روش ﺑﻪ ... ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ دﻗﺖ و ﻫﻢ ﺻﺤﺖ، ﺑﺮ روش. ﻫـﺎي ... ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد، از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧـﻮن ...
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي ﺗﺼﺎوﻳﺮ. درﻣﻮﺳﻜﻮپ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺷﻜﻞ. ):3(. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺗﺼﻮﻳﺮ. اوﻟﻴﻪ.

پروژه متلب پردازش تصویر تشخیص سرطان سینه با شبکه عصبی ...

20 ژانويه 2015 ... پروژه متلب پردازش تصویر تشخیص سرطان سینه با شبکه عصبی ... ابتدا تصاویر
دادگان استخراج شده با استفاده از برنامه Exract_ROI به ابعاد کوچکتری ... تابع
extract_features ویژگی های تصاویر را بر اساس مقاله زیر استخراج میکند. .... پروژه
منطق فازی: کنترل فشار خون بیمار با استفاده از کنترل کننده فازی.

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر - اسپیناد

پست 'تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر' از بلاگ 'ژیکو'
با ذکر منبع و سایت اصلی آن بازنشر شده است لذا مسئولیت کلیه مطالب مندرج در آن ...

راههای تشخیص سرطان استخوان

در این موارد باید با انجام بیوپسی یا نمونه برداری از استخوان نوع تومور مشخص شود. ...
در صورتی که کیفیت تصویر تهیه شده در حد مطلوب بود به بیمار اجازه داده میشود تا ...
با استفاده از تصاویر سی تی اسکن میتوان بافت های درون بدن را مشاهده کرد و شکل
آنها .... های مغزی قبلی، خونریزی و اختلالات ساختار در مغز و طناب نخاعی، سرطان خون، ...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر - اسپیناد

پست 'تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر' از بلاگ 'ژیکو'
با ذکر منبع و سایت اصلی آن بازنشر شده است لذا مسئولیت کلیه مطالب مندرج در آن ...

راههای تشخیص سرطان استخوان

در این موارد باید با انجام بیوپسی یا نمونه برداری از استخوان نوع تومور مشخص شود. ...
در صورتی که کیفیت تصویر تهیه شده در حد مطلوب بود به بیمار اجازه داده میشود تا ...
با استفاده از تصاویر سی تی اسکن میتوان بافت های درون بدن را مشاهده کرد و شکل
آنها .... های مغزی قبلی، خونریزی و اختلالات ساختار در مغز و طناب نخاعی، سرطان خون، ...

مقاله طراحی سیستم هوشمند تشخیص تصادف با استفاده از فناوری ...

مقاله تشخیص گفتار با استفاده از روش های هوشمند در پردازش صوت فایل ورد (word) ·
درخواست حذف .... تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر.

بررسی و جداسازی توده‌های سرطان پستان در تصاویر حرارتی با استفاده ...

ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن. ﭘﺴﺘﺎن، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ... ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ... ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ. ﻣﻮﯾﺮگ. ﻫﺎي.

سرطان مری - سرطان، مهندسان سرطان ایران، تلاشی جدی برای درمان قطعی ...

این نوع سرطان در یاخته های غده ای در جداره مری که مخاط تولید می کنند، شکل می گیرد. ...
اگر این نشانه ها ادامه دار باشد، بهتر است که برای تشخیص دقیق با یک متخصص ...
تی اسکن، یک تکنیک عکس برداری با پرتو ایکس است که تصویری سه بعدی و ...
از سی تی اسکن برای پیدا کردن و نشان دادن رشد تومور در خلال درمان استفاده می شود.

گروه مهندسي كامپيوتر/طراحي ساخت دستگاه سرطان سوز MRgHifu در ...

با استفاده از توان گرمايي امواج باشدت بالاي اولتراسونيك روي بافتهاي سرطاني با
مدت .... نظر فني و هماهنگ سازي آن با تصوير 3 بعدي كاري دشوار و پيچيده است كه با
پردازش ... هاي مبتني بر خون در بعضي از انواع سرطان به ويژه سرطان خون كاربرد دارد و
با .... نوآوري اين محصول استفاده از روش همزماني تشخيص سلولهاي سرطاني و سوزاندن
آنها ...

تالار گفتمان مانشت - موضوع پایانامه در مورد تشخیص سرطان

یا سرطان خون یا ریه ... بنابراین کار شما در گیر با پردازش تصویر خواهد بود . ... 3-
استفاده از روش های یادگیری ماشین برای طراحی کلاسه بند (مثل شبکه ... من سمینارمو
با موضوع پیش بینی سرطان سینه با تکنیکهای داده کاوی ارائه دادم ...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

1 روز پیش ... تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر برای خرید این پروژه
فقط و فقط از سایت http:www.porojeamadematlab.ir با تخفیف ...

اصل مقاله (732 K)

ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ از. ﺗﺼﺎو. ﺮﻳ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ. ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺘ. ﻲ. ﻣﻼﻧـﻮم. اراﺋﻪ. ﻣﻲ.
ﺷﻮد . اﻳﻦ روش ﺑﻪ ... ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ دﻗﺖ و ﻫﻢ ﺻﺤﺖ، ﺑﺮ روش. ﻫـﺎي ... ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد، از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧـﻮن ...
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي ﺗﺼﺎوﻳﺮ. درﻣﻮﺳﻜﻮپ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺷﻜﻞ. ):3(. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺗﺼﻮﻳﺮ. اوﻟﻴﻪ.

تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری تشخیص سرطان سینه ...

29 مارس 2014 ... وی با بیان اینکه تصویر برداری در تشخیص زودرس سرطان سینه در زنان از ... این
رادیولو‍‍ژیست خاطرنشان کرد:استفاده از ماموگرافی و سونوگرافی توده ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : طبقه بندی لکوسیت برای تشخیص سرطان ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : Leucocyte classification for ... طبقه
بندی لکوسیت برای تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر - فروش ...

1 مه 2016 ... تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر. شامل تکنیک های زیر:
باینری کردن تصویر. فیلتر سوبل. لبه یابی. و... می توان به ...

کاربرد سونوگرافی در تشخیص سرطان سینه - پزشکی امروز

14 سپتامبر 2013 ... تـصــویــر بـرداری سـیـنـه بـا اسـتـفـاده از امـواج فرا‌صوتی به ما این ... که این رد
یابی خون شامل رد یابی در داخـــــل رگ هــــای اصــلــــی، شــــریــــان ... ترانسدیوسر
برخورد می کند سپس برای پردازش تصویر به کامپیوتر فرستاده می شود.

تصویربرداری پزشکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاه‌ها به سرعت توسعه و بسط پیدا کردند و تکنیک‌های استانداردی برای روش‌های ...
در این روش تصویرگری با استفاده از پرتو پرتو ایکس تصویر به وجود می‌آید. .... (
تشخیص سلول‌های بدخیم از خوش خیم، مشاهده دقیق روند پیشروی سلول‌های سرطانی و ....
به سونوگرافی داپلر، برای تصویربرداری خون جاری در قلب و عروق استفاده می‌شود.

پایان نامه بكارگيري روشهاي هوشمند در مدلسازي تومورهای سرطانی | ايران ...

28 فوریه 2015 ... بكارگيري روشهاي هوشمند در مدلسازي چند مقياسي سرطاني تومورهاي جهت شيمي درماني ...
چنانچه بتوانيم با استفاده از روشي سيـستماتيكو بدون اينكه عملاً يك روش درماني ...
اين مسئله به لحاظ خون رساني [3]،[7]،[10]،[16 ،] [17]،[30]،[31 ،] نوع .... طبقه بندی
سیستم‌های تشخیص نفوذ ... فیلم آموزش فارسی جامع شبکه های عصبی ...

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن - Sid

ﻫﺎي. SVM. ﺑ. ﺮاي ﮐﻼس. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ. -. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. 28 ...
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن،. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺳﻮزن ﻇﺮﯾﻒ. (FNA). ، اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ... رﻧﮕﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ. ) و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎ. ﮥﻣ. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﻣﺮز ﻫﺴﺘﮥ. ﺳﻠﻮل.

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر - همراه فید

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر. برای ید این پروژه
فقط و فقط از. سایت. http://www.porojeamadematlab.ir. با تخفیف 50 درصدی ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده پزشکی - 2016 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی رشته پزشکی با ترجمه : دانلود رایگان مقاله ... حساسیت
سلول های توموری به اثرات ضدتوموری AD-MSCs فعال شده با TNF-α در سرطان سینه می
شود ... SVM بر پایه تشخیص تشنج EEG خوکار با استفاده از بسته های موجی
Coiflets .... اتوماتیک برای تعیین گروههای خونی با استفاده از تکنیک های پردازش
تصویر ...

page 1-13 - پژوهشکده سرطان پستان

ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺪان. ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﮐﻼو و ﺗﺎﻧﮋاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ دزﯾﻤﺘﺮي. ﺳﻤﯿﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ. 78. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﺮو
ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ. CK. 19. در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎ روش.

شناسایی سرطان پوست براساس الگوی حرارتی در تصاویر ... - Tums.ac.ir

ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ... ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺑﺰار ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدﻧﺪ ... ﻫﺎي
ﺳﺒﺰوار و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن، ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻬـﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺳـﺮﻳﻊ. ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒ .....
اﺳــﺘﻔﺎده از. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي. ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ. ﺑﭙــﺮدازﻳﻢ . ﻫــﺪف از اﻧﺠــﺎم اﻳــﻦ ﻛــﺎر،
ﺑﺮرﺳــﻲ ...

تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری تشخیص سرطان سینه ...

29 مارس 2014 ... وی با بیان اینکه تصویر برداری در تشخیص زودرس سرطان سینه در زنان از ... این
رادیولو‍‍ژیست خاطرنشان کرد:استفاده از ماموگرافی و سونوگرافی توده ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده پزشکی - 2016 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی رشته پزشکی با ترجمه : دانلود رایگان مقاله ... حساسیت
سلول های توموری به اثرات ضدتوموری AD-MSCs فعال شده با TNF-α در سرطان سینه می
شود ... SVM بر پایه تشخیص تشنج EEG خوکار با استفاده از بسته های موجی
Coiflets .... اتوماتیک برای تعیین گروههای خونی با استفاده از تکنیک های پردازش
تصویر ...

دریافت فایل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ، روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ.
روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ... ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢرﺧﺪادی، ﻧﻘﺸﻪ.

سرطان مری - سرطان، مهندسان سرطان ایران، تلاشی جدی برای درمان قطعی ...

این نوع سرطان در یاخته های غده ای در جداره مری که مخاط تولید می کنند، شکل می گیرد. ...
اگر این نشانه ها ادامه دار باشد، بهتر است که برای تشخیص دقیق با یک متخصص ...
تی اسکن، یک تکنیک عکس برداری با پرتو ایکس است که تصویری سه بعدی و ...
از سی تی اسکن برای پیدا کردن و نشان دادن رشد تومور در خلال درمان استفاده می شود.

پروژه طبقه بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم سینه با شبکه عصبی ...

4 جولای 2015 ... ... به عنوان یک طبقه بند که تومور بدخیم است یا تومور خوش خیم مورد استفاده واقع می
گردد. ... دسته ها: پروژه ها,پروژه های پردازش تصویر,پروژه های شبکه عصبی,پروژه های
متلب,رشته ... پروژه سنجش از دور تصویر با شبکه عصبی BP توسط MATLAB ...
پروژه تشخیص سرطان ریه توسط استنتاج شبکه بیزی با MATLAB.

پروژه طبقه بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم سینه با شبکه عصبی ...

4 جولای 2015 ... ... به عنوان یک طبقه بند که تومور بدخیم است یا تومور خوش خیم مورد استفاده واقع می
گردد. ... دسته ها: پروژه ها,پروژه های پردازش تصویر,پروژه های شبکه عصبی,پروژه های
متلب,رشته ... پروژه سنجش از دور تصویر با شبکه عصبی BP توسط MATLAB ...
پروژه تشخیص سرطان ریه توسط استنتاج شبکه بیزی با MATLAB.

4-3-2 مقالات کاربرد شبکه های عصبی در پزشکی - سیستم مدیریت ...

تشخیص سرطان کولن با استفاده از شبکه های عصبی: ... در لفظ فنی، مشکل در
تصویر برداری اتوماتیک،ارجاع دادن یک دسته از پیکسل ها (ساختار) در ..... ما از یک
دسته از فرایندهای پردازش تصویر در مرحله ابتدایی برای تشخیص مناطق مشکوک به
سرطان ریه از روی مناطق قابل ... کشف Noduleها به علت وجود رگ های خونی و دنده ها مشکل
می شود.

پزشکی بالینی - روش32- روش های تشخیصی سرطان

قابل مشاهده است در حدود 200 ميکرومتر هستند، با استفاده از تکنيک هاي بزرگ
نمايي ... 1- کاهش نويز ايجاد شده در تصوير در پروسه پردازش تصوير ... معمولا اسکن
استخوان در بيماران مبتلا به سرطان سينه براي تشخيص متاستاز استخوان ها، انجام مي
شود. ..... موارد و نشانه هاي استفاده از کولونوسکوپي عبارتند از: خون ريزي هاي معده- روده،
...

Q76 : دسته بندی مجموعه داده های ریزآرایه دی ان ای به منظور تشخیص سرطان

سیستم پیشنهادی شامل سه فاز اصلی پردازش تصویر، داده-کاوی و شناسایی بیماری ...
دانشگاه استنفورد به منظور بررسی و آزمایش سیستم پیشنهادی استفاده شده است. ...
سرطان در پایگاه داده ی سرطان سینه، سرطان غدد لنفاوی و سرطان خون به ترتیب با ...
HA129 : ارزیابی و تشخیص صحت تقاضاهای خسارت بیمه ای با استفاده از
تکنیک‌های ...

MRI - سلام پرتوکار

2 سپتامبر 2013 ... در این روش با استفاده از نوعی کنتراست در تصویربرداری تشدید مغناطیسی ...
تصویربرداری از خون وریدها به وسیله SWI با تکنیک BLOD که مخفف: ... تصویر
مقداری با تصویر فاز ترکیب می شود تصویری با کنتراست .... هاي احتمالي در سينه
يا تست ديجيتال ركتال به منظور تشخيص سرطان ..... پردازش تصویر (1).

پزشکی بالینی - روش146- كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه

تصوير برداري با استفاده از امواج فرا صوتي كـه اغـلـب آن را بـا نام سونوگرافي ...
بــه طــوري كــه حـتـي مي‌توانيم حركت خون در داخل رگ ها را نيز با اين روش تشخيص دهيم
. .... كامپيوتر پردازش مي شود تشكيل يك فريم تصوير مي دهد و اين فريم هاي ايجاد شده
...

پت سی تی.docx

پزشکی هسته ای؛ شاخه ای از تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از مقدار ... این
بیماریها شامل؛ انواع سرطان ها، بیماری قلبی و سایر موارد غیرطبیعی بدن ... تصاویر
مخصوص از بهم آمیختگی یا رویهم قرار دادن این دو روش تصویر برداری به دست می آید.
... بیشتری در تشخیص بیماریها در مقایسه با روش های سی تی اسکن و پت اسکن هر ...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر | جستجو ...

عبارت تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر در بین
وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار
بازنشر شده ...

در شکل درجه حرارت برای هر انگشت نشان داده شده است

دما نگاری ، تشخیص پزشکی ، جریان خون ، عروق کرونر ، انتقال حرارت ... با این حال،
هزینه های بالای اسکنرهای حرارتی و بهمراه تصویر کامپیوتر پردازش شده یک محدودیت
... جریان کرونر را می توان با استفاده از ترموگرافی ، پردازش تصویر، و تجزیه
وتحلیل ... برای مثال در درمان سرطان پستان ، و یا عروقی و بیماری های رماتیسمی و
پوستی و ...

Final Results-ICIS2014(1). - صفحه اول-دوازدهمين کنفرانس سيستم هاي ...

58, 73, تعيين کلاس پسته با استفاده از پردازش تصوير، الگوريتم هاي ... 90, 110,
تشخيص ارقام دست نوشته فارسي با استفاده از تکنيک هاي هوش مصنوعي, رد ....
استفاده از جستجوي تابو، الگوريتم ژنتيک و KNN براي تشخيص بيماري ديابت,
قبول.

دریافت فایل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ، روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ.
روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ... ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢرﺧﺪادی، ﻧﻘﺸﻪ.

دریافت فایل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ، روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ.
روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ... ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢرﺧﺪادی، ﻧﻘﺸﻪ.

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : طبقه بندی لکوسیت برای تشخیص سرطان ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : Leucocyte classification for ... طبقه
بندی لکوسیت برای تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

page 1-13 - پژوهشکده سرطان پستان

ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺪان. ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﮐﻼو و ﺗﺎﻧﮋاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ دزﯾﻤﺘﺮي. ﺳﻤﯿﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ. 78. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﺮو
ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ. CK. 19. در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎ روش.

شناسایی و استخراج اتوماتیک رده پلاسماسلی در بیماری میلوم متعدد در ...

نوعی گلبول سفید خون ... نشان دهنده بیماری سرطان خون از نوع ... استفاده از تکنیک.
های نوین پردازش تصویر. فراهم. نماید . روش. :کار. در. این. پژوهش. با. استفاده.

دریافت فایل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ، روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ.
روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ... ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢرﺧﺪادی، ﻧﻘﺸﻪ.

اصل مقاله (732 K)

ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ از. ﺗﺼﺎو. ﺮﻳ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ. ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺘ. ﻲ. ﻣﻼﻧـﻮم. اراﺋﻪ. ﻣﻲ.
ﺷﻮد . اﻳﻦ روش ﺑﻪ ... ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ دﻗﺖ و ﻫﻢ ﺻﺤﺖ، ﺑﺮ روش. ﻫـﺎي ... ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد، از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧـﻮن ...
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي ﺗﺼﺎوﻳﺮ. درﻣﻮﺳﻜﻮپ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺷﻜﻞ. ):3(. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺗﺼﻮﻳﺮ. اوﻟﻴﻪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن - Sid

ﻫﺎي. SVM. ﺑ. ﺮاي ﮐﻼس. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ. -. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. 28 ...
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن،. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺳﻮزن ﻇﺮﯾﻒ. (FNA). ، اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ... رﻧﮕﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ. ) و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎ. ﮥﻣ. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﻣﺮز ﻫﺴﺘﮥ. ﺳﻠﻮل.

تشخیص خستگی راننده با استفاده از سیگنال ضربان قلب | مجله خبری ...

21 دسامبر 2016 ... خانه تکنولوژی تکنولوژی روز تشخیص خستگی راننده با استفاده از ... پردازش های
مختلفی در حوزه های زمان و فرکانس بر روی این سیگنال انجام .... نمودار پوانکاره
تکنیکی نسبتا جدید برای تحلیل دینامیک های غیر خطی است. ... در سال ۲۰۱۱ میلادی
M. Patela با ویژگیهای فرکانسی و استفاده از تصویر طیف توان به عنوان ...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر.

آپارات - تشخیص سرطان با متلب

آپارات - تشخیص سرطان با متلب. ... تشخیص غدد سرطانی (سرطان سینه) به کمک
پردازش تصویر · پایان نامه ارشد دکتر... 611 بازدید ... آنالیز عکس تشخیص بیماری
های چشمی و پردازش عکس MATLAB · iranmatlab.org ... آموزش تشخیص دیابت با
استفاده از شبکه عصبی در متلب ... دانلود پروژه سیستم خبره تشخیص و درمان سرطان
خون.

تکنیک های تشخیص سرطان خون با استفاده از داده کاوی

3 ژوئن 2016 ... تکنیک های تشخیص سرطان خون با استفاده از داده کاوی + کاربرد بررسی در با نرم
افزار مطلب matlab متلب حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی ...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر | جستجو ...

عبارت تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر در بین
وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار
بازنشر شده ...

page 1-13 - پژوهشکده سرطان پستان

ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺪان. ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﮐﻼو و ﺗﺎﻧﮋاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ دزﯾﻤﺘﺮي. ﺳﻤﯿﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ. 78. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﺮو
ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ. CK. 19. در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎ روش.

آنالیز داده های سرطان با الگوریتم های ناسا - کلیک

18 سپتامبر 2016 ... به گزارش کلیک، محققان موسسه ملی سرطان، با استفاده از تکنیک های تحلیل ... از
سال ۲۰۰۰، پژوهشگران شبکه تحقیقات تشخیص زودرس EDRN، که انبوهی از داده های
سرطان که شامل ... مانند آنچه که در پردازش تصویر و تجزیه و تحلیل تصاویر نجوم به ...
ریه: ساخت خون · این گذشت زمان تقسیم سلولی واقعی و تماشایی است ...

کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی بن - اولین کنگره بین المللی ...

16 فوریه 2017 ... ارائه مدلی جهت پاکسازی تشخيص های. پزشکی ... ارزیابی کاربردپذیری سيستم های
اطالعات سالمت در ایران: مطالعه مرور. نظام مند ... نامناسب فرآورده های خونی در بيمارستان
... های پردازش ... بهبود پيش بينی ابتال به سرطان ریه با استفاده از تکنيک رأی
گيری ..... طرح رمزنگاری تصویری برای رمزنگاری تصاویر پزشکی.

شناسایی و استخراج اتوماتیک رده پلاسماسلی در بیماری میلوم متعدد در ...

نوعی گلبول سفید خون ... نشان دهنده بیماری سرطان خون از نوع ... استفاده از تکنیک.
های نوین پردازش تصویر. فراهم. نماید . روش. :کار. در. این. پژوهش. با. استفاده.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن - Sid

ﻫﺎي. SVM. ﺑ. ﺮاي ﮐﻼس. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ. -. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. 28 ...
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن،. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺳﻮزن ﻇﺮﯾﻒ. (FNA). ، اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ... رﻧﮕﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ. ) و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎ. ﮥﻣ. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﻣﺮز ﻫﺴﺘﮥ. ﺳﻠﻮل.

مروری بر روش استاندارد تشخیص بیماری سل - آزمایشگاه دکتر حیدری

تشخیص سل (TB) اساساً بر پایه روش کشت و روش های غیر کشت هست. ... شرایط با
ظهور سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB) بسیار پیچیده شده است. ... به مهارت تکنسین دارد
و یک تکنسین فقط می تواند تعداد نسبتاً کمی از اسلایدها را روزانه پردازش کند. ...
مثبت واکنش به TST یا آزمون خون اختصاصی سل دارد و علائم بیماری را ندارد، استفاده
شود.

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر همراه ...

18 ژوئن 2016 ... تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر. شامل تکنیک های زیر:
باینری کردن تصویر. فیلتر سوبل. لبه یابی. و… می توان به ...

طبقه بندی گلبول سفید خون برای تشخیص سرطان خون با استفاده از ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 81294 - ترجمه نشده - موضوع : پردازش تصویر - 13 صفحه ...
گلبول سفید خون برای تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک پردازش تصویر ...
بندی تصویر میکروسکوپ؛ تجزیه و تحلیل سلول؛ تشخیص سلول های سفید خون ...

Q76 : دسته بندی مجموعه داده های ریزآرایه دی ان ای به منظور تشخیص سرطان

سیستم پیشنهادی شامل سه فاز اصلی پردازش تصویر، داده-کاوی و شناسایی بیماری ...
دانشگاه استنفورد به منظور بررسی و آزمایش سیستم پیشنهادی استفاده شده است. ...
سرطان در پایگاه داده ی سرطان سینه، سرطان غدد لنفاوی و سرطان خون به ترتیب با ...
HA129 : ارزیابی و تشخیص صحت تقاضاهای خسارت بیمه ای با استفاده از
تکنیک‌های ...

پت سی تی.docx

پزشکی هسته ای؛ شاخه ای از تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از مقدار ... این
بیماریها شامل؛ انواع سرطان ها، بیماری قلبی و سایر موارد غیرطبیعی بدن ... تصاویر
مخصوص از بهم آمیختگی یا رویهم قرار دادن این دو روش تصویر برداری به دست می آید.
... بیشتری در تشخیص بیماریها در مقایسه با روش های سی تی اسکن و پت اسکن هر ...

پزشکی بالینی - روش146- كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه

تصوير برداري با استفاده از امواج فرا صوتي كـه اغـلـب آن را بـا نام سونوگرافي ...
بــه طــوري كــه حـتـي مي‌توانيم حركت خون در داخل رگ ها را نيز با اين روش تشخيص دهيم
. .... كامپيوتر پردازش مي شود تشكيل يك فريم تصوير مي دهد و اين فريم هاي ايجاد شده
...

تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر – دانلود ...

14 مارس 2017 ... این محصول ارزشمند “تشخیص سرطان خون با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
توسط پورتال علی فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی بن - اولین کنگره بین المللی ...

16 فوریه 2017 ... ارائه مدلی جهت پاکسازی تشخيص های. پزشکی ... ارزیابی کاربردپذیری سيستم های
اطالعات سالمت در ایران: مطالعه مرور. نظام مند ... نامناسب فرآورده های خونی در بيمارستان
... های پردازش ... بهبود پيش بينی ابتال به سرطان ریه با استفاده از تکنيک رأی
گيری ..... طرح رمزنگاری تصویری برای رمزنگاری تصاویر پزشکی.

تحقیق درباره زندگینامه خلیفه اول، ابوبکر

کارت ویزیت برای آموزشگاه موسیقی

پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی رنگ همانندی رنگ های خمی و بررسی بعضی از مشکلات آن

رام رسمی تبلت 7 اینچی لنوو Tab2 A7-30 با اندروید 5.1

طرح توجیهی احداث باغ پسته 50 هکتاریترجمه مقاله مدیریت محیط زیست ( برنامه توسعه مدیریت زیستگاه حیات وحش )

ترجمه مقاله مدیریت محیط زیست ( برنامه توسعه مدیریت زیستگاه حیات وحش )

تحقیق در مورد هدایت در قرآن (word)

طرح توجیهی تراش سنگ های نیمه قیمتی