دانلود رایگان


تحقیق درباره مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی

دانلود رایگان تحقیق درباره مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه
فهرست
مدیریت نقدینگی
اهداف مدیریت نقدینگی
اهداف مدیریت نقدینگی
اهمیت جریان های نقدی
حساسیت جریان نقدی وجه نقد
روشهای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد
تعیین مانده مطلوب وجوه نقد
مدل های تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد
سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد:
مدیریت دریافت ها و پرداخته های وجوه نقد
منابع


مدیریت نقدینگی:
به توانایی تبدیل سریع و آسان یک دارایی به وجه نقد ، بدون کاهش زیاد قیمت ، را مدیریت نقدینگی می گویند . معمولا از بین اقلام دارایی های جاری ، وجوه نقد و اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت به عنوان دارایی های نقدی تلقی می شوند .
مدیریت وجوه نقد فرآیندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمك می کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده .
وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.
اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوان معادل های نقدی تلقی می شوند.
اما در تراز نامه وجه نقد معمولا در برگیرنده معادل های نقدی نیز است.
موجودی مواد و کالا و حسابهای دریافتنی به عنوان دارایی های نقدی در نظر گرفته نمی شود. انگیزه های نگهداری نقدینگی در شرکت ها عبارتند از :
الف) انگیزه معاملاتی : شرکت وجه نقد را برای انجام معاملات روزمره نگهداری می کند.
ب)انگیزه احتیاطی : شرکت وجه نقد را برای رویدادهای پیش بینی نشده نگهداری می کند.
ج)انگیزه سفته بازی : شرکت وجه نقد را برای استفاده از فرصتهای سود آور نگهداری می کند.
علاوه بر موارد فوق ، شرکت ها همچنین وجوه نقد را به عنوان مانده های جبرانی در بانکهای تجاری نگهداری می کنند. مانده جبرانی حداقل وجه نقدی است که شرکت به منظور جبران خدمات بانکی باید در حساب جاری خود نگهداری کند. مبلغ مانده جبرانی به شرایط قرداد بانکی بستگی دارد.


نقدینگی


نقدینگی چیست


اثر نقدینگی


رشد نقدینگی


نقدینگی و اقتصاد


مدیریت نقدینگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ

ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ. ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻝ ...
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﺎﺹ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ Financial Strategies

ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮا ي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ. ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﻟﻲ آﻧﻬﺎ .....
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎره ﺷﺮاﻳﻂ. ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .....
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ، ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ.
ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﺤﺖ ... آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه، روﻳﻜﺮد ادﻋﺎﻳﻲ اﻗﺘﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﻣﻘﺪار.

تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

18 مارس 2016 ... برای تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهار روش وجود دارد: ... زیرا در مقایسه با سایر
داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند. ... نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(
DebtRatio to NetWorth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم ... هرگاه میزان این
نسبت از ۸۰ درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات .... درباره مدیراینفو.

مدیریت ریسک بانک خاورمیانه شفافیت گزارش

16 دسامبر 2014 ... به درجه اعتباری مشتری میزان و شرایط تسهیالت توسط کمیته های ... فعالیت های
بانک را رصد کرده و محاسبات مربوط به ریسک های مختلف بانک را پوشش می ...
تحقیقات در مورد پیمان های بازل، مدل ... مدیریت. ریسک نقدینگی. بر. اساس مدل های
نقدینگی بازل. 3. تحت نظر .... پس از پایان این برنامه، همین پروسه درباره فناوری.

رفتار نامتقارن – دانلود ریسرچ – تحقیق – مقاله ارشد

همچنین یافته های این پژوهش به مدیریت بهتر سرمایه فکری نیز کمک می نماید. .... را
که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد، مانند ریسک تجاری، مالی، نقدینگی و .
... یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است. ..... و هر یک
از مدل بوسیله پرسشنامه های ممیزی مخصوص درباره متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی ها ...

عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن - مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی ...

مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت - عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن - -
مجموعه ... این گروه از مطالعات شواهدی را درباره این موضوع که ”آیا نسبت های مالی برای
پیش ... تلاش محققان در این تحقیقات این است تا با استفاده از نسبت های مالی در مدل
های ..... مدل اهلسون از 9 متغير از جمله اندازه ،‌نقدينگي ، عملكرد و اهرم مالي تشكيل شده
است.

دریافت فایل

4 فوریه 2016 ... عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری ... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎى ﲢﻘﯿﻖ ازآﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ وﻓﻨﻮن
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرى ..... روشهای محاسبه .... داده های مورد نیاز یک مدل مدیریت ریسک ..... میزان
تأثیر هر یک از عامل ها بر ریسک نقدینگی در بانک پارسیان.

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

درباره بانک .... بررسی میزان و عوامل مؤثر بررضایت شغلی کارکنان بانک. 32 ...
تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد مالی بانک رفاه (مطالعه موردی: اقلام هزینه ای) ... ارائه
مدل ریاضی جهت محاسبه قیمت تمام شده خدمات بانکی (با استفاده از تکنیک DEA) ....
ارائه یک مدل تصمیم‌گیری برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر الگوهای بحران (مطالعه
موردی ...

عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک - مدلسازی اقتصادی

بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در
... نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم‌چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ...
ارایه مدل و تشریح متغیرهای به کار رفته و نحوه محاسبه شاخصهای مورد نظر میپردازیم.
... ب) ریسک نقدینگی: در مورد بانکها ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم‌ اطمینان در
...

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف در اﯾﺮان: اﻓﺰ

19 ژوئن 2016 ... ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻪ. وﯾﮋه .... ﻣﺪل. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ، ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎي. 2006. -. 1995. در ... ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل. ﻫﺎي.

تورم چیست و نرخ تورم چگونه محاسبه می‌شود؟ (+مثال) - عصر بانک

6 نوامبر 2015 ... در روزهای اخیر بحث‌ها درباره نرخ و رقم واقعی تورم افزایش یافته، این پرسش ... میان
کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید.

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی - فصلنامه پژوهشنامه مالیات

در این مدل نسبت پول نقدِ در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغير ... همچنين، نتایج
تحقيق نشان می دهد كه حجم اقتصاد زیرزمينی و فرار مالياتی برآوردی ... تحليل
سياست تجربی است، بایستی عالوه بر دستيابی به اطالعاتی درباره .... روش های
پولی، برآورد حجم اقتصاد زیرزمينی و ميزان فرار مالياتی در كشورهاي در حال توسعه و
پيشرفته.

تاثير ريسک های اعتباری، عملياتی و نقدينگی بر كارايی نظام بانکی ...

3 آوريل 2012 ... در حالی است كه مديريت ريسك خود به تنهايی معنايی را در بر ندارد زيرا ريسك، ... به
عالوه تاثير هر يك از ريسك های اعتباری، عملياتی، بازار و نقدينگی بر كارايی نظام ...
ميزان كارايی فنی و مقياس را محاسبه و در نهايت برای واحدهای ناكارا نيز شعبی ...
بانكی كشور" سال 1384، كارايي مدل های احتمالي خطي، لجستيك و شبكه هاي ...

ﮔﺬاري در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮ

ﮔـﺬاري در. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻟﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ ... ﻧﺘــﺎﻳﺞ اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣــﻲ ... ﮔـﺬار.
ﻫﻤﻮاره دو ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده را در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺪ ﺳ. ﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. ﻫﺎي ﺧـﻮد. ﻣﺪ .... ﮔﺬاري.
2. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫـﺎي. ﺑﺎﻟﻘﻮه .... ﮔﺬاري
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ... ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن رﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎري، ﻣـﺎﻟﻲ و رﻳـﺴﻚ ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد.

ﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد در ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮر

ﺛﻴﺮ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﻧﻘﺪي در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬـﺮان اﺳﺖ ...
ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ... دﻳﺪﮔﺎه اول، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ راه ﺣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران
و در .... وي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .... ﺧﻄﺎي ﻣﺪل. ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ، دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺪازه
. ي ﺷﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ..... ﮔﺬاري ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. آن.

انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ... ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ. را ﻫﻨﮕﺎم. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮي، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻤ
... و ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺰﻳر. ي. ﺑﺎ ﻣﺤﺪود. ﻳ. ﺖ ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. اﺳﺖ را. ﺑﺮا. ي. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮ. ي. اراﺋﻪ دادﻧﺪ .]2[. ﻣﺎﺗﺜ ...
ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑ. ﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ. ﺑﺎزده. ﻫﺎي داراﻳﻲ. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ....
ﻫﺎي ﻣ. ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آن. ﻫﺎ در ﻓﺮ. آ. ﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳ. ﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار.

Winlib Report Generator - اداره کل آموزش - بانک ملی

مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک تجاری (مدیریت منابع و مصارف),فصل نهم. ... ۵۳ ,
فرض وجود n بانک ۵۹ ,محاسبه قدرت پول آفرینی بانکهااز طریق عمل ۶۱ ,تغییرات در
نرخ ذخیره ... مستقیم ۳۵۴ ,تعیین نسبت نقدینگی بانکها ۳۵۴ ,انتخاب ابزار پولی
مناسب ۳۵۵ ... ۲۷ ,روش تحقیق ۳۴ ,تدارک مدلهای بدون بهره ۳۷ ,تجزیه وتحلیل مدلهای بدون
بهره ۳۸ ...

حسابداری نوین - ترجمه مقاله اثر مخارج سرمایه ای در مدیریت سرمایه در گردش

هدف اين تحقيق بررسي اثر مخارج سرمايه اي بر مديريت سرمايه در گردش مي باشد. ...
نقدينگي براي ادامه شركت متكي به جريانهاي نقدي عملياتي ايجاد شده در دارايي هاي ....
او نياز براي توسعه يک مدل ماندگار با اهداف دوگانه مالي سودآوري و نقدينگي، و بحث
درباره ..... متغیر های مستقل شناسایی شده در مدل رگرسیون توضیح داده شود یا محاسبه
شود.

عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن - مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی ...

مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت - عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن - -
مجموعه ... این گروه از مطالعات شواهدی را درباره این موضوع که ”آیا نسبت های مالی برای
پیش ... تلاش محققان در این تحقیقات این است تا با استفاده از نسبت های مالی در مدل
های ..... مدل اهلسون از 9 متغير از جمله اندازه ،‌نقدينگي ، عملكرد و اهرم مالي تشكيل شده
است.

پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی ...

در این پژوهش تعیین میزان برداشت وجه نقد از دستگاه خودپرداز با استفاده از روش ...
هدف این مطالعه پیش‌بینی نقدینگی مورد نیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از دو مدل
خطی و ... مییابد، نظارت درست، بازنگری و مدیریت نقدینگی شبکههای دستگاههای
خودپرداز ... و این در حالی است که مدلهای خطی آریما چنین قابلیتی برای دادههای غیرخطی
ندارد.

انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ... ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ. را ﻫﻨﮕﺎم. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮي، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻤ
... و ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺰﻳر. ي. ﺑﺎ ﻣﺤﺪود. ﻳ. ﺖ ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. اﺳﺖ را. ﺑﺮا. ي. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮ. ي. اراﺋﻪ دادﻧﺪ .]2[. ﻣﺎﺗﺜ ...
ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑ. ﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ. ﺑﺎزده. ﻫﺎي داراﻳﻲ. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ....
ﻫﺎي ﻣ. ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آن. ﻫﺎ در ﻓﺮ. آ. ﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳ. ﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار.

To Measure Bank Liquidity risks With Value at Risk (VaR) model ...

رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در دﺳـﺖ ﻣـﺪﯾﺮان. ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ... ﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ رﯾـﺴﮏ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ. ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . واژه.
ﻫــﺎی. ﮐﻠﯿــﺪی. : ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ..... ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری. در ﯾﮏ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف در اﯾﺮان: اﻓﺰ

19 ژوئن 2016 ... ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻪ. وﯾﮋه .... ﻣﺪل. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ، ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎي. 2006. -. 1995. در ... ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل. ﻫﺎي.

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی - فصلنامه پژوهشنامه مالیات

در این مدل نسبت پول نقدِ در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغير ... همچنين، نتایج
تحقيق نشان می دهد كه حجم اقتصاد زیرزمينی و فرار مالياتی برآوردی ... تحليل
سياست تجربی است، بایستی عالوه بر دستيابی به اطالعاتی درباره .... روش های
پولی، برآورد حجم اقتصاد زیرزمينی و ميزان فرار مالياتی در كشورهاي در حال توسعه و
پيشرفته.

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های ...

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در ... 2-
14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها 46 .... می شود که تحقیق درباره محتوای
اطلاعات و انتخاب روش های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار
گرفت. .... پژوهش حاضر با شناخت تاثير و رابطه بين میزان نقدینگی و اندازه شرکت
با ارزش ...

ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻮ

ﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻮﻳﻦ و
ﻣﺒ. ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ .... ﻫﺎي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮدآوري ﺷـﺮﻛﺖ.
ﻫـﺎ و .... ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳ ... ﻫﺎي ﺟﺎري، دوره ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺴﺎب. ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. (. ﺑﻪ ﺷـﺮح ﺷـﺎﺧﺺ دوره
ﺗﺒـﺪﻳﻞ. وﺟﻪ ﻧﻘﺪ. ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ... راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮدﺗﻘﺴﻴﻤﻲ، اﺑﺰارﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و وﺳـﻴﻠﻪ.

: ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 1350 1385

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی و ﺻﻨﺪوق ... ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺗﻮرم. ،
. ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ... اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﻮده وﻟﯽ ... ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ
درﺑﺎره ..... ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ... ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﮋاد و ﺗﺸﮑﻨﯽ. (. 1383. ) در.
ﺗﺤﻘﯿﻖ.

تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

18 مارس 2016 ... برای تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهار روش وجود دارد: ... زیرا در مقایسه با سایر
داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند. ... نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(
DebtRatio to NetWorth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم ... هرگاه میزان این
نسبت از ۸۰ درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات .... درباره مدیراینفو.

جنبه هاي اصلي تحليل مالي و مفاهيم ارزيابي سرمايه گذاري

به عبارت ديگر در مورد يك طرح؛ برخي از محاسبات طرح را اقتصادي جلوه مي داد و
بعضي ديگر كلاً آن را رد مي كرد. ... افزار کامفار » به استماع سازمان مديريت و برنامه
ريزي کشور در سال 1382 رسانده شد اين ... نتايج حاصل از تحقيقات بازار و ارزيابي
فني به عنوان ورودي هاي ارزيابي مالي قرار ... به راحتي قادر است جريان نقدينگي را
آناليز كند.

تأثير بانك ها بر روي ميزان نقدينگي - مدیریار

روش های اساسی وبا اهمیتی برای مدیریت نقدینگی موجود است. ... دراین پژوهش،روش
تحقیق مورد بررسی،روش تحقیق توصیفی(روش تحقیق ..... اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت
و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می شود. .... مدلهای مدیریت نقدینگی بانکها
.... علاوه بر آسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانکها را اصلاح کرد.

تحقیق مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی | NCBA

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: word (ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ)
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت 26 ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ.

متن کامل (PDF) - فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی - پژوهشکده پولی و ...

14 آگوست 2012 ... ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﻮدآوري و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ... ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار
ﺳـﺮﯾﻊ، ﻧﺴـﺒﺖ. ﻫـﺎي. CAMEL. ، ﻣـﺪل. ﻻﺟﯿﺖ. ﻃﺒﻘﻪ ..... ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ..... ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ. آﻣﺎره.
R2. ﮐﻪ در ﺟﺪول. 6. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ،. 55. درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﺘﻐﯿـﺮ.

نقدینگی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش ...
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ Financial Strategies

ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮا ي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ. ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﻟﻲ آﻧﻬﺎ .....
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎره ﺷﺮاﻳﻂ. ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .....
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ، ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ.
ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﺤﺖ ... آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه، روﻳﻜﺮد ادﻋﺎﻳﻲ اﻗﺘﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﻣﻘﺪار.

مقاله روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها - سایت علمی دانشجویان ایران

اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب ... لازم
درباره سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می شود. ... در محیطهای بانکی
با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد ..... مدلهای مدیریت نقدینگی ... نحوه
محاسبه دوره نگهداری مجموع داراییها و بدهیها و در نهایت محاسبه دوره ...

فصل اول: مقدمه، كليات تحقيق و اهميت موضوع

بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرمافزار اسپیاساس[2]، 98 درصد ... کلمات کليدي:
مديريت ريسک؛ ريسک نقدينگي؛ ترکيب دارايي-بدهي بانک ها؛ مديريت ... در سال هاي
اخير، هم زمان با تخصيص حجم عظيم منابع مالي از طريق بانك هاي مختلف ...... بر اساس
نتایج بدست آمده از نرمافزار آماری، ضرایب کانونی مدل تحقیق به شکل زیر خواهد بود:.

مدیریت ریسک بانک خاورمیانه شفافیت گزارش

16 دسامبر 2014 ... به درجه اعتباری مشتری میزان و شرایط تسهیالت توسط کمیته های ... فعالیت های
بانک را رصد کرده و محاسبات مربوط به ریسک های مختلف بانک را پوشش می ...
تحقیقات در مورد پیمان های بازل، مدل ... مدیریت. ریسک نقدینگی. بر. اساس مدل های
نقدینگی بازل. 3. تحت نظر .... پس از پایان این برنامه، همین پروسه درباره فناوری.

ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر - اولین همایش بین المللی ...

ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺣﺠـﻢ ... ﺑﻌﺪ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺑﻪ دو روش اﺛـﺮات ﺛﺎﺑـﺖ و
ﻣﺸـﺘﺮك، ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺠـﺬور. ﭘﺴ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗـﺄﺛﯿﺮ رﯾﺴـﮏ. اﻋﺘﺒﺎري و رﯾﺴﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎي ... ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎي .... ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و در ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﮐـﺎراﯾﯽ از دو روش ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﺎزي ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده
از.

چهارچوب قانون بازل 3 - SWISS SCHOOL

علاوه‌بر سخت‌گیری‌ها در نحوه محاسبه سرمایه بانک و ضرایب ریسک، میزان کفایت ...
اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران بانک باید سرمایه
بانک را از ... در مدل بازل 3، بانک‌ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30
روز در ... در مقابل بازی کردن با اعداد در مدل‌های داخلی بانک‌ها برای محاسبه ضرایب
ریسک است.

حسابداری نوین - ترجمه مقاله اثر مخارج سرمایه ای در مدیریت سرمایه در گردش

هدف اين تحقيق بررسي اثر مخارج سرمايه اي بر مديريت سرمايه در گردش مي باشد. ...
نقدينگي براي ادامه شركت متكي به جريانهاي نقدي عملياتي ايجاد شده در دارايي هاي ....
او نياز براي توسعه يک مدل ماندگار با اهداف دوگانه مالي سودآوري و نقدينگي، و بحث
درباره ..... متغیر های مستقل شناسایی شده در مدل رگرسیون توضیح داده شود یا محاسبه
شود.

پست مهمان: انواع مدلهای کسب و کار IT در ایران و جریان نقدینگی هر کدام ...

25 فوریه 2011 ... پست مهمان: انواع مدلهای کسب و کار IT در ایران و جریان نقدینگی هر کدام ... نحوه محاسبه
حجم پول و حداقل و حداکثر و کاربرد آنها موضوع این یادداشت ... برخی دچار تغییرات
مدیریتی، برخی زیان ده و برخی هم سودده خواهند بود. ... در این مدل یک سرمایه اولیه برای
تحقیقات بازار، انتخاب محصول، تولید یا ..... درباره مدل اول فرمودید؛.

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ Financial Strategies

ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮا ي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ. ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﻟﻲ آﻧﻬﺎ .....
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎره ﺷﺮاﻳﻂ. ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .....
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ، ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ.
ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﺤﺖ ... آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه، روﻳﻜﺮد ادﻋﺎﻳﻲ اﻗﺘﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﻣﻘﺪار.

" ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته ای ...

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش وسودآوری شرکت
های پذیرفته شد ... حساب های دریافتنی و میزان سودآوری ی رابطه معن ... ارتباط
مستقيمی بين مديريت نقدينگی و مقياس شركت ها وجود دارد به طوري كه شركت ..... نيز
همچنين تحقيقی درباره ... جهت ارزيابی مديريت نقدينگی بکار گرفته شده بود و جهت
محاسبه.

انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ... ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ. را ﻫﻨﮕﺎم. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮي، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻤ
... و ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺰﻳر. ي. ﺑﺎ ﻣﺤﺪود. ﻳ. ﺖ ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. اﺳﺖ را. ﺑﺮا. ي. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮ. ي. اراﺋﻪ دادﻧﺪ .]2[. ﻣﺎﺗﺜ ...
ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑ. ﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ. ﺑﺎزده. ﻫﺎي داراﻳﻲ. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ....
ﻫﺎي ﻣ. ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آن. ﻫﺎ در ﻓﺮ. آ. ﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳ. ﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار.

حسابداری نوین - ترجمه مقاله اثر مخارج سرمایه ای در مدیریت سرمایه در گردش

هدف اين تحقيق بررسي اثر مخارج سرمايه اي بر مديريت سرمايه در گردش مي باشد. ...
نقدينگي براي ادامه شركت متكي به جريانهاي نقدي عملياتي ايجاد شده در دارايي هاي ....
او نياز براي توسعه يک مدل ماندگار با اهداف دوگانه مالي سودآوري و نقدينگي، و بحث
درباره ..... متغیر های مستقل شناسایی شده در مدل رگرسیون توضیح داده شود یا محاسبه
شود.

XML

چشم‌انداز مديريت مالي - شماره 11- پاییز 1394 ... برای بررسی این رابطه، از دو روش
تشکیل پرتفوی و تخمین رگرسیون مدل ... آمیهود در تحقیقی دیگر در سال 2002 از
معیاری جدید برای محاسبه نقدشوندگی استفاده کرد. ایشان در .... زیاد، به‌طور میانگین
به میزان 58/1 درصد بازدهی بیشتر نسبت به سهام با نقدشوندگی کم در ماه بعد ایجاد
می‌کند.

پست مهمان: انواع مدلهای کسب و کار IT در ایران و جریان نقدینگی هر کدام ...

25 فوریه 2011 ... پست مهمان: انواع مدلهای کسب و کار IT در ایران و جریان نقدینگی هر کدام ... نحوه محاسبه
حجم پول و حداقل و حداکثر و کاربرد آنها موضوع این یادداشت ... برخی دچار تغییرات
مدیریتی، برخی زیان ده و برخی هم سودده خواهند بود. ... در این مدل یک سرمایه اولیه برای
تحقیقات بازار، انتخاب محصول، تولید یا ..... درباره مدل اول فرمودید؛.

تحقیق مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی | NCBA

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: word (ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ)
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت 26 ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ.

تأثير بانك ها بر روي ميزان نقدينگي - مدیریار

روش های اساسی وبا اهمیتی برای مدیریت نقدینگی موجود است. ... دراین پژوهش،روش
تحقیق مورد بررسی،روش تحقیق توصیفی(روش تحقیق ..... اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت
و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می شود. .... مدلهای مدیریت نقدینگی بانکها
.... علاوه بر آسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانکها را اصلاح کرد.

گزارش سالانه 1394 - بانک کارآفرین

به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی ..... خالصه
مدل های استفاده شده برای سنجش ریسک مطابق با جدول زیر است: ... میزان تسهیالت/
تعهدات براساس بخش های اقتصادی .... برای محاسبه ریسک بازار بانک کارآفرین از دو
.... آیین نامه ریسک نقدینگی در جهت مدیریت اثربخش استفاده بهینه از منابع بانک و
در ...

ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻮ

ﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻮﻳﻦ و
ﻣﺒ. ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ .... ﻫﺎي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮدآوري ﺷـﺮﻛﺖ.
ﻫـﺎ و .... ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳ ... ﻫﺎي ﺟﺎري، دوره ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺴﺎب. ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. (. ﺑﻪ ﺷـﺮح ﺷـﺎﺧﺺ دوره
ﺗﺒـﺪﻳﻞ. وﺟﻪ ﻧﻘﺪ. ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ... راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮدﺗﻘﺴﻴﻤﻲ، اﺑﺰارﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و وﺳـﻴﻠﻪ.

مديريت منابع و مصارف در بانکها با رويکرد سيستم هاي پويا

6 مارس 2011 ... تحقيق سعي برآن است تا با استفاده از رويكرد سيستم هاي پويا، به ارائه مدلي براي
مطالعه. ر تار هريک از متغيرهاي مدل و نيز ساختاري جهت تحليل و شبيه سازي ... ميزان
سپرده ها تأثير تذار باشند ... و منابع و مصارف نقدينگي شناسايي و مدلسازي شده اند
.... نرخ سود راابتي، متوس بيشترين نرخ سود در ساير بانک ها محاسبه ...

: ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 1350 1385

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی و ﺻﻨﺪوق ... ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺗﻮرم. ،
. ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ... اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﻮده وﻟﯽ ... ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ
درﺑﺎره ..... ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ... ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﮋاد و ﺗﺸﮑﻨﯽ. (. 1383. ) در.
ﺗﺤﻘﯿﻖ.

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱) - بآشگاه مشتریان

15 دسامبر 2015 ... آیا برای بررسی آن‌ها نیازمند مدل‌های اقتصادی هستیم؟ .... به این ریسک که به علت کاهش
نقدینگی بازار در میزان تقاضا ایجاد می‌شود، ریسک نقدینگی ...

Main Majallat

واژگان كليدي: صندوق هاي قرض الحسنه، بازار پول و سرمايه، نقدينگي، ضريب ..... كه
سپرده هاي مذكور را در نقدينگي محاسبه كنيم، حجم نقدينگي افزايش خواهد يافت. ...
ميزان حجم پول و شبه پول با منظوركردن عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه طي سال هاي
1379-1370 ..... ارائه مدل. در اين تحقيق، هدف بررسي تأثير عملكرد صندوق هاي قرض
الحسنه بر ...

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ - دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

7 ا کتبر 2009 ... ﻫــﺎي. ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬـﺎ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ و ﻣﯿـﺰان آن ﺣﻔـﻆ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و. ﻣﻨـﺎﻓﻊ ... ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ
را در ﺑﺎﻧـﮏ ﺣﺴـﺎس ﺗـﺮ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗـﺮ و ﻣﺸـﮑﻞ ﺗـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . .... ﻫـﺪف اﺻــﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻋﺒﺎرﺗﺴــﺖ از ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣــﺪل اﻧـﺪازه ﮔﯿــﺮي رﯾﺴـﮏ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ .... ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ رﯾﺴـﮏ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺗﻌـﺎرﯾﻒ آﻣـﺎري، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ..... ﯾﯽ درﺑﺎره رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه و.

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

درباره بانک .... بررسی میزان و عوامل مؤثر بررضایت شغلی کارکنان بانک. 32 ...
تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد مالی بانک رفاه (مطالعه موردی: اقلام هزینه ای) ... ارائه
مدل ریاضی جهت محاسبه قیمت تمام شده خدمات بانکی (با استفاده از تکنیک DEA) ....
ارائه یک مدل تصمیم‌گیری برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر الگوهای بحران (مطالعه
موردی ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

درباره بانک .... بررسی میزان و عوامل مؤثر بررضایت شغلی کارکنان بانک. 32 ...
تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد مالی بانک رفاه (مطالعه موردی: اقلام هزینه ای) ... ارائه
مدل ریاضی جهت محاسبه قیمت تمام شده خدمات بانکی (با استفاده از تکنیک DEA) ....
ارائه یک مدل تصمیم‌گیری برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر الگوهای بحران (مطالعه
موردی ...

تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر سودآوری بانک های تجاری است.

عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک ها)
و ... نقدینگی با سودآوري بانك هاي تجاري تاثیر معني داري دارد. .... اطلاعات غير متقارن
درباره مقدار جريان نقدي جاري شركت وجـود دارد، امـا دربـاره سـطح سـرمايه‌گـذاري ..... که
تحقیقات اخیر مانند آرنولد و هجستاد (1977) به بررسی مقیاس بانک در مدل سودآوری ...

اصول و مفاهیم مدیریت ریسک - بانک سینا

بگیریم و به تحقیقات انجام شده در این زمینه بي توجه باشیم. 1 -1- رشد كسب و كار از
... که قابل محاسبه است، مي داند. ریسک در زبان ... در این جا درباره هرکدام از این. ریسک
ها توضیح .... پیشرفته ترین روش در مدیریت نقدینگی، استفاده از مدل های ریاضی،.
آمار و اقتصاد ... مدیریتي، میزان ریسک ناشي از تصمیمات نادرست، متفاوت است و به.

اصل مقاله

ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. در. ي ﻫﺎ ﺳﭙﺮده. ﺑﺎﻧﻜﻲ. و. اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﻴﺰانﻣﺑﺎ. ﺟﺬاﺑﻴﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ...
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺳﻬﺎم و ... ﺗﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره. ﮔﺬار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. در اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آﻳﺎ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ. ) و ﻫﻢ در راﺳﺘﺎي. رﺷﺪ ﻛﺸﻮر. ،. ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺘ. ﺳﺖا هﺑﻮد ﻬﺎ .]1
[ ... اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟ. ﻬﺎي. 1983. ﺗﺎ. 1989. در ﻛﺎﻧﺎدا را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در. ﻃﻮل.

اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﯽ - بانک سپه

اداره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ دارد . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي .... ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ داراﯾﯽ ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﺑـﻪ
داراﯾـﯽ ﻫـﺎ. (ROA). ،ﻧـﺴﺒﺖ ... در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾـﺴﮏ. ﻫـﺎي. ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ،. اﻋﺘﺒﺎري، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﮔﺬار .... اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻣـﺪل ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ﺳـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ. و. ﺑـﻪ. ﻧـﻮﻋ
. ﯽ.

حسابداری نوین - ترجمه مقاله اثر مخارج سرمایه ای در مدیریت سرمایه در گردش

هدف اين تحقيق بررسي اثر مخارج سرمايه اي بر مديريت سرمايه در گردش مي باشد. ...
نقدينگي براي ادامه شركت متكي به جريانهاي نقدي عملياتي ايجاد شده در دارايي هاي ....
او نياز براي توسعه يک مدل ماندگار با اهداف دوگانه مالي سودآوري و نقدينگي، و بحث
درباره ..... متغیر های مستقل شناسایی شده در مدل رگرسیون توضیح داده شود یا محاسبه
شود.

مدیریت ریسک بانک خاورمیانه شفافیت گزارش

16 دسامبر 2014 ... به درجه اعتباری مشتری میزان و شرایط تسهیالت توسط کمیته های ... فعالیت های
بانک را رصد کرده و محاسبات مربوط به ریسک های مختلف بانک را پوشش می ...
تحقیقات در مورد پیمان های بازل، مدل ... مدیریت. ریسک نقدینگی. بر. اساس مدل های
نقدینگی بازل. 3. تحت نظر .... پس از پایان این برنامه، همین پروسه درباره فناوری.

: ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 1350 1385

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی و ﺻﻨﺪوق ... ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺗﻮرم. ،
. ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ... اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﻮده وﻟﯽ ... ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ
درﺑﺎره ..... ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ... ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﮋاد و ﺗﺸﮑﻨﯽ. (. 1383. ) در.
ﺗﺤﻘﯿﻖ.

ﻫﺎي ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ...
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯿﺰان آن، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﮏ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران و ﻓﺮاواﻧﯽ آن، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﭙﺮده ...
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ،زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ....
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺰاي ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
.

اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران - ایرنا

19 آوريل 2016 ... بر این اساس با استفاده از مدل راه گزینی مارکف با فرض احتمالات انتقال ... این
مطالعات نشان می دهند رشد حجم پول گذشته، حاوی اطلاعات مفیدی درباره تورم آینده ... در
این تحقیق بر اساس مطالعات عبیاد، فیلاردو، وکیم و نلسون فرض می شود که ...
احتمالات انتقال محاسبه شده، نشان دهنده پایایی رژیم های تورمی اقتصاد ایران ...

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ Financial Strategies

ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮا ي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ. ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﻟﻲ آﻧﻬﺎ .....
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎره ﺷﺮاﻳﻂ. ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .....
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ، ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ.
ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﺤﺖ ... آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه، روﻳﻜﺮد ادﻋﺎﻳﻲ اﻗﺘﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﻣﻘﺪار.

مقاله بررسی رابطه بین اهرم مالی و ریسک نقدینگی با مدیریت سود ...

هدف از پژوهش، بررسی رابطه بین اهرم مالی و ریسک نقدینگی با مدیریت سود شرکت
های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل جونز برای س...

" ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته ای ...

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش وسودآوری شرکت
های پذیرفته شد ... حساب های دریافتنی و میزان سودآوری ی رابطه معن ... ارتباط
مستقيمی بين مديريت نقدينگی و مقياس شركت ها وجود دارد به طوري كه شركت ..... نيز
همچنين تحقيقی درباره ... جهت ارزيابی مديريت نقدينگی بکار گرفته شده بود و جهت
محاسبه.

اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

4 جولای 2012 ... ﻫﺎي اﯾﺮان. در دوره. 1382. ﺗـﺎ. 1388. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺑﻪ .... ﻫﺎي زﯾﺎدي
درﺑﺎره. ي ﺳﻮد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺳـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻨﻤـﺎي. ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ، اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و وﺳـﯿﻠﻪ ..... ﻣﯿـﺰان. ﺑـﻪ. ﮐـﺎرﮔﯿﺮي. اﻫـﺮم. ﻣـﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. در. ﺑﻮرس. ﺗﻬﺮان. ﻣﻮرد
.... ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮدآوري ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .... ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺴـﺒﺖ.

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های ...

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در ... 2-
14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها 46 .... می شود که تحقیق درباره محتوای
اطلاعات و انتخاب روش های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار
گرفت. .... پژوهش حاضر با شناخت تاثير و رابطه بين میزان نقدینگی و اندازه شرکت
با ارزش ...

چهارچوب قانون بازل 3 - SWISS SCHOOL

علاوه‌بر سخت‌گیری‌ها در نحوه محاسبه سرمایه بانک و ضرایب ریسک، میزان کفایت ...
اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران بانک باید سرمایه
بانک را از ... در مدل بازل 3، بانک‌ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30
روز در ... در مقابل بازی کردن با اعداد در مدل‌های داخلی بانک‌ها برای محاسبه ضرایب
ریسک است.

بانک صادرات ایران - مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها و موسسات مالی

در فرایند توسعه فعالیتهای مالی و بانکداری جهانی، موضوع چگونگی مدیریت ... یک
نظام مدیریت اطلاعات جامع، انتخاب مدلهای مناسب ریسک و به کار گیری آنها کنترل و ....
اهداف عمده مدیریت داراییها و بدهیها در بانکه و مؤسسات مالی شامل مواردی همچون تأمین
نقدینگی ... حتی الامکان ضروری است که بانکها مشتریان خود را درباره ضرورت
بکارگیری ...

تاثیر نسبت بدهی بر ارزش بازار شرکت با رویکرد نقدینگی در ...

29 ژوئن 2011 ... تاثیر نسبت بدهی بر ارزش بازار شرکت با رویکرد نقدینگی در ... مدیریت شرکت
به‌دلیل بهره‌گیری از معافیت مالیاتی هزینه بهره تا ... لانگ و مالتیز در تحقیق خود
بین میزان سرمایه‌گذاری در تبلیغات و ... با معرفی مالیات بر درآمد شرکت‌ها به مدل، اثر
ساختار سرمایه بر ... کفش های کالج مردانه - از ۵۵۰۰۰ تومان در مدیسه.

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های ...

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در ... 2-
14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها 46 .... می شود که تحقیق درباره محتوای
اطلاعات و انتخاب روش های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار
گرفت. .... پژوهش حاضر با شناخت تاثير و رابطه بين میزان نقدینگی و اندازه شرکت
با ارزش ...

: ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 1350 1385

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی و ﺻﻨﺪوق ... ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺗﻮرم. ،
. ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ... اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﻮده وﻟﯽ ... ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ
درﺑﺎره ..... ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ... ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﮋاد و ﺗﺸﮑﻨﯽ. (. 1383. ) در.
ﺗﺤﻘﯿﻖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ - دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

7 ا کتبر 2009 ... ﻫــﺎي. ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬـﺎ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ و ﻣﯿـﺰان آن ﺣﻔـﻆ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و. ﻣﻨـﺎﻓﻊ ... ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ
را در ﺑﺎﻧـﮏ ﺣﺴـﺎس ﺗـﺮ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗـﺮ و ﻣﺸـﮑﻞ ﺗـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . .... ﻫـﺪف اﺻــﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻋﺒﺎرﺗﺴــﺖ از ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣــﺪل اﻧـﺪازه ﮔﯿــﺮي رﯾﺴـﮏ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ .... ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ رﯾﺴـﮏ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺗﻌـﺎرﯾﻒ آﻣـﺎري، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ..... ﯾﯽ درﺑﺎره رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه و.

پاورپوینت بیماری های نو پدید و باز پدید( 15 اسلاید )

پاورپوینت درمورد تعلیم و تربیت اسلامی

دانلود پاورپوینت روشی برای کاهش هزینه زمانبندی در محاسبات ابری با ترکیب الگوریتم ژنتیک و تکاملی جهش قورباغه -25 اسلاید

پس زمینه های فانتزی زیبا با کیفیت عالی

دانلود طرح کارافرینی کوره آجر پزی

پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته - جلد اول

دانلود پاورپوینت یک عمر سلامتی با خود مراقبتی

پاورپوینت پيش‌بيني عملكرد ماشين TBM

پاورپوینت آینه کاری ........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.