دانلود رایگان


تحقیق درباره مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی

دانلود رایگان تحقیق درباره مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه
فهرست
مدیریت نقدینگی
اهداف مدیریت نقدینگی
اهداف مدیریت نقدینگی
اهمیت جریان های نقدی
حساسیت جریان نقدی وجه نقد
روشهای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد
تعیین مانده مطلوب وجوه نقد
مدل های تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد
سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد:
مدیریت دریافت ها و پرداخته های وجوه نقد
منابع


مدیریت نقدینگی:
به توانایی تبدیل سریع و آسان یک دارایی به وجه نقد ، بدون کاهش زیاد قیمت ، را مدیریت نقدینگی می گویند . معمولا از بین اقلام دارایی های جاری ، وجوه نقد و اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت به عنوان دارایی های نقدی تلقی می شوند .
مدیریت وجوه نقد فرآیندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمك می کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده .
وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.
اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوان معادل های نقدی تلقی می شوند.
اما در تراز نامه وجه نقد معمولا در برگیرنده معادل های نقدی نیز است.
موجودی مواد و کالا و حسابهای دریافتنی به عنوان دارایی های نقدی در نظر گرفته نمی شود. انگیزه های نگهداری نقدینگی در شرکت ها عبارتند از :
الف) انگیزه معاملاتی : شرکت وجه نقد را برای انجام معاملات روزمره نگهداری می کند.
ب)انگیزه احتیاطی : شرکت وجه نقد را برای رویدادهای پیش بینی نشده نگهداری می کند.
ج)انگیزه سفته بازی : شرکت وجه نقد را برای استفاده از فرصتهای سود آور نگهداری می کند.
علاوه بر موارد فوق ، شرکت ها همچنین وجوه نقد را به عنوان مانده های جبرانی در بانکهای تجاری نگهداری می کنند. مانده جبرانی حداقل وجه نقدی است که شرکت به منظور جبران خدمات بانکی باید در حساب جاری خود نگهداری کند. مبلغ مانده جبرانی به شرایط قرداد بانکی بستگی دارد.


نقدینگی


نقدینگی چیست


اثر نقدینگی


رشد نقدینگی


نقدینگی و اقتصاد


مدیریت نقدینگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عوامل مؤثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری در ... - بانك اقتصاد نوين

فرضيه های اين تحقيق پيش بينی شده اند، پرداخته شده است. بازده صندوق ... محاسبه
شده اس ت. خالص ارزش ... با توجه به معن اداری باالتر تعداد صنعت، فقط از تع
داد صنعت در مدل. استفاده شده ... ميزان نقدينگی که توس ط صندوق سرمايه گذاری
نگهداری می شود، ..... برنامه های مديريت استرس به کارمندان درباره ماهيت و منابع.
استرس، ...

تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده ...

رشد اقتصادی چگونگی محاسبه می شود؟ ... حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب
با میزان تولید کالا و خدمات باشد. ... اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد،
سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد ... مدیریت یا
کنترل نقدینگی ، به گزارش عصربانک، از مهم‌ترین خواسته‌های دولتها ... درباره
نویسنده.

26 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

مشاهده بیشتر درباره طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در ...
بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در ...
حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است. ...
افشاء اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می
گردد.

Winlib Report Generator - اداره کل آموزش - بانک ملی

مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک تجاری (مدیریت منابع و مصارف),فصل نهم. ... ۵۳ ,
فرض وجود n بانک ۵۹ ,محاسبه قدرت پول آفرینی بانکهااز طریق عمل ۶۱ ,تغییرات در
نرخ ذخیره ... مستقیم ۳۵۴ ,تعیین نسبت نقدینگی بانکها ۳۵۴ ,انتخاب ابزار پولی
مناسب ۳۵۵ ... ۲۷ ,روش تحقیق ۳۴ ,تدارک مدلهای بدون بهره ۳۷ ,تجزیه وتحلیل مدلهای بدون
بهره ۳۸ ...

اصل مقاله

24 آگوست 2011 ... .14-1. ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. اﺻﻠﻲ. ﻣﺎﻟﻲ. و. اﻗﺘﺼﺎدي. ﺑﺮ. ﺳﻮدآوري. (. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي .... ﮔﻴﺮي
ﺳﻮدآوري ﻳﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﺮﻛﺖ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧـﺮخ ﺑـﺎزده ... ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. و. ﺳﻮدآوري. داﻧﮓ و ﺳﻮ. ]15[. اﺛﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را ﺑﺮ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ... ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲ و ﺳﻮدآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻟﺰي ﻳﻚ
راﺑﻄﻪ ﺗﺠـﺎري ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل وﺟـﻮد دارد ... ﺷﻮاﻫﺪي درﺑﺎره ﺗﻘﻌﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ و ﺳﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ.

Main Majallat

واژگان كليدي: صندوق هاي قرض الحسنه، بازار پول و سرمايه، نقدينگي، ضريب ..... كه
سپرده هاي مذكور را در نقدينگي محاسبه كنيم، حجم نقدينگي افزايش خواهد يافت. ...
ميزان حجم پول و شبه پول با منظوركردن عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه طي سال هاي
1379-1370 ..... ارائه مدل. در اين تحقيق، هدف بررسي تأثير عملكرد صندوق هاي قرض
الحسنه بر ...

اصول و مفاهیم مدیریت ریسک - بانک سینا

بگیریم و به تحقیقات انجام شده در این زمینه بي توجه باشیم. 1 -1- رشد كسب و كار از
... که قابل محاسبه است، مي داند. ریسک در زبان ... در این جا درباره هرکدام از این. ریسک
ها توضیح .... پیشرفته ترین روش در مدیریت نقدینگی، استفاده از مدل های ریاضی،.
آمار و اقتصاد ... مدیریتي، میزان ریسک ناشي از تصمیمات نادرست، متفاوت است و به.

اصل مقاله

میزان د. سترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط. های اقتصادی و سیاسی، آنها را. در
خصوص. تصمیم. گیری ... برای محاسبه. و تعیین ..... این همه در حالی. است که استفاده
از بدهی، فرصت اتالف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می .... نتایج نشان داد که
عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی از عواملی. هستند که ..... مقدار بتا در مدل ارا. هئ. شده
نشان.

عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن - مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی ...

مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت - عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن - -
مجموعه ... این گروه از مطالعات شواهدی را درباره این موضوع که ”آیا نسبت های مالی برای
پیش ... تلاش محققان در این تحقیقات این است تا با استفاده از نسبت های مالی در مدل
های ..... مدل اهلسون از 9 متغير از جمله اندازه ،‌نقدينگي ، عملكرد و اهرم مالي تشكيل شده
است.

متن کامل (PDF) - فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی - پژوهشکده پولی و ...

14 آگوست 2012 ... ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﻮدآوري و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ... ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار
ﺳـﺮﯾﻊ، ﻧﺴـﺒﺖ. ﻫـﺎي. CAMEL. ، ﻣـﺪل. ﻻﺟﯿﺖ. ﻃﺒﻘﻪ ..... ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ..... ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ. آﻣﺎره.
R2. ﮐﻪ در ﺟﺪول. 6. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ،. 55. درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﺘﻐﯿـﺮ.

ﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد در ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮر

ﺛﻴﺮ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﻧﻘﺪي در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬـﺮان اﺳﺖ ...
ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ... دﻳﺪﮔﺎه اول، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ راه ﺣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران
و در .... وي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .... ﺧﻄﺎي ﻣﺪل. ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ، دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺪازه
. ي ﺷﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ..... ﮔﺬاري ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. آن.

روزنامه سرمايه85/8/6: ريسك نقدينگي بانك ها - Magiran

28 ا کتبر 2006 ... ... عدم مديريت مناسب مستقيماً به زيان دهي بانك منجر مي شود، ريسك نقدينگي است. ...
بنابراين مدل ريسك نقدينگي نيز بايد براي هر بانك منحصر به فرد و با توجه ... از
اين طريق مي توان ميزان دارايي هاي نقدي مورد نياز را محاسبه كرده و از راه هايي ... بودن
منابع و علل ريسك نقدينگي و آثار آن در اين تحقيق از اطلاعات ماهانه بانك ...

مدیریت ریسک بانک خاورمیانه شفافیت گزارش

16 دسامبر 2014 ... به درجه اعتباری مشتری میزان و شرایط تسهیالت توسط کمیته های ... فعالیت های
بانک را رصد کرده و محاسبات مربوط به ریسک های مختلف بانک را پوشش می ...
تحقیقات در مورد پیمان های بازل، مدل ... مدیریت. ریسک نقدینگی. بر. اساس مدل های
نقدینگی بازل. 3. تحت نظر .... پس از پایان این برنامه، همین پروسه درباره فناوری.

رفتار نامتقارن – دانلود ریسرچ – تحقیق – مقاله ارشد

همچنین یافته های این پژوهش به مدیریت بهتر سرمایه فکری نیز کمک می نماید. .... را
که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد، مانند ریسک تجاری، مالی، نقدینگی و .
... یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است. ..... و هر یک
از مدل بوسیله پرسشنامه های ممیزی مخصوص درباره متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی ها ...

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱) - بآشگاه مشتریان

15 دسامبر 2015 ... آیا برای بررسی آن‌ها نیازمند مدل‌های اقتصادی هستیم؟ .... به این ریسک که به علت کاهش
نقدینگی بازار در میزان تقاضا ایجاد می‌شود، ریسک نقدینگی ...

ﻫﺎي ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ...
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯿﺰان آن، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﮏ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران و ﻓﺮاواﻧﯽ آن، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﭙﺮده ...
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ،زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ....
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺰاي ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
.

ﻫﺎي ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ...
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯿﺰان آن، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﮏ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران و ﻓﺮاواﻧﯽ آن، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﭙﺮده ...
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ،زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ....
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺰاي ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
.

بانک صادرات ایران - مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها و موسسات مالی

در فرایند توسعه فعالیتهای مالی و بانکداری جهانی، موضوع چگونگی مدیریت ... یک
نظام مدیریت اطلاعات جامع، انتخاب مدلهای مناسب ریسک و به کار گیری آنها کنترل و ....
اهداف عمده مدیریت داراییها و بدهیها در بانکه و مؤسسات مالی شامل مواردی همچون تأمین
نقدینگی ... حتی الامکان ضروری است که بانکها مشتریان خود را درباره ضرورت
بکارگیری ...

اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران - ایرنا

19 آوريل 2016 ... بر این اساس با استفاده از مدل راه گزینی مارکف با فرض احتمالات انتقال ... این
مطالعات نشان می دهند رشد حجم پول گذشته، حاوی اطلاعات مفیدی درباره تورم آینده ... در
این تحقیق بر اساس مطالعات عبیاد، فیلاردو، وکیم و نلسون فرض می شود که ...
احتمالات انتقال محاسبه شده، نشان دهنده پایایی رژیم های تورمی اقتصاد ایران ...

To Measure Bank Liquidity risks With Value at Risk (VaR) model ...

رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در دﺳـﺖ ﻣـﺪﯾﺮان. ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ... ﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ رﯾـﺴﮏ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ. ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . واژه.
ﻫــﺎی. ﮐﻠﯿــﺪی. : ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ..... ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری. در ﯾﮏ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ.

ﮔﺬاري در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮ

ﮔـﺬاري در. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻟﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ ... ﻧﺘــﺎﻳﺞ اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣــﻲ ... ﮔـﺬار.
ﻫﻤﻮاره دو ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده را در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺪ ﺳ. ﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. ﻫﺎي ﺧـﻮد. ﻣﺪ .... ﮔﺬاري.
2. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫـﺎي. ﺑﺎﻟﻘﻮه .... ﮔﺬاري
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ... ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن رﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎري، ﻣـﺎﻟﻲ و رﻳـﺴﻚ ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد.

مقالات ISI امتیازدهی اعتباری : 67 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

امتیاز اعتباری، سطح ریسک را محاسبه و میزان ارزیابی‌های قضاوتی را در فرایند ...
می‌شود ادارات مربوطه به نحو سریع‌تر و راحت‌تری نسبت به مدیریت ریسک اعتباری
اقدام نمایند. ... معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع امتیازدهی
اعتباری ... یک مدل ترکیبی داده کاوی از الگوریتم های انتخاب ویژگی و طبقه بندی
کننده ...

مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی (1) - راسخون

26 فوریه 2014 ... از دیدگاه بانکداری اسلامی، مدیریت نقدینگی به توانایی بانک در ... از رهیافت منابع و
مصارف به عنوان مدل عملیاتی تحقیق بهره‌مند شده‌اند. ... در ادامه، با معرفی برخی از
ابزارهای تأمین نقدینگی در بانک‌ها، مدل‌های مدیریت نقدینگی را بررسی کرده است. ....
میزان تنوّع ابزارهای مدیریت نقدینگی به میزان توسعه‌یافتگی مالی ...

نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور

در ابتدا تئوری چرخه های تجاری حقیقی مطرح شد و پس از آن مدل های پولی .... تورم و چرخه
های تجاری و برای ارزیابی میزان مطلوبیت سیاست های پولی جایگزین مورد استفاده ....
نرخ بهره:البته چنین سازوکار انتقالی لزوماً در بر گیرنده اثر نقدینگی نیست. ... در
مطالعه خود براي محاسبه چرخه های تجاری از لگاریتم GDP حقیقی استفاده نموده اند.

گزارش سالانه 1394 - بانک کارآفرین

به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی ..... خالصه
مدل های استفاده شده برای سنجش ریسک مطابق با جدول زیر است: ... میزان تسهیالت/
تعهدات براساس بخش های اقتصادی .... برای محاسبه ریسک بازار بانک کارآفرین از دو
.... آیین نامه ریسک نقدینگی در جهت مدیریت اثربخش استفاده بهینه از منابع بانک و
در ...

26 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

مشاهده بیشتر درباره طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در ...
بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در ...
حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است. ...
افشاء اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می
گردد.

رابطه میان ریسک اعتباری بانک و سودآوری و نقدینگی :: مرکز مطالعات ...

هدف مطالعه این تحقیق مطالعه رابطه بین ریسک بازار و عملکرد مالی و همکاری وام ...
درباره دلایل بحران مالی جهانی و مشخصاتی که به بانکها برای عکس العمل بیشتر به
.... از محاسبه دارایی هایی که در معرض خطر ریسک مالی اند و محاسبه ی غیر مستقیم
میزان .... همچنین عدم برنامه ریزی مناسب برای نقدینگی و منابع مالی در برخی از مدیران
وجود دارد.

ارزش در معرض خطر - فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد

یافتههای تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با ...
سطح اطمینان بدون تغییر وزنهای سبد بهینه تنها میزان ارزش در معرض خطر سهام و ...
اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه ... مجله
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 17، 1-21. 6. ... مجله تحقیقات اقتصادی، 79، 121-
149.

: ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 1350 1385

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی و ﺻﻨﺪوق ... ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺗﻮرم. ،
. ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ... اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﻮده وﻟﯽ ... ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ
درﺑﺎره ..... ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ... ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﮋاد و ﺗﺸﮑﻨﯽ. (. 1383. ) در.
ﺗﺤﻘﯿﻖ.

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﭼﻜﻴﺪه - فصلنامه بورس اوراق بهادار

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ. ﻛﻢ(. ) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .... و دوم از
ﻃﺮﻳـﻖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن و ﻣﺪﻳﺮان و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻈـﺎرت و.

اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

4 جولای 2012 ... ﻫﺎي اﯾﺮان. در دوره. 1382. ﺗـﺎ. 1388. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺑﻪ .... ﻫﺎي زﯾﺎدي
درﺑﺎره. ي ﺳﻮد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺳـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻨﻤـﺎي. ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ، اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و وﺳـﯿﻠﻪ ..... ﻣﯿـﺰان. ﺑـﻪ. ﮐـﺎرﮔﯿﺮي. اﻫـﺮم. ﻣـﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. در. ﺑﻮرس. ﺗﻬﺮان. ﻣﻮرد
.... ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮدآوري ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .... ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺴـﺒﺖ.

ارزیابی و تبیین مدل پیش بینی ریسک نقدینگی بانک با استفاده ...

7 نوامبر 2013 ... (استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) ... در این تحقیق به
ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از ... های تاریخی
نقدینگی بانک وجود دارد همچنين مشخص گرديد كه زیر مدلهاي مورد بررسی در ... تخمین
نوسان که در دو گروه اقتصاد سنجی و ریسک سنجی قرار دارند محاسبه شده است.

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱) - بآشگاه مشتریان

15 دسامبر 2015 ... آیا برای بررسی آن‌ها نیازمند مدل‌های اقتصادی هستیم؟ .... به این ریسک که به علت کاهش
نقدینگی بازار در میزان تقاضا ایجاد می‌شود، ریسک نقدینگی ...

تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده ...

رشد اقتصادی چگونگی محاسبه می شود؟ ... حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب
با میزان تولید کالا و خدمات باشد. ... اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد،
سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد ... مدیریت یا
کنترل نقدینگی ، به گزارش عصربانک، از مهم‌ترین خواسته‌های دولتها ... درباره
نویسنده.

حسابداری نوین - ترجمه مقاله اثر مخارج سرمایه ای در مدیریت سرمایه در گردش

هدف اين تحقيق بررسي اثر مخارج سرمايه اي بر مديريت سرمايه در گردش مي باشد. ...
نقدينگي براي ادامه شركت متكي به جريانهاي نقدي عملياتي ايجاد شده در دارايي هاي ....
او نياز براي توسعه يک مدل ماندگار با اهداف دوگانه مالي سودآوري و نقدينگي، و بحث
درباره ..... متغیر های مستقل شناسایی شده در مدل رگرسیون توضیح داده شود یا محاسبه
شود.

26 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

مشاهده بیشتر درباره طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در ...
بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در ...
حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است. ...
افشاء اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می
گردد.

رفتار نامتقارن – دانلود ریسرچ – تحقیق – مقاله ارشد

همچنین یافته های این پژوهش به مدیریت بهتر سرمایه فکری نیز کمک می نماید. .... را
که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد، مانند ریسک تجاری، مالی، نقدینگی و .
... یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است. ..... و هر یک
از مدل بوسیله پرسشنامه های ممیزی مخصوص درباره متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی ها ...

تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده ...

رشد اقتصادی چگونگی محاسبه می شود؟ ... حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب
با میزان تولید کالا و خدمات باشد. ... اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد،
سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد ... مدیریت یا
کنترل نقدینگی ، به گزارش عصربانک، از مهم‌ترین خواسته‌های دولتها ... درباره
نویسنده.

فصل اول: مقدمه، كليات تحقيق و اهميت موضوع

بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرمافزار اسپیاساس[2]، 98 درصد ... کلمات کليدي:
مديريت ريسک؛ ريسک نقدينگي؛ ترکيب دارايي-بدهي بانک ها؛ مديريت ... در سال هاي
اخير، هم زمان با تخصيص حجم عظيم منابع مالي از طريق بانك هاي مختلف ...... بر اساس
نتایج بدست آمده از نرمافزار آماری، ضرایب کانونی مدل تحقیق به شکل زیر خواهد بود:.

جنبه هاي اصلي تحليل مالي و مفاهيم ارزيابي سرمايه گذاري

به عبارت ديگر در مورد يك طرح؛ برخي از محاسبات طرح را اقتصادي جلوه مي داد و
بعضي ديگر كلاً آن را رد مي كرد. ... افزار کامفار » به استماع سازمان مديريت و برنامه
ريزي کشور در سال 1382 رسانده شد اين ... نتايج حاصل از تحقيقات بازار و ارزيابي
فني به عنوان ورودي هاي ارزيابي مالي قرار ... به راحتي قادر است جريان نقدينگي را
آناليز كند.

اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﯽ - بانک سپه

اداره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ دارد . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي .... ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ داراﯾﯽ ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﺑـﻪ
داراﯾـﯽ ﻫـﺎ. (ROA). ،ﻧـﺴﺒﺖ ... در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾـﺴﮏ. ﻫـﺎي. ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ،. اﻋﺘﺒﺎري، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﮔﺬار .... اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻣـﺪل ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ﺳـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ. و. ﺑـﻪ. ﻧـﻮﻋ
. ﯽ.

مدیریت ریسک بانک خاورمیانه شفافیت گزارش

16 دسامبر 2014 ... به درجه اعتباری مشتری میزان و شرایط تسهیالت توسط کمیته های ... فعالیت های
بانک را رصد کرده و محاسبات مربوط به ریسک های مختلف بانک را پوشش می ...
تحقیقات در مورد پیمان های بازل، مدل ... مدیریت. ریسک نقدینگی. بر. اساس مدل های
نقدینگی بازل. 3. تحت نظر .... پس از پایان این برنامه، همین پروسه درباره فناوری.

تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر سودآوری بانک های تجاری است.

عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک ها)
و ... نقدینگی با سودآوري بانك هاي تجاري تاثیر معني داري دارد. .... اطلاعات غير متقارن
درباره مقدار جريان نقدي جاري شركت وجـود دارد، امـا دربـاره سـطح سـرمايه‌گـذاري ..... که
تحقیقات اخیر مانند آرنولد و هجستاد (1977) به بررسی مقیاس بانک در مدل سودآوری ...

اصل مقاله

ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. در. ي ﻫﺎ ﺳﭙﺮده. ﺑﺎﻧﻜﻲ. و. اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﻴﺰانﻣﺑﺎ. ﺟﺬاﺑﻴﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ...
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺳﻬﺎم و ... ﺗﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره. ﮔﺬار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. در اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آﻳﺎ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ. ) و ﻫﻢ در راﺳﺘﺎي. رﺷﺪ ﻛﺸﻮر. ،. ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺘ. ﺳﺖا هﺑﻮد ﻬﺎ .]1
[ ... اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟ. ﻬﺎي. 1983. ﺗﺎ. 1989. در ﻛﺎﻧﺎدا را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در. ﻃﻮل.

جنبه هاي اصلي تحليل مالي و مفاهيم ارزيابي سرمايه گذاري

به عبارت ديگر در مورد يك طرح؛ برخي از محاسبات طرح را اقتصادي جلوه مي داد و
بعضي ديگر كلاً آن را رد مي كرد. ... افزار کامفار » به استماع سازمان مديريت و برنامه
ريزي کشور در سال 1382 رسانده شد اين ... نتايج حاصل از تحقيقات بازار و ارزيابي
فني به عنوان ورودي هاي ارزيابي مالي قرار ... به راحتي قادر است جريان نقدينگي را
آناليز كند.

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﭼﻜﻴﺪه - فصلنامه بورس اوراق بهادار

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ. ﻛﻢ(. ) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .... و دوم از
ﻃﺮﻳـﻖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن و ﻣﺪﻳﺮان و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻈـﺎرت و.

انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ... ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ. را ﻫﻨﮕﺎم. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮي، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻤ
... و ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺰﻳر. ي. ﺑﺎ ﻣﺤﺪود. ﻳ. ﺖ ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. اﺳﺖ را. ﺑﺮا. ي. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮ. ي. اراﺋﻪ دادﻧﺪ .]2[. ﻣﺎﺗﺜ ...
ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑ. ﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ. ﺑﺎزده. ﻫﺎي داراﻳﻲ. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ....
ﻫﺎي ﻣ. ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آن. ﻫﺎ در ﻓﺮ. آ. ﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳ. ﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار.

ی ها شرکت بررسی رابطه بین نقدینگی و اهرم مالی بر سودآوری پذیرفته ...

حامد بابانژاد. ،. کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس مالی بانک پارسیان ... های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو و ساخت ... وده که رابطه بین
نقدینگی و سودآوری در صنایع خودرو و ساخت قطعات و شیمیایی معنی. دار است،. در .....
است، میزان. سودآوری. هر. سهم. را. با. نسبت. سود. هر. سه. م م. ی. سنجند. ،. با. محاسبه. این.
رقم.

تحقیق مدل های محاسبه میزان نقدینگی و مدیریت نقدینگی | NCBA

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: word (ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ)
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت 26 ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ. اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ.

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱) - بآشگاه مشتریان

15 دسامبر 2015 ... آیا برای بررسی آن‌ها نیازمند مدل‌های اقتصادی هستیم؟ .... به این ریسک که به علت کاهش
نقدینگی بازار در میزان تقاضا ایجاد می‌شود، ریسک نقدینگی ...

عوامل مؤثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری در ... - بانك اقتصاد نوين

فرضيه های اين تحقيق پيش بينی شده اند، پرداخته شده است. بازده صندوق ... محاسبه
شده اس ت. خالص ارزش ... با توجه به معن اداری باالتر تعداد صنعت، فقط از تع
داد صنعت در مدل. استفاده شده ... ميزان نقدينگی که توس ط صندوق سرمايه گذاری
نگهداری می شود، ..... برنامه های مديريت استرس به کارمندان درباره ماهيت و منابع.
استرس، ...

مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی (1) - راسخون

26 فوریه 2014 ... از دیدگاه بانکداری اسلامی، مدیریت نقدینگی به توانایی بانک در ... از رهیافت منابع و
مصارف به عنوان مدل عملیاتی تحقیق بهره‌مند شده‌اند. ... در ادامه، با معرفی برخی از
ابزارهای تأمین نقدینگی در بانک‌ها، مدل‌های مدیریت نقدینگی را بررسی کرده است. ....
میزان تنوّع ابزارهای مدیریت نقدینگی به میزان توسعه‌یافتگی مالی ...

بررسي رابطه بين جريان نقد عملياتي و نسبت هاي نقدينگي با بازده ...

عنوان مقاله: بررسي رابطه بين جريان نقد عملياتي و نسبت هاي نقدينگي با بازده سهام
در ... تغييرات قيمت سهام در پايان دوره نسبت به اول دوره و ميزان سود نقدي دريافتي
دارد. ... نرم افزار مورد استفاده جهت انجام محاسبه ها و تخمين مدل رگرسيون،Excel و SPSS
است. ... كنفرانس تحقيقات علمي جهان در مديريت، حسابداري، حقوق و علوم اجتماعي (2
آذر ...

مقالات ISI امتیازدهی اعتباری : 67 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

امتیاز اعتباری، سطح ریسک را محاسبه و میزان ارزیابی‌های قضاوتی را در فرایند ...
می‌شود ادارات مربوطه به نحو سریع‌تر و راحت‌تری نسبت به مدیریت ریسک اعتباری
اقدام نمایند. ... معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع امتیازدهی
اعتباری ... یک مدل ترکیبی داده کاوی از الگوریتم های انتخاب ویژگی و طبقه بندی
کننده ...

میزان نقدینگی در کشور چقدر است؟ - فرارو

14 سپتامبر 2017 ... طبق محاسبات بانک مرکزی، میزان رشد حجم نقدینگی در 12 ماه منتهی به تیرماه 96،
23.3 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از کل نقدینگی 1174 هزار و ...

نقدینگی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش ...
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.

مديريت منابع و مصارف در بانکها با رويکرد سيستم هاي پويا

6 مارس 2011 ... تحقيق سعي برآن است تا با استفاده از رويكرد سيستم هاي پويا، به ارائه مدلي براي
مطالعه. ر تار هريک از متغيرهاي مدل و نيز ساختاري جهت تحليل و شبيه سازي ... ميزان
سپرده ها تأثير تذار باشند ... و منابع و مصارف نقدينگي شناسايي و مدلسازي شده اند
.... نرخ سود راابتي، متوس بيشترين نرخ سود در ساير بانک ها محاسبه ...

اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

4 جولای 2012 ... ﻫﺎي اﯾﺮان. در دوره. 1382. ﺗـﺎ. 1388. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺑﻪ .... ﻫﺎي زﯾﺎدي
درﺑﺎره. ي ﺳﻮد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺳـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻨﻤـﺎي. ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ، اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و وﺳـﯿﻠﻪ ..... ﻣﯿـﺰان. ﺑـﻪ. ﮐـﺎرﮔﯿﺮي. اﻫـﺮم. ﻣـﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. در. ﺑﻮرس. ﺗﻬﺮان. ﻣﻮرد
.... ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮدآوري ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .... ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺴـﺒﺖ.

مدیریت ریسک بانک خاورمیانه شفافیت گزارش

16 دسامبر 2014 ... به درجه اعتباری مشتری میزان و شرایط تسهیالت توسط کمیته های ... فعالیت های
بانک را رصد کرده و محاسبات مربوط به ریسک های مختلف بانک را پوشش می ...
تحقیقات در مورد پیمان های بازل، مدل ... مدیریت. ریسک نقدینگی. بر. اساس مدل های
نقدینگی بازل. 3. تحت نظر .... پس از پایان این برنامه، همین پروسه درباره فناوری.

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ

ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ. ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻝ ...
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﺎﺹ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ.

دانلود پرسشنامه وارک

دانلود نقشه GIS کامل ایستگاه های هواشناسی ایران

کتاب آموزش عمومی اکسل

دانلود سورس کد پروژه الگوریتم جستجوی آاستار برای مسیریابی Astar Search Algorithm به زبان متلب با نمایش گرافیکی نقشه

تحقیق درمورد چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها 7ص

تحقیق در مورد تشریح مدار 2

دانلود مقاله تخصصی تصفیه آب و فاضلاب دکتر پرتانی

طرح لایه باز برنامه هفتگی مدرسه کد BH201066

دانلود تحقیق و مقاله اصلاح شبكه به صورت يك طرح جديد

مقاله در مورد فیزیک اتمی