دانلود رایگان


پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 162 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
۱)جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی ۶
۱)نسبت ۱۲
۱)موارد حرمت تلقیح مصنوعی ۱۳
۲)حکم رحم استیجاری ۱۴
۶- نتیجه ۱۷
آثار فقهی و حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی ۱۹
۱-ماهیت و شرایط پذیرش نسب ۱۹
مفهوم نسب ۱۹
دیدگاه عرفی ۲۲
دیدگاه قرآن و روایات ۲۳
منشأ انتساب فرزند به مادر ۲۷
بیان نظریه ها ۲۷
شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب ۳۸
اثبات نسب پدری ۳۸
الف : اماره فراش ۴۰
۱ ) توجیه اماره فراش ۴۲
۲ ) قلمرو و حد شمول قاعده فراش ۴۴
وقوع نزدیکی ۴۶
۲ – ۲ – اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد شده بعد از انحلال نکاح ۵۲
۳ ) اعتبار اماره فراش ۵۳
ب – دلایل دیگر ۵۵
الف : دعوی ناظر به تحقق نیافتن شرایط اماره فراش ۵۶
۱ ) عدم وقوع نزدیکی ۵۷
۲ ) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر ۵۸
۳ ) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی ۵۸
قسمت اول – چه کسی می تواند مدعی نفی ولد شود ؟ ۵۹
قسمت دوم – دعوی اثبات نسب ۶۲
گفتار نخست : تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب ۶۵
الف ) از نظر قانون مدنی و فقها ۶۵
ب) نظر برگزیده ۷۴
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین ۸۴
انتساب و الحاق به متقاضیان و تهیه کنندگان اسپرم ۹۳
۳-۱-۳-۲- فرزندان ناشی از تزریق ( کشت ) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک ) ۹۵
۳-۱-۳-۳ – فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تناسلی زن ( اهدای جنین ) ۹۹
۱-۲ نفقه طفل حاصل از تلقیح بین زوجین ۱۰۲
۲-۲ نفقه طفل حاصل از تلقیح بین دو بیگانه ۱۰۳
۳-۲ نفقه طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۴
۳- ارث ۱۰۶
۱-۳ ارث طفل حاصل از تلقیح بین زوجین ۱۰۶
۲-۳ ارث طفل حاصل از تلقیح بین دو بیگانه ۱۰۶
ج ) احتیاط ۱۰۷
۳-۳ ارث طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۷
۱-۳-۳ ارث بین صاحب اسپرم و طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۷
۲-۳-۳ ارث بین تخمک و طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۸
۳-۳-۳ ارث بین طفل و صاحب رحم استیجاری ۱۰۹
۴-۳ ارث طفل حاصل از لقاح آزمایشگاهی ۱۱۰
۵-۳ ارث طفل حاصل ازتلقیح بعد از وفات زوج ۱۱۳
۴- وصیت ۱۱۷
ایالت نیو همشایر ( New Hampshire ) 120
2) نتیجه ۱۲۰
حقوق اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی ۱۲۲
اهلیت تمتع ۱۲۲
نظر برگزیده ۱۲۴
صحت وصیت برای حمل ۱۲۶
برخورداری از وقف ۱۲۸
برخورداری از هبه ۱۳۰
اقرار برای حمل ۱۳۰
حق ارث از والدین ۱۳۱
۲ حقوق طفل متولد از تلقیح مصنوعی ۱۳۵
۱) حق طفل برای دانستن ۱۳۶
مقدمه اول – کسب اطلاعات ۱۳۶
مقدمه دوم – محرمانه بودن اطلاعات ۱۳۹
- محرمانه بودن اطلاعات در مورد اهدا کنندگان شناخته شده ۱۴۳
۲) حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی ۱۶۲


1)جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی
در اینکه مداوای عقیم مثل سایر امراض، نزد مسلمین مستب است، اختلافی نیست و دلیل آن احادیثی از پیامبر (ص) است.
عربی نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله الا نتداوی؟ قال نعم یا عبادالله به تداوا فان الله لم یضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحداً، قالو یا رسول الله و ما هو؟ قال الهرم
هیچ مرضی خدا قرار نداد، مگر اینکه شفاء یا دوای آن را نازل کرد .
در مورد لقاح اسپرم مرد در رحم همسرش به غیر جماع، شافعیه و حنفیه قائل به اباحه هستند و آن را حلال می دانند و شاغفعیه احکام فقهیه مختلفی را مثل وجوب عده در بعضی از صور ثبوت نسب، بر آن مترتب می کنند.
بسیاری از فقهای محدثین استفاده از طریقه تلقیح مصنوعی را اعم از داخلی (وارد کردن اسپرم مرد در فرج زن) و خارجی (انجام عمل لقاح خارج از رحم زن و منتقل کردن نطقه در رحم زن تا محل تکوین جنین) با اشکال مختلف آن، در صورتی که منجر به علاج عقیم بودن زوجین شود مباح می دانند، به شرطی که احتیاطات لازم در رابطه با مقدمات آن مراعات شود و این عمل توسط مرد اجنبی انجام نشود. مگر ضرورت اقتضا کند که در این صورت کسانی که شایستگی مداخله در این امر را دارند به ترتیب اولویت زن پزشک مسلمان، زن پزشک غیرمسلمان، مرد پزشک مسلمان و مرد پزشک غیرمسلمان که در علم طبابت مورد اطمینان باشند، هستند.
در بین مسلمانان، هیئت مشاوره ی اسلامی مصر، شاید اولین مجمع افتایی باشد که در پی فتاوای صریح علامه شیخ محمود شلتوت (رض) – فوت ۱۹۶۳ م- در کتاب الفتاوِِی دربارهی تلقیح اظهار نظر نمود. این هیت در ۲۳ مارس ۱۹۸ م، در اولین نظریه ی رسمی در باره ی تکنیک های مختلف تلقیح(یعنی GIFT,ZIFT-AID-AIH) اظهار داشت تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن، به هر صورتی که باشد حرام است و اگر این کار با علم و آگاهی انجام شود، رابطه ی نامشروع و زنای محصنه است . پنج سال پس از این اظهار نظر، شورای اتحاد اسلامی مصر، در ژانویه ۱۹۸۵م، به مناسبت زمینه سازی عده ای از متخصصان تحصیل کرده در اروپا، که به منظور مشروعیت دادن به اینگونه کارها، قصد داشتند قانونگذاران را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ی تصویب برخی قوانین را در این مورد فراهم نمایند، اظهار نامه ای صاد رو در آن حکم شرعی روش های مختلف تلقیح را به تفکیک بیان کرده و مجدداً بر نظریه ی هیئت مشاوره ی اسلامی مصر تأکید نمودند.
در کویت، سازمان اسلامی علوم پزشکی ، در سال ۱۸۲ م، به اتفاق آرا چنین اظهار نظر نمود: تلقیح اسپرم غیرشوهر در رحم زن بیگانه، چه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد و چه شوهر به این امر راضی باشد یا نباشد مطلقاً حرام است .
در عربستان مجمع فقه اسلامی مکه، در سال ۱۹۸۳م، پس از برگزاری یک سمینار تخصصی، نظریه ای مشابه نظریه ی سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نمود و تلقیح اسپرم غیرشوهر را مطلقاً حرام و نامشروع دانست.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی، به دنبال سؤال های مکرر درباره ی انتقال اسپرم اجنبی، بالاخره در اجلاسیه ی ماه اکتبر ۱۹۸۶ م در عمان پایتخت اردن، مصوبه ای به شماره ی ۱۶/۴د۳ صادر نمود. این مصوبه که به اتفاق آرای نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به تصویب رسید، حکم شرعی و اسالمی تمام روش های تلقیح بیان شده و تلقیح اسپرم غیرشوهر را به هر صورت که باشد، حرام اعلام کرد پس از صدور این مصوبه، در محافل علمی و تخصصی جهان، نظریه ی مذکور به عنوان نظر اسلامی پذیرفته و مورد توجه بوده است.
در کشور اردن هم کمیته علوم پزشکی فقهی اسلامی تشکیل شده و در جلساتی بحث در تلقیح مصنوعی، اعم از داخلی و خارجی مطرح شد، لذا پیرامون این مباحث نظراتی مطرح و جواز شرعی تلقیح مصنوعی داخلی به وسیله طبیب با شروط تالیه صادر گردید، این نظرات عبارتند از:
۱- زوجیت بین زن و مرد باقی باشد، اسپرم مرد به رحم زن داخل و تلقیح شود.
۲- اجرای عمل تلقیح بعد از ظن طبیت به بروز نتایج مثبت انجام شود و بیشتر ازیک بار می تواند اجرای تلقیح را تکرار کند.
۳- پزشکانی که مساعدت به این کار می کنند، مورد اطمینان باشند.
۴- ایجاد بانک های اسپرم چنانچه در غرب رایج است، جایز نیست و همچنین جایز نیست که اسپرم زوج بعد از وفاتش برای اجرای تلقیح حفظ شود.
۵- اجرای تلقیح داخلی صحیح است در صورتی که اسپرم زوج به رحم زوجه اش در مقابل زوج داخل شود تا تلقیح صورت گیرد.
۶- اسپرم مرد گرفته شود و در لوله آزمایشگاه و ظروف طبی خاص قرار داده شودو برروی آن اسم نوشته شود، آن گاه توسط خود آن مرد یا فرد مورد اطمینان او به آزمایشگاه فرستاده شود تا یک سری آزمایشات برری آن انجام شود و چون این امر مدتی طول می کشدکه ممکن نیست این عملیات در مقابل زوج صورت گیرد. لذا باید در مراکز مورد اطمینان انجام شود، بعد مرد آن اسپرم را از آزمایشگاه بگیرد و به مطب پزشک مراجعه کرده و در مقابل زوج آن اسپرم داخل رحم زوجه شود.
زمانی که تلقیح تخمک زوجه با اسپرم زوج در لوله آزمایشگاهی باشد، بعد نطفه به رحم زوجه برگردانده شود(تلقیح مصنوعی خارجی)، شروطی در آن لازم است که عبارتند از:
۱- رابطه ی زوجیت بین آنها برقرار باشد.
۲- با رضایت دو طرف باشد.
۳- به واسطه ضمانات برای نقل و استعمال نکردن اسپرم غیر زوج و تخمک زوجه یا رحم غیرزوجه در جمیع مرال عمل تلقیح، از مخلوط شدن انسان در امان باشد.
۴- کمیته پزشکی مورد اطمینان از نظر علمی و دینی در مرکز حکومت باشد یا مؤسسه رسمی غیرتجاری وجود داشته باشد که اقدام به اجرای این عمل کنند.
در مورد تلقیح با اسپرم شوهر اکثریت فقهای اهل سنت این نوع تلقیح را در صورت رعایت ضوابط و شرایط معینی جایز می دانند و در مقابل عده کمی چون شیخ احمد الحجی این عمل را جایز ندانسته اند.
مهمترین دلیل موافقین آن است که این کار سبب می شود زوجین صاحب فرزند شوند ودر میان آنها مودت بوجود آید و زندگی آنها استمرار یابد و در مقابل مخالفین می گویند دارا شدن فرزند فقط از طریق مقاربت امکان پذیر است و بچه دار نشدن مشیت الهی است که تلقیح مصنوعی با آن مخالف است.
در مورد تلقیح با اسپرم غیرشوهر (اجنبی) فقهای اهل سنت عمدتاً این نوع از تلقیح را حرام می دانند که در ادامه به دو مورد از مهمترین ادله آنها اشاره می شود:
الف) بدون شک این عمل انسان را به سوی دایره ی حیوانات و نباتات سوق می دهد از انسانیت و جامعه مدنی خار می سازد این عمل جرمی زشت و گناهی بزرگ است که با زنا دارای یک ماهیت می باشد و نتیجه شان یکی است (هر دو قراردادن عمدی منی مرد در رحم زن نامحرم است) و در ثانی این عمل از فرزند خواندگی پست تر است چرا که در آنجا معلوم است که این طفل فرزند دیگری است ولی در اینجا معلوم نیست و یک عنصر بیگانه وارد == می شود.
ب) استناد به آیه شریفه وادعوهم لآبائهم هواقسط عندالله خداوند در این آیه بیان می کند فرزندان را به پدران خود نسبت دهید ولی در این نوع تلقیح اختلاط نسب پیش می آید و فرزند در حالی به زوج نسبت داده می شود که از نطفه او تشکیل نشده و وی به طور قطع می داند که این طفل فرزندش نیست و در نتیجه باید او را نفی کند نه این که فرزند خود به حساب آورد.
چنین به دست می آید که جواز تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین اجماعی است، اما نسبت به مسئله تلقیح مصنوعی خاری اختلاف نظر وجود دارد، بعضی از علما اجازه داده اند و بعضی دیگر جایز ندانسته اند.
۱)نسبت
از جمله معاصرینی که این موضوع را مورد بحث قرار داده اند، شیخ عبدالباسط است. ایشان می گوید: اگر تخمک زن با اسپرم مرد اجنبی تلقیح شود وزن غیر متزوجه باشد، فرزند منسوب به آن زن است مثل ولدالزنا و به صاحب اسپرم منسوب نمی شود، چون نطفه او هدر رفته است، اماا اگر زن متزوجه باشد، فرزند منسوب به زوج است به واسطه قول پیامبر(ص) که فرموده اند: الولد للفراش و للعاهر الحجز، فرزند منسوب به زوج او است . همچنین اگر زوج یقین داشته باشد که فرزند از او نیست، می تواند با لعان کردن، فرزند را از خودش نفی کند و نکاح بین آن دو فسخ شود که در این صورت نسب ولد از زوج منتفی می شود و فقط به مادرش ملحق می شود. اما اگر علم داشته باشد که از او نیست، ولی راضی به او باشد، نسب ولد به زوح ثابت می شود ولی زوج گناهکار است و چنانچه آن فرزند پسر باشد، بر دختران این مرد واجب است که خود را از اوبپوشانند و حجاب خود را رعایت کنند و اگر دختر است به خاطر احتیاط پسران این مرد با او ازدواج نکنند.
شیخ عطیه صفر در بحث خود پیرامون این مسئله، این نظریه را قبول کرده است.
بنابر این، در هر دو نوع تلقیح، فرزند منسوب به همسر(زوج)مادر است که حامل این حمل بوده این حکم از اصلش تغییر نمی کند، چون احکام مبنی بر ظاهر است. در مثل این قضیه پیامبر(ص) به همین حکم ، یعنی الولد للفراش و للعاهر الحجر قضاوت کرد و حکمی برای احدی بعد از پیامبر نیست.
نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود این است که طبق نظر فقهای اهل تسنن، نسب مولود از تلقیح مصنوعی به زوج حامل ملحق می شود، حتی اگر از اسپرم اجنبی باشد. اما اگر زن حامل غیر متزوحه باشد، فرزند پدر ندارد و فقط منسوب به امل است و مادر دارد، برخلاف نظر فقهای امامیه که در هر صورت نسب فرزند را به صاحب اسپرم ملحق می کنند.
۱)موارد حرمت تلقیح مصنوعی
طرفی که در تلقیح مصنوعی، اعم از داخلی و خارجی استخدام آن حرام است عبارتند از:
۱- تلقیح بین نطفه زوج و تخمک زن اجنبی باشد ، بعد نطفه در رحم زوجه قرار داده شود.
۲- تلقیح بین نطفه اجنبی و تخمک زوجه باشد، بعد به رحم زوجه منتقل شود.
۳- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک زوجین باشد، بعد در رحم استیجاری قرار داده شود، یا در رحم زنی که تبرعاً جمل آن جنین را به عهده گرفته، قرار گیرد.
۴- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک مرد اجنبی و زن اجنبیه باشد، بعد نطفه در رحم زوجه قرار گیرد.
۵- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک زوجین باشد، بعد در رحم زوجهدیگر مرد که چند همسر دارد قرار گیرد.
در بین صورت های مختلف تلقیح حرام که ذکر گردید، یکی از صورت هایی که بسیار محل بحث و اختلاف نظر می باشد، صورت سوم است(رحم استجاری) که در ادامه حکم این مسئله را از دیدگاه اهل تسنن مورد بررسی قرار می دهیم.


آثار فقهی و حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی


بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت


تحقیق تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت


تلقیح بین اسپرم مرد در رح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح ...

15 آگوست 2017 ... ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارث ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن وارث ﭼﻨﯿﻦ ..... .ir/prod
-480584-پایان+نامه+تلقیح+مصنوعی+از+دیدگاه+اهل+سنت.html.

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت ...
نامه ارشد : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · دانلود پایان نامه ارشد ...

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت ...

6 ژانويه 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از
ديدگاه اهل سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 151 مقدمه ...

مقالات و پایان نامه های حقوقی . فقهی . مرتبط - حقوق آنلاین - بلاگفا

حقوق آنلاین - مقالات و پایان نامه های حقوقی . فقهی . مرتبط (1) ... اهل حق 1058. اهل سنت
واقعی کیست؟ 1059. اهل کتاب از دیدگاه قرآن 1060. اهلیت اشخاص ..... باروری های
مصنوعی و احکام فقهی آن 1360. ..... بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق 1849
.

بررسی و تحلیل نسب کودک حاصل از رحم استیجاری از دیدگاه فقهی

6 مارس 2012 ... ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، اﺟﺎره رﺣﻢ، ﻧﺴﺐ ﻣﺎدری و ﻧﺴﺐ ﭘﺪری .... ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
... ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ..... ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﺪﮔﺎه ..... در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ... ﻧﺎﻣـﻪ. ) ﻣﯽ.
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﻣـﺎن ﻧﺎﺑـﺎروری اﻗـﺪام ﮐﻨﻨـﺪ . ﻗـﺎﻧﻮن. ﮔـﺬار. اﯾــﺮان در اﯾــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن ﻓﻘــﻂ ...

بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي - دکتر علي نيك پور ...

3- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد و از چه كسي ارث مي برد؟ ... در
اواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام Elie Ivenoff تلقيح مصنوعي را در چهار
پايان با متدي خاص معمول ساخت كه بعدها آن ..... در كتب اهل سنت هم اين نظر به چشم مي
خورد. پس اين ديدگاه هم در شيعه و هم در سنت وجود دارد كه منظور از حفظ در آيه 30 سوره نور،
...

بررسي فقهي وحقوقي قرارداد رحم جايگزين

ويژه نامه مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران. اولین
همايش ... و (IVF) دختري به نام لوئيس براون را به روش تلقيح خارج رحمي. کاشت جنين
در رحم ... توليد مثل و با استفاده از لقاح مصنوعي )امتزاج اسپرم و تخمك با. وسايل
مصنوعي و ..... آيت الل معرفت و بيشتر فقهاي اهل سنت مادر طفل را تنها زني که. اورا حمل
کرده و ...

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - پایان نامه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه و رساله برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ... آنها از
ديدگاه ديگر سيستم حقوقي يا در موارد ممکن از ديدگاه کنوانسيون ها و مقررات بين
المللي مطلوب است. ..... حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی در حقوق اسلامی و ایران.
26. ..... مقاله حقوقی , پرداخت نفقه , قاعده ارش و حكومت در فقه اماميه و اهل سنّت , اشتغال
زن در ...

ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و - انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري، وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره. ي. 1. ، زﻣﺴﺘﺎن. 85. *.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي. ﻣﺴﺆول. : ﺗﻠﻔﻦ ... اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻘﻴﺢ و اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و ﺟﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﺮورت. اﺳﺎﺳﻲ
دارد ... ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻧﺴﺎن ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ...... اي ﻧﻴﺰ از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻳﺰ
ﺷﻤﺮده. ﻧ. ﻤﻲ ..... ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ، ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺣﻜﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﺗﺸﺮﻳ. ﺢ. و ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

معرفی اجمالی یک صد طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله مرتبط با طب و ...

معرفی اجمالی یک صد طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله مرتبط با طب و دین .....
تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقهای شیعه و سنی، اصغر قاسمی، مقطع: کارشناسی .....
دیدگاه فقهای شیعه بر رسیده و فصل چهارم، تلقیح مصنوعی را از دیدگاه اهل سنت بیان
کرده است.

موضوعات اخذ شده در رشته حقوق و قضاء - معاونت آموزش حوزه های علمیه

18ـ احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب 19ـ احکام ... 58ـ بررسی تلقیح مصنوعی از
دیدگاه فقه و حقوق 59ـ بررسی ... 88ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات از منظر فقه
امامیه و اهل سنت .... فراخوان حمایت از پایان نامه ها با موضوعات مرتبط با دوران دفاع مقدس.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان ...

7 ژوئن 2016 ... چکیده تلقیح مصنوعی تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر
طبیعی پیموده است... ... 1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241 2-1-3-2.

لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی - دانلود پایان نامه و ...

2 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ...
فصل دوم: دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی .... دانلود پایان نامه ارشد :
بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت · دانلود پایان نامه ...

تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق

قبل از بیان دیدگاه های فقهی در مورد تلقیح مصنوعی لازم است که تعریف و انواع
تلقیح مصنوعی بیان گردد: ... اکثریت فقهای اهل سنّت این نوع تلقیح را در صورت
رعایت ضوابط و شروط معینی جایز می دانند؛[8] و در ..... سید علی علوی قزوینی، «آثار
حقوقی تلقیح مصنوعی انسان»، نامة مفید، شماره 3، صص 169 و 170 . .... جدیدترین
پایان نامه ها.

حقوق خصوصی

عناوین پایان نامه حقوق خصوصی ... بررسی طلاق در مذهب تشیع و مقایسه آن در مذاهب
اربعه اهل سنت. 35 ... بررسی وضعیت حقوقی طفل ناشی از تلقیح مصنوعی. 54.

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت | بانک ...

18 ژانويه 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵۱ مقدمه جواز يا عدم ...

لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی - دانلود پایان نامه و ...

2 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ...
فصل دوم: دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی .... دانلود پایان نامه ارشد :
بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت · دانلود پایان نامه ...

جایگاه فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی (منتشر در پیام آموزش شماره5و6 ...

در: اسفند ۱۲, ۱۳۹۳ در: حقوق خانوادهبدون دیدگاه .... در اين بخش جايگاه حقوقي و فقهي
تلقيح مصنوعي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. .... [10]بعضي از فقهاي اهل سنت نیز
تلقیح به وسیله اسپرم مرد بيگانه را ممنوع و حرام دانستهاند و از آن جمله، علامه .....
حقوقی نشریه حقوقی نمونه نامه هيأت محترم وزيران هيأت وزيران هیأت وزیران پایان نامه
پیام آموزش ...

غلامرضا نورمحمدي آراني - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

بررسي تلقیح مصنوعي از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت. اصغر قاسمی,. MPH ...
معرفی اجمالی يک‌صد طرح تحقيقاتی، پايان‌نامه و مقاله مرتبط با طب و دين. Authors:
دکتر ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ر - چشمه های علم

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺿ. ﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ... ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن، اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ از دﯾﺪﮔﺎه رواﯾﺎت. ) 17 ..... ام ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ.
•. ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان در ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺄﺛﻮرﺷﯿﻌﻪ. و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ..... اﻧﺒﺎرش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آب.

تلقيح مصنوعي از منظر فقه و حقوق - مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

قبل از بيان ديدگاه‌هاي فقهي در مورد تلقيح مصنوعي لازم است كه تعريف و انواع تلقيح
... اكثريت فقهاي اهل سنّت اين نوع تلقيح را در صورت رعايت ضوابط و شروط معيني
..... سيد علي علوي قزويني، «آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان»، نامة مفيد، شماره 3، ...

نگاهی به پدیده شبیه سازی انسان از دیدگاه اسلامی - پارسینه

23 مه 2010 ... به گزارش پارسینه، هفته نامه «المسلمون » در شماره 633، در تاریخ پنجم ذی القعده 1417
ه . ق . به نقل از ابن ..... ب) نظر علمای اهل سنت هفته نامه ... ثانیا؛ شبیه سازی، اصلاً
آفرینش نیست بلکه این عمل شبیه لقاح مصنوعی است. بنابراین، ..... 51 حمیدرضا
سعیدی نژاد، نقدی بر نظریه پایان تاریخ، سیاست خارجی، ش 16. 52 همان.

موضوع پايان نامه - یگاه اطلاع رسانی علی تجری ... وکیل ملت-پا

وکیل ملت - موضوع پايان نامه - علی تجری. ... 232- بررسی جهاد و دفاع از دیدگاه فقه
امامیه و اهل سنّت 233- بررسی ..... 53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق

نگاهی به پدیده شبیه سازی انسان از دیدگاه اسلامی - پارسینه

23 مه 2010 ... به گزارش پارسینه، هفته نامه «المسلمون » در شماره 633، در تاریخ پنجم ذی القعده 1417
ه . ق . به نقل از ابن ..... ب) نظر علمای اهل سنت هفته نامه ... ثانیا؛ شبیه سازی، اصلاً
آفرینش نیست بلکه این عمل شبیه لقاح مصنوعی است. بنابراین، ..... 51 حمیدرضا
سعیدی نژاد، نقدی بر نظریه پایان تاریخ، سیاست خارجی، ش 16. 52 همان.

بررسي فقهي تلقيح مصنوعي

9 ا کتبر 2012 ... عنوان پایان نامه : بررسي فقهي تلقيح مصنوعي. نگارنده : سيد .... دسته بندی دیدگاه
های فقها و علمای شیعه و اهل سنت در مسئلة مورد بحث 23. 1. منع مطلق ...

قانـون - موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه

5 مارس 2011 ... قانـون - موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه - ... 17- احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب
18- احکام مشترک و عمومی ... 53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق 54-
بررسی .... 205- قصاص مرد در برابر زن از نظر فقه امامیه و اهل سنّت

دانلود پایان نامه و تحقیق

فقهای اهل سنت در تعمیم ثبوت رؤیت هلال .... نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد
..... دانلود پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی · دانلود مقاله ...

بررسی فقهی ، پزشکی و علمی تلقیح مصنوعیمبلغان سایبری چهارده ...

6 آوريل 2015 ... موضوع تحقیق 〉 بررسی فقهی ، پزشکی ، علمی تلقیح مصنوعی 〉 ... «تلقیح» در
دیدگاه اهل لغت از «لَقَحَ» به معنای آبستن کردن و گشن دادن و «لَقَح» به معنای ... با
موفقیت به پایان رسیده و در انسان به دلیل مخالفت های گسترده شروع نشده است . ...
مسئله قطع جنین « شتل الجنین » که توسط بعضی از علمای اهل سنت مطرح شده ...

مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه - مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

ارائه قرائات مطابق با دیدگاه اهل بیت علیهم السلام از مسأله وحدت مذاهب اسلامی ... پايان
نامه در حال تدوين ( باذكر موضوعات) ... المؤمنین(ع) در کتاب مستدرک حاکم،‌زید بن ثابت
، بررسی فرق فقهی کلامی اهل سنت، نقد و بررسی زیارت ناحیه ... حکم الأجل فی
الوضوء، حکم التأمین فی الصلوه، فدک، اجتهاد و تقلید ، تلقیح مصنوعی، عدالت
صحابه و .

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ر - چشمه های علم

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺿ. ﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ... ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن، اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ از دﯾﺪﮔﺎه رواﯾﺎت. ) 17 ..... ام ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ.
•. ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان در ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺄﺛﻮرﺷﯿﻌﻪ. و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ..... اﻧﺒﺎرش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آب.

دیدگاه‌های موافق و مخالف تلقیح مصنوعی با استفاده از تخمک بیگانه

11 ژانويه 2014 ... دیدگاه نخست: حرمت تلقیح مصنوعی با تخمک زن بیگانه همان‌طور که پیشتر اشاره ....
در ميان فقهاي اهل سنت كسي با اين نظر موافق نيست.(8) توضیح ...

دانلود کتاب و نرم افزار ویژه نامه حضرت زینب (س) - دانشنامه زن مسلمان

مطالعه در حقوق ايران بيانگر سكوت قانون گذار و اختلاف ديدگاه فقهاي اماميه در پاسخ به
... نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد
پدر است ... است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه
سازی شده در خارج از ... تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی حقوقی و موافقان و مخالفان آن.

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - پایان نامه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه و رساله برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ... آنها از
ديدگاه ديگر سيستم حقوقي يا در موارد ممکن از ديدگاه کنوانسيون ها و مقررات بين
المللي مطلوب است. ..... حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی در حقوق اسلامی و ایران.
26. ..... مقاله حقوقی , پرداخت نفقه , قاعده ارش و حكومت در فقه اماميه و اهل سنّت , اشتغال
زن در ...

موضوعات فقهی برای پایان نامه | پایگاه اینترنتی فقه حکومتی

26 فوریه 2017 ... موضوعات فقهی برای پایان نامه. ... لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت،
مصادیق و احکام. نذر و قسم. 141. شرایط صحت نذر و قسم ..... بررسی فقهی و حقوقی
تلقیح مصنوعی. 428. ...... اصول و قواعد فقه سیاسی اهل سنت. موضوع:.

مقالات ؛ شبهات و دانستنی ها - تغيير جنسيت از نظر فقهي

درباره موضوع پايان نامه خود توضيحي ارائه دهيد. ... يكي بالا بودن هزينه و يكي هم
مخالفت كليسا در غرب و علماي اهل سنت در كشورهاي اسلامي با تغيير ... پيوند اعضا،
تلقيح مصنوعي و مسائل بانك داري هم پيش قدم بودند؛ اما اين ديدگاه ها واقعا مظلوم واقع
شده ...

دانلود کار تحقیقی رایگان رشته حقوق

14 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها · دانلود متن کامل .... 58ـ
بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق ... 88ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات
از منظر فقه امامیه و اهل سنت .... 247ـ قتل اهل کتاب در فقه و قانون.

پایگاه اندیشوران حوزه

28 نوامبر 2016 ... کتاب 11 · مقاله 2 · پایان نامه 2 .... دیدگاه فقها و حقوقدانان اسلامی را در رابطه با تلقیح
مصنوعی متفاوت بوده و در ذیل به این موضوع پرداخته می‌شود: ... از میان فقهاء شیعه
آیة‌الله میلانی و از اهل تسنن، شیخ رجب تمیمی، شیخ ابراهیم ..... 19- علوي، سيدعلي،
آثار تلقيح مصنوعي انسان، نامه مفيد، سال اول (پاييز)، شماره 3، 1374 ه.

حقوق خصوصی

عناوین پایان نامه حقوق خصوصی ... بررسی طلاق در مذهب تشیع و مقایسه آن در مذاهب
اربعه اهل سنت. 35 ... بررسی وضعیت حقوقی طفل ناشی از تلقیح مصنوعی. 54.

مبحث سوم : مسائل حقوقي انتقال جنين - فورتکست سفارش انواع مقاله

پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ... بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام «اجاره رحم
» كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در ...... فقهاي اهل سنت نيز عمدتاً
اين عمل را حرام مي دانند، دكتر يوسف القرضاوي در كتاب الحلال و ... جواب : طبعاً با توجه
به عدم وجود قانون مصوب در اين زمينه دو ديدگاه مطرح را در اين باره به بحث مي نشينيم.

تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق - ویستا

11 آگوست 2008 ... قبل از بیان دیدگاه‌های فقهی در مورد تلقیح مصنوعی لازم است که تعریف و انواع ...
اکثریت فقهای اهل سنّت این نوع تلقیح را در صورت رعایت ضوابط و ..... سید علی
علوی قزوینی، «آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان»، نامة مفید، شماره ۳، صص ۱۶۹ و
۱۷۰. ..... موج جا به جایی سپرده‌ها بانکی در فاصله ۶ روز تا پایان مهلت سود‌های…

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت ...

6 ژانويه 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از
ديدگاه اهل سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 151 مقدمه ...

انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه به صورت حرفه ای توسط اساتید و ...

انجام پایان نامه و پروپوزال سفیر. ... بررسی پاسخ های منفی متقاعد کننده از دیدگاه
تحلیل کلام., ..... بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت., ....
ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای بین المللی با
...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح ...

15 آگوست 2017 ... ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارث ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن وارث ﭼﻨﯿﻦ ..... .ir/prod
-480584-پایان+نامه+تلقیح+مصنوعی+از+دیدگاه+اهل+سنت.html.

بررسي فقهي وحقوقي قرارداد رحم جايگزين

ويژه نامه مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران. اولین
همايش ... و (IVF) دختري به نام لوئيس براون را به روش تلقيح خارج رحمي. کاشت جنين
در رحم ... توليد مثل و با استفاده از لقاح مصنوعي )امتزاج اسپرم و تخمك با. وسايل
مصنوعي و ..... آيت الل معرفت و بيشتر فقهاي اهل سنت مادر طفل را تنها زني که. اورا حمل
کرده و ...

خاتون - روشهای نوین باروری از دیدگاه اسلام

... آن دلايل و مدارك را مورد ارزيابي قرار داده و در پايان ديدگاه شخصي را ابراز خواهيم نمود.
.... ميلاني مي‌گويد: « از ظواهر آيات و روايات درباره لقاح اختياري (مصنوعي) چيزي به
..... كه بر طبق مذهب اهل سنت به نحو صحيح طلاق گرفته جايز است اگر چه از ديدگاه
شيعه .... علوي قزويني، سيد علي، «‌آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان» مجله نامه مفيد،
سال ...

دانلود پروژه پایان نامه دانشجویی کامل درباره تلقيح مصنوعي از ديدگاه ...

20 ا کتبر 2015 ... دانلود پروژه پایان نامه دانشجویی کامل درباره تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت.
توضیحات محصول : بخشی از پروژه : تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت.

معرفی اجمالی یک صد طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله مرتبط با طب و ...

معرفی اجمالی یک صد طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله مرتبط با طب و دین .....
تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقهای شیعه و سنی، اصغر قاسمی، مقطع: کارشناسی .....
دیدگاه فقهای شیعه بر رسیده و فصل چهارم، تلقیح مصنوعی را از دیدگاه اهل سنت بیان
کرده است.

قانـون - موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه

5 مارس 2011 ... قانـون - موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه - ... 17- احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب
18- احکام مشترک و عمومی ... 53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق 54-
بررسی .... 205- قصاص مرد در برابر زن از نظر فقه امامیه و اهل سنّت

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - پایان نامه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه و رساله برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ... آنها از
ديدگاه ديگر سيستم حقوقي يا در موارد ممکن از ديدگاه کنوانسيون ها و مقررات بين
المللي مطلوب است. ..... حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی در حقوق اسلامی و ایران.
26. ..... مقاله حقوقی , پرداخت نفقه , قاعده ارش و حكومت در فقه اماميه و اهل سنّت , اشتغال
زن در ...

مصاحبه های ویژه نامه حضرت فاطمه (س) - دانشنامه زن مسلمان

مطالعه در حقوق ايران بيانگر سكوت قانون گذار و اختلاف ديدگاه فقهاي اماميه در پاسخ به
اين مساله اساسي است؛ از نظر ... جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار
می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج ... کليدواژگان:
تلقيح مصنوعي، نطفه، لقاح، طفل، نسب، مشروع، نامشروع ... منتشرشده در پایان نامه ها.

رﺣﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در اﻳﺮان اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ

ﻫﺎ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﻣﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي،. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي
ﻻﺗﻴﻦ و ..... ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺧﺎرج. از. رﺣﻢ. ﻫﺎي زوج. ﺎﻧﻮﻧﻲﻗ. و. ﺷﺮﻋﻲ. ﭘﺲ. از. ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ. زوﺟﻴﻦ. ﺻﺎﺣﺐ. ﺟﻨﻴﻦ. ﺑﻪ.
رﺣﻢ. زﻧﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ..... اﻫﻞ. ﺳﻨﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﺮ. ﺣﺮﻣﺖ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻟﻘﺎح. ﺧﺎرج. از. رﺣﻢ. و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. رﺣﻢ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
رأي. اﻧﺪ داده. و. ﺑﻪ. ﻇﺎﻫﺮ .... در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ، ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد
.

مقالات و پایان نامه های حقوقی . فقهی . مرتبط - حقوق آنلاین - بلاگفا

حقوق آنلاین - مقالات و پایان نامه های حقوقی . فقهی . مرتبط (1) ... اهل حق 1058. اهل سنت
واقعی کیست؟ 1059. اهل کتاب از دیدگاه قرآن 1060. اهلیت اشخاص ..... باروری های
مصنوعی و احکام فقهی آن 1360. ..... بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق 1849
.

عمل مقاربت و نزدیکی|خرید و دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ...

عمل مقاربت و نزدیکی,در این پست دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت را برای شما عزیزان قرار داده شده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از ...

23 فوریه 2016 ... حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی. ( بصورت .... رحم جایگزین (مادر
جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221 ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241.

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت ...
نامه ارشد : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · دانلود پایان نامه ارشد ...

بررسی فقهی ، پزشکی و علمی تلقیح مصنوعیمبلغان سایبری چهارده ...

6 آوريل 2015 ... موضوع تحقیق 〉 بررسی فقهی ، پزشکی ، علمی تلقیح مصنوعی 〉 ... «تلقیح» در
دیدگاه اهل لغت از «لَقَحَ» به معنای آبستن کردن و گشن دادن و «لَقَح» به معنای ... با
موفقیت به پایان رسیده و در انسان به دلیل مخالفت های گسترده شروع نشده است . ...
مسئله قطع جنین « شتل الجنین » که توسط بعضی از علمای اهل سنت مطرح شده ...

بررسی فقهی ، پزشکی و علمی تلقیح مصنوعیمبلغان سایبری چهارده ...

6 آوريل 2015 ... موضوع تحقیق 〉 بررسی فقهی ، پزشکی ، علمی تلقیح مصنوعی 〉 ... «تلقیح» در
دیدگاه اهل لغت از «لَقَحَ» به معنای آبستن کردن و گشن دادن و «لَقَح» به معنای ... با
موفقیت به پایان رسیده و در انسان به دلیل مخالفت های گسترده شروع نشده است . ...
مسئله قطع جنین « شتل الجنین » که توسط بعضی از علمای اهل سنت مطرح شده ...

ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و - انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري، وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره. ي. 1. ، زﻣﺴﺘﺎن. 85. *.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي. ﻣﺴﺆول. : ﺗﻠﻔﻦ ... اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻘﻴﺢ و اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و ﺟﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﺮورت. اﺳﺎﺳﻲ
دارد ... ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻧﺴﺎن ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ...... اي ﻧﻴﺰ از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻳﺰ
ﺷﻤﺮده. ﻧ. ﻤﻲ ..... ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ، ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺣﻜﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﺗﺸﺮﻳ. ﺢ. و ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت – ایران فایل

21 جولای 2016 ... پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در
162 صفحه می باشد. فهرست مطالب ۱)جواز یا عدم جواز تلقیح ...

مطالعه کتاب مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ( فارسی ) - صفحه 1 ... - قائمیه

مجله ففه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)مشخصات کتابعنوان و نام پدیدآور : فقه اهل ...
امتیازات کتاب; کاستیها; شیوه نامه دائرة المعارف فقهی کویت; آنچه از کتاب برکنار
می‌ماند. 1. .... 76 نگاهی به دسته بندی فقه در کتابهای اهل سنت: .... پاره‌ای از آرای ویژۀ
محقق اردبیلی و سنجیدن آنها با دیدگاه‌های دیگر فقیهان .... اشاره; تلقیح مصنوعی و
اقسام آن.

حقوق خصوصی

عناوین پایان نامه حقوق خصوصی ... بررسی طلاق در مذهب تشیع و مقایسه آن در مذاهب
اربعه اهل سنت. 35 ... بررسی وضعیت حقوقی طفل ناشی از تلقیح مصنوعی. 54.

تلقیح - دانشنامه جهان اسلام

بسیاری‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ تلقیح‌ را در هر دو حالت‌ حرام‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به .....
رضانیا معلم‌، «تلقیح‌ مصنوعی‌ از دیدگاه‌ فقه‌ و حقوق‌»، پایان‌ نامة‌ کارشناسی‌ ارشد
حقوق‌ ...

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت | بانک ...

18 ژانويه 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵۱ مقدمه جواز يا عدم ...

دانلود کتاب و نرم افزار ویژه نامه حضرت زینب (س) - دانشنامه زن مسلمان

مطالعه در حقوق ايران بيانگر سكوت قانون گذار و اختلاف ديدگاه فقهاي اماميه در پاسخ به
... نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد
پدر است ... است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه
سازی شده در خارج از ... تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی حقوقی و موافقان و مخالفان آن.

آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان نسخه متنی

آثار حقوقى تلقيح مصنوعى انسان سيد على علوى قزوينى مقدمه: همزمان با گسترش حوزه
... بعضى از فقهاى اهل سنت نيز تلقيح بوسيله اسپرم مرد بيگانه را ممنوع و حرام ...
مسئله اى كه از ديدگاه حقوق جزا مطرح مى باشد اين است كه آيا تلقيح مصنوعى را ...... ص
45 (پايان نامه دوره ليسانس، چاپ نشده): انّ التلقيح الصناعى اقطع جَزما من التبنّى».

غلامرضا نورمحمدي آراني - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

بررسي تلقیح مصنوعي از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت. اصغر قاسمی,. MPH ...
معرفی اجمالی يک‌صد طرح تحقيقاتی، پايان‌نامه و مقاله مرتبط با طب و دين. Authors:
دکتر ...

واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني

21 جولای 2016 ... واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني. ... پايان نامه
هاي طلاب اهل سنت .... با کمک وسايل تنفّس مصنوعي و تغذيه، ممکن است تا مدّتي به
حيات نباتي ادامه ... و همسر آنها عدّه وفات نگه نمي‌دارد، تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان
پذيرد. ... مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامي - مجله فقه أهل البيت عليهم السلام ...

ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و - انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري، وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره. ي. 1. ، زﻣﺴﺘﺎن. 85. *.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي. ﻣﺴﺆول. : ﺗﻠﻔﻦ ... اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻘﻴﺢ و اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و ﺟﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﺮورت. اﺳﺎﺳﻲ
دارد ... ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻧﺴﺎن ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ...... اي ﻧﻴﺰ از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻳﺰ
ﺷﻤﺮده. ﻧ. ﻤﻲ ..... ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ، ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺣﻜﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﺗﺸﺮﻳ. ﺢ. و ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

اصفهان خرید | پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت

24 جولای 2014 ... پایان نامه تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت. ۱) جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی. در
اینکه مداوای عقیم مثل سایر امراض، نزد مسلمین مستب است، اختلافی ...

نگاهی به پدیده شبیه سازی انسان از دیدگاه اسلامی - پارسینه

23 مه 2010 ... به گزارش پارسینه، هفته نامه «المسلمون » در شماره 633، در تاریخ پنجم ذی القعده 1417
ه . ق . به نقل از ابن ..... ب) نظر علمای اهل سنت هفته نامه ... ثانیا؛ شبیه سازی، اصلاً
آفرینش نیست بلکه این عمل شبیه لقاح مصنوعی است. بنابراین، ..... 51 حمیدرضا
سعیدی نژاد، نقدی بر نظریه پایان تاریخ، سیاست خارجی، ش 16. 52 همان.

ف‍ق‍ه‌وح‍ق‍وق‌ اسلامي - معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ليست پايان نامه هاي فقه و حقوق اسلامي تا آبان 1394. اين ليست بر ... ب‍ررس‍ي‌ آث‍ار
ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ ولادت‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍ل‍ق‍ي‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌. م‍ولاي‍ي‌ م‍ک‍رم‌، ... ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌
ش‍راي‍ط ام‍ام‌ ج‍م‍اع‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ي‌. ک‍ن‍ج‍وري‌ .... ب‍ررس‍ي‌ ن‍ه‍اد ع‍اق‍ل‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و اه‍ل‌
س‍ن‍ت‌.

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | مرجع دانلود پایان نامه ...

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... اماميه و اهل تسنن · پایان نامه حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل
سنت ... پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · پایان نامه بررسي
...

بررسي فقهي تلقيح مصنوعي

9 ا کتبر 2012 ... عنوان پایان نامه : بررسي فقهي تلقيح مصنوعي. نگارنده : سيد .... دسته بندی دیدگاه
های فقها و علمای شیعه و اهل سنت در مسئلة مورد بحث 23. 1. منع مطلق ...

اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک(word)

انرژی پتانسیل الکتریکی

دانلود تحقیق ادبيات زنانه و مردانه

ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y600-U20

طرح توجیهی زعفران 39 ص ( word )

حل مشکل فلش نشدن G530H و مشکل رایت ABOOT و PIT و secure download

فیلم آموزشی شطرنج آخربازی پیاده و رخ دوره مبتدی قسمت 1- استاد بین المللی الکس لندرمن

تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia E6-00 rm-609 ورژن 111.140.0058 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia E6-00 rm-609 ورژن 111.140.0058 با لینک مستقیم