دانلود رایگان


پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 162 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
۱)جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی ۶
۱)نسبت ۱۲
۱)موارد حرمت تلقیح مصنوعی ۱۳
۲)حکم رحم استیجاری ۱۴
۶- نتیجه ۱۷
آثار فقهی و حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی ۱۹
۱-ماهیت و شرایط پذیرش نسب ۱۹
مفهوم نسب ۱۹
دیدگاه عرفی ۲۲
دیدگاه قرآن و روایات ۲۳
منشأ انتساب فرزند به مادر ۲۷
بیان نظریه ها ۲۷
شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب ۳۸
اثبات نسب پدری ۳۸
الف : اماره فراش ۴۰
۱ ) توجیه اماره فراش ۴۲
۲ ) قلمرو و حد شمول قاعده فراش ۴۴
وقوع نزدیکی ۴۶
۲ – ۲ – اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد شده بعد از انحلال نکاح ۵۲
۳ ) اعتبار اماره فراش ۵۳
ب – دلایل دیگر ۵۵
الف : دعوی ناظر به تحقق نیافتن شرایط اماره فراش ۵۶
۱ ) عدم وقوع نزدیکی ۵۷
۲ ) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر ۵۸
۳ ) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی ۵۸
قسمت اول – چه کسی می تواند مدعی نفی ولد شود ؟ ۵۹
قسمت دوم – دعوی اثبات نسب ۶۲
گفتار نخست : تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب ۶۵
الف ) از نظر قانون مدنی و فقها ۶۵
ب) نظر برگزیده ۷۴
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین ۸۴
انتساب و الحاق به متقاضیان و تهیه کنندگان اسپرم ۹۳
۳-۱-۳-۲- فرزندان ناشی از تزریق ( کشت ) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک ) ۹۵
۳-۱-۳-۳ – فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تناسلی زن ( اهدای جنین ) ۹۹
۱-۲ نفقه طفل حاصل از تلقیح بین زوجین ۱۰۲
۲-۲ نفقه طفل حاصل از تلقیح بین دو بیگانه ۱۰۳
۳-۲ نفقه طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۴
۳- ارث ۱۰۶
۱-۳ ارث طفل حاصل از تلقیح بین زوجین ۱۰۶
۲-۳ ارث طفل حاصل از تلقیح بین دو بیگانه ۱۰۶
ج ) احتیاط ۱۰۷
۳-۳ ارث طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۷
۱-۳-۳ ارث بین صاحب اسپرم و طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۷
۲-۳-۳ ارث بین تخمک و طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۸
۳-۳-۳ ارث بین طفل و صاحب رحم استیجاری ۱۰۹
۴-۳ ارث طفل حاصل از لقاح آزمایشگاهی ۱۱۰
۵-۳ ارث طفل حاصل ازتلقیح بعد از وفات زوج ۱۱۳
۴- وصیت ۱۱۷
ایالت نیو همشایر ( New Hampshire ) 120
2) نتیجه ۱۲۰
حقوق اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی ۱۲۲
اهلیت تمتع ۱۲۲
نظر برگزیده ۱۲۴
صحت وصیت برای حمل ۱۲۶
برخورداری از وقف ۱۲۸
برخورداری از هبه ۱۳۰
اقرار برای حمل ۱۳۰
حق ارث از والدین ۱۳۱
۲ حقوق طفل متولد از تلقیح مصنوعی ۱۳۵
۱) حق طفل برای دانستن ۱۳۶
مقدمه اول – کسب اطلاعات ۱۳۶
مقدمه دوم – محرمانه بودن اطلاعات ۱۳۹
- محرمانه بودن اطلاعات در مورد اهدا کنندگان شناخته شده ۱۴۳
۲) حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی ۱۶۲


1)جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی
در اینکه مداوای عقیم مثل سایر امراض، نزد مسلمین مستب است، اختلافی نیست و دلیل آن احادیثی از پیامبر (ص) است.
عربی نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله الا نتداوی؟ قال نعم یا عبادالله به تداوا فان الله لم یضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحداً، قالو یا رسول الله و ما هو؟ قال الهرم
هیچ مرضی خدا قرار نداد، مگر اینکه شفاء یا دوای آن را نازل کرد .
در مورد لقاح اسپرم مرد در رحم همسرش به غیر جماع، شافعیه و حنفیه قائل به اباحه هستند و آن را حلال می دانند و شاغفعیه احکام فقهیه مختلفی را مثل وجوب عده در بعضی از صور ثبوت نسب، بر آن مترتب می کنند.
بسیاری از فقهای محدثین استفاده از طریقه تلقیح مصنوعی را اعم از داخلی (وارد کردن اسپرم مرد در فرج زن) و خارجی (انجام عمل لقاح خارج از رحم زن و منتقل کردن نطقه در رحم زن تا محل تکوین جنین) با اشکال مختلف آن، در صورتی که منجر به علاج عقیم بودن زوجین شود مباح می دانند، به شرطی که احتیاطات لازم در رابطه با مقدمات آن مراعات شود و این عمل توسط مرد اجنبی انجام نشود. مگر ضرورت اقتضا کند که در این صورت کسانی که شایستگی مداخله در این امر را دارند به ترتیب اولویت زن پزشک مسلمان، زن پزشک غیرمسلمان، مرد پزشک مسلمان و مرد پزشک غیرمسلمان که در علم طبابت مورد اطمینان باشند، هستند.
در بین مسلمانان، هیئت مشاوره ی اسلامی مصر، شاید اولین مجمع افتایی باشد که در پی فتاوای صریح علامه شیخ محمود شلتوت (رض) – فوت ۱۹۶۳ م- در کتاب الفتاوِِی دربارهی تلقیح اظهار نظر نمود. این هیت در ۲۳ مارس ۱۹۸ م، در اولین نظریه ی رسمی در باره ی تکنیک های مختلف تلقیح(یعنی GIFT,ZIFT-AID-AIH) اظهار داشت تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن، به هر صورتی که باشد حرام است و اگر این کار با علم و آگاهی انجام شود، رابطه ی نامشروع و زنای محصنه است . پنج سال پس از این اظهار نظر، شورای اتحاد اسلامی مصر، در ژانویه ۱۹۸۵م، به مناسبت زمینه سازی عده ای از متخصصان تحصیل کرده در اروپا، که به منظور مشروعیت دادن به اینگونه کارها، قصد داشتند قانونگذاران را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ی تصویب برخی قوانین را در این مورد فراهم نمایند، اظهار نامه ای صاد رو در آن حکم شرعی روش های مختلف تلقیح را به تفکیک بیان کرده و مجدداً بر نظریه ی هیئت مشاوره ی اسلامی مصر تأکید نمودند.
در کویت، سازمان اسلامی علوم پزشکی ، در سال ۱۸۲ م، به اتفاق آرا چنین اظهار نظر نمود: تلقیح اسپرم غیرشوهر در رحم زن بیگانه، چه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد و چه شوهر به این امر راضی باشد یا نباشد مطلقاً حرام است .
در عربستان مجمع فقه اسلامی مکه، در سال ۱۹۸۳م، پس از برگزاری یک سمینار تخصصی، نظریه ای مشابه نظریه ی سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نمود و تلقیح اسپرم غیرشوهر را مطلقاً حرام و نامشروع دانست.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی، به دنبال سؤال های مکرر درباره ی انتقال اسپرم اجنبی، بالاخره در اجلاسیه ی ماه اکتبر ۱۹۸۶ م در عمان پایتخت اردن، مصوبه ای به شماره ی ۱۶/۴د۳ صادر نمود. این مصوبه که به اتفاق آرای نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به تصویب رسید، حکم شرعی و اسالمی تمام روش های تلقیح بیان شده و تلقیح اسپرم غیرشوهر را به هر صورت که باشد، حرام اعلام کرد پس از صدور این مصوبه، در محافل علمی و تخصصی جهان، نظریه ی مذکور به عنوان نظر اسلامی پذیرفته و مورد توجه بوده است.
در کشور اردن هم کمیته علوم پزشکی فقهی اسلامی تشکیل شده و در جلساتی بحث در تلقیح مصنوعی، اعم از داخلی و خارجی مطرح شد، لذا پیرامون این مباحث نظراتی مطرح و جواز شرعی تلقیح مصنوعی داخلی به وسیله طبیب با شروط تالیه صادر گردید، این نظرات عبارتند از:
۱- زوجیت بین زن و مرد باقی باشد، اسپرم مرد به رحم زن داخل و تلقیح شود.
۲- اجرای عمل تلقیح بعد از ظن طبیت به بروز نتایج مثبت انجام شود و بیشتر ازیک بار می تواند اجرای تلقیح را تکرار کند.
۳- پزشکانی که مساعدت به این کار می کنند، مورد اطمینان باشند.
۴- ایجاد بانک های اسپرم چنانچه در غرب رایج است، جایز نیست و همچنین جایز نیست که اسپرم زوج بعد از وفاتش برای اجرای تلقیح حفظ شود.
۵- اجرای تلقیح داخلی صحیح است در صورتی که اسپرم زوج به رحم زوجه اش در مقابل زوج داخل شود تا تلقیح صورت گیرد.
۶- اسپرم مرد گرفته شود و در لوله آزمایشگاه و ظروف طبی خاص قرار داده شودو برروی آن اسم نوشته شود، آن گاه توسط خود آن مرد یا فرد مورد اطمینان او به آزمایشگاه فرستاده شود تا یک سری آزمایشات برری آن انجام شود و چون این امر مدتی طول می کشدکه ممکن نیست این عملیات در مقابل زوج صورت گیرد. لذا باید در مراکز مورد اطمینان انجام شود، بعد مرد آن اسپرم را از آزمایشگاه بگیرد و به مطب پزشک مراجعه کرده و در مقابل زوج آن اسپرم داخل رحم زوجه شود.
زمانی که تلقیح تخمک زوجه با اسپرم زوج در لوله آزمایشگاهی باشد، بعد نطفه به رحم زوجه برگردانده شود(تلقیح مصنوعی خارجی)، شروطی در آن لازم است که عبارتند از:
۱- رابطه ی زوجیت بین آنها برقرار باشد.
۲- با رضایت دو طرف باشد.
۳- به واسطه ضمانات برای نقل و استعمال نکردن اسپرم غیر زوج و تخمک زوجه یا رحم غیرزوجه در جمیع مرال عمل تلقیح، از مخلوط شدن انسان در امان باشد.
۴- کمیته پزشکی مورد اطمینان از نظر علمی و دینی در مرکز حکومت باشد یا مؤسسه رسمی غیرتجاری وجود داشته باشد که اقدام به اجرای این عمل کنند.
در مورد تلقیح با اسپرم شوهر اکثریت فقهای اهل سنت این نوع تلقیح را در صورت رعایت ضوابط و شرایط معینی جایز می دانند و در مقابل عده کمی چون شیخ احمد الحجی این عمل را جایز ندانسته اند.
مهمترین دلیل موافقین آن است که این کار سبب می شود زوجین صاحب فرزند شوند ودر میان آنها مودت بوجود آید و زندگی آنها استمرار یابد و در مقابل مخالفین می گویند دارا شدن فرزند فقط از طریق مقاربت امکان پذیر است و بچه دار نشدن مشیت الهی است که تلقیح مصنوعی با آن مخالف است.
در مورد تلقیح با اسپرم غیرشوهر (اجنبی) فقهای اهل سنت عمدتاً این نوع از تلقیح را حرام می دانند که در ادامه به دو مورد از مهمترین ادله آنها اشاره می شود:
الف) بدون شک این عمل انسان را به سوی دایره ی حیوانات و نباتات سوق می دهد از انسانیت و جامعه مدنی خار می سازد این عمل جرمی زشت و گناهی بزرگ است که با زنا دارای یک ماهیت می باشد و نتیجه شان یکی است (هر دو قراردادن عمدی منی مرد در رحم زن نامحرم است) و در ثانی این عمل از فرزند خواندگی پست تر است چرا که در آنجا معلوم است که این طفل فرزند دیگری است ولی در اینجا معلوم نیست و یک عنصر بیگانه وارد == می شود.
ب) استناد به آیه شریفه وادعوهم لآبائهم هواقسط عندالله خداوند در این آیه بیان می کند فرزندان را به پدران خود نسبت دهید ولی در این نوع تلقیح اختلاط نسب پیش می آید و فرزند در حالی به زوج نسبت داده می شود که از نطفه او تشکیل نشده و وی به طور قطع می داند که این طفل فرزندش نیست و در نتیجه باید او را نفی کند نه این که فرزند خود به حساب آورد.
چنین به دست می آید که جواز تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین اجماعی است، اما نسبت به مسئله تلقیح مصنوعی خاری اختلاف نظر وجود دارد، بعضی از علما اجازه داده اند و بعضی دیگر جایز ندانسته اند.
۱)نسبت
از جمله معاصرینی که این موضوع را مورد بحث قرار داده اند، شیخ عبدالباسط است. ایشان می گوید: اگر تخمک زن با اسپرم مرد اجنبی تلقیح شود وزن غیر متزوجه باشد، فرزند منسوب به آن زن است مثل ولدالزنا و به صاحب اسپرم منسوب نمی شود، چون نطفه او هدر رفته است، اماا اگر زن متزوجه باشد، فرزند منسوب به زوج است به واسطه قول پیامبر(ص) که فرموده اند: الولد للفراش و للعاهر الحجز، فرزند منسوب به زوج او است . همچنین اگر زوج یقین داشته باشد که فرزند از او نیست، می تواند با لعان کردن، فرزند را از خودش نفی کند و نکاح بین آن دو فسخ شود که در این صورت نسب ولد از زوج منتفی می شود و فقط به مادرش ملحق می شود. اما اگر علم داشته باشد که از او نیست، ولی راضی به او باشد، نسب ولد به زوح ثابت می شود ولی زوج گناهکار است و چنانچه آن فرزند پسر باشد، بر دختران این مرد واجب است که خود را از اوبپوشانند و حجاب خود را رعایت کنند و اگر دختر است به خاطر احتیاط پسران این مرد با او ازدواج نکنند.
شیخ عطیه صفر در بحث خود پیرامون این مسئله، این نظریه را قبول کرده است.
بنابر این، در هر دو نوع تلقیح، فرزند منسوب به همسر(زوج)مادر است که حامل این حمل بوده این حکم از اصلش تغییر نمی کند، چون احکام مبنی بر ظاهر است. در مثل این قضیه پیامبر(ص) به همین حکم ، یعنی الولد للفراش و للعاهر الحجر قضاوت کرد و حکمی برای احدی بعد از پیامبر نیست.
نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود این است که طبق نظر فقهای اهل تسنن، نسب مولود از تلقیح مصنوعی به زوج حامل ملحق می شود، حتی اگر از اسپرم اجنبی باشد. اما اگر زن حامل غیر متزوحه باشد، فرزند پدر ندارد و فقط منسوب به امل است و مادر دارد، برخلاف نظر فقهای امامیه که در هر صورت نسب فرزند را به صاحب اسپرم ملحق می کنند.
۱)موارد حرمت تلقیح مصنوعی
طرفی که در تلقیح مصنوعی، اعم از داخلی و خارجی استخدام آن حرام است عبارتند از:
۱- تلقیح بین نطفه زوج و تخمک زن اجنبی باشد ، بعد نطفه در رحم زوجه قرار داده شود.
۲- تلقیح بین نطفه اجنبی و تخمک زوجه باشد، بعد به رحم زوجه منتقل شود.
۳- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک زوجین باشد، بعد در رحم استیجاری قرار داده شود، یا در رحم زنی که تبرعاً جمل آن جنین را به عهده گرفته، قرار گیرد.
۴- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک مرد اجنبی و زن اجنبیه باشد، بعد نطفه در رحم زوجه قرار گیرد.
۵- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک زوجین باشد، بعد در رحم زوجهدیگر مرد که چند همسر دارد قرار گیرد.
در بین صورت های مختلف تلقیح حرام که ذکر گردید، یکی از صورت هایی که بسیار محل بحث و اختلاف نظر می باشد، صورت سوم است(رحم استجاری) که در ادامه حکم این مسئله را از دیدگاه اهل تسنن مورد بررسی قرار می دهیم.


آثار فقهی و حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی


بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت


تحقیق تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت


تلقیح بین اسپرم مرد در رح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | مرجع دانلود پایان نامه ...

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... اماميه و اهل تسنن · پایان نامه حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل
سنت ... پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · پایان نامه بررسي
...

پایان‌نامه بایگانی - شبکه اجتهاد

جلسه دفاع پایان نامه زهرا تاجر، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی
تطبیقی قائلین به حرمت تقلید در شیعه و اهل سنت» در مدرسه علمیه نرجس(س) برگزار
و ...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی - epage.ir

17 آگوست 2017 ... ۲ روز پیش - ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارث ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن وارث
..... پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت .

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت

27 جولای 2017 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵۱ مقدمه جواز يا عدم ...

پایگاه اندیشوران حوزه

28 نوامبر 2016 ... کتاب 11 · مقاله 2 · پایان نامه 2 .... دیدگاه فقها و حقوقدانان اسلامی را در رابطه با تلقیح
مصنوعی متفاوت بوده و در ذیل به این موضوع پرداخته می‌شود: ... از میان فقهاء شیعه
آیة‌الله میلانی و از اهل تسنن، شیخ رجب تمیمی، شیخ ابراهیم ..... 19- علوي، سيدعلي،
آثار تلقيح مصنوعي انسان، نامه مفيد، سال اول (پاييز)، شماره 3، 1374 ه.

تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق - مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

... الطبية در 2 جلد، تلقيح مصنوعي (به زبان فارسي و عربي)، احکام پزشکان و
بيماران (مطابق با ... در نهايت به فکر افتادم که بحث «تغيير جنسيت» را به عنوان
موضوع پايان نامة سطح 4 .... مبحث دوم: ديدگاه فقيهان اهل سنت در تغيير جنسيت
حيوانات 253.

ارشد فقه دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان - برخی موضوعات پایان نامه

برخی موضوعات پایان نامه ... جنین39- احکام حضانت40- احکام حضانت در فقه شیعه 41-
احکام حیض42- احکام خاصة اهل سنّت از دیدگاه امامیه43- احکام خمس44- احکام خنثی و ...

موضوعات فقهی برای پایان نامه | پایگاه اینترنتی فقه حکومتی

26 فوریه 2017 ... موضوعات فقهی برای پایان نامه. ... لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت،
مصادیق و احکام. نذر و قسم. 141. شرایط صحت نذر و قسم ..... بررسی فقهی و حقوقی
تلقیح مصنوعی. 428. ...... اصول و قواعد فقه سیاسی اهل سنت. موضوع:.

دانلود رایگان پایان نامه در مورد لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی - epage.ir

17 آگوست 2017 ... ۲ روز پیش - ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارث ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن وارث
..... پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت .

دانلود رایگان پایان نامه در مورد لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی - epage.ir

17 آگوست 2017 ... ۲ روز پیش - ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارث ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن وارث
..... پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت .

جدول شماره 2 (پایان نامه های فلسفه فقه) - صندوق بیان

پایان نامه ها یکی از اقسام مهم پژوهش محسوب شده و جایگاه ویژه ای در تولیدات علمی دارند،
.... تلقیح مصنوعی ازدیدگاه فقه وحقوق · بررسی تکنیک های باروری مصنوعی از ....
ضمان،حواله وکفالت با مذاهب اربعه «اهل سنت بر اساس کتاب فقه الامام الصادق (ع)» ...

بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي - دکتر علي نيك پور ...

3- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد و از چه كسي ارث مي برد؟ ... در
اواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام Elie Ivenoff تلقيح مصنوعي را در چهار
پايان با متدي خاص معمول ساخت كه بعدها آن ..... در كتب اهل سنت هم اين نظر به چشم مي
خورد. پس اين ديدگاه هم در شيعه و هم در سنت وجود دارد كه منظور از حفظ در آيه 30 سوره نور،
...

عمل مقاربت و نزدیکی|خرید و دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ...

عمل مقاربت و نزدیکی,در این پست دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت را برای شما عزیزان قرار داده شده است.

مبحث سوم : مسائل حقوقي انتقال جنين - فورتکست سفارش انواع مقاله

پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ... بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام «اجاره رحم
» كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در ...... فقهاي اهل سنت نيز عمدتاً
اين عمل را حرام مي دانند، دكتر يوسف القرضاوي در كتاب الحلال و ... جواب : طبعاً با توجه
به عدم وجود قانون مصوب در اين زمينه دو ديدگاه مطرح را در اين باره به بحث مي نشينيم.

آیت الله دکتر زاهدانی - فهرست عناوين پايان نامه های دوره كارشناسی ارشد

1 ا کتبر 2012 ... رديف عنوان پايان نامه نويسنده 1 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح حسین انارکی ... 9
بررسي مهريه از ديدگاه فقه شيعه و اهل سنت جعفر كيان زاده ..... 56 بررسی تلقیح
مصنوعی و آثار ناشی از آن از منظر فقه و حقوق ایران سیدرضا قریشی.

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | مرجع دانلود پایان نامه ...

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... اماميه و اهل تسنن · پایان نامه حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل
سنت ... پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · پایان نامه بررسي
...

لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان - ماهِ پژوهش

9 ژانويه 2013 ... 25, باروری های پزشکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. 26, بازشناسی ... 110,
تلقیح مصنوعی ... 202, مشروعیت داوری از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت.

تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق - ویستا

11 آگوست 2008 ... قبل از بیان دیدگاه‌های فقهی در مورد تلقیح مصنوعی لازم است که تعریف و انواع ...
اکثریت فقهای اهل سنّت این نوع تلقیح را در صورت رعایت ضوابط و ..... سید علی
علوی قزوینی، «آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان»، نامة مفید، شماره ۳، صص ۱۶۹ و
۱۷۰. ..... موج جا به جایی سپرده‌ها بانکی در فاصله ۶ روز تا پایان مهلت سود‌های…

واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني

21 جولای 2016 ... واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني. ... پايان نامه
هاي طلاب اهل سنت .... با کمک وسايل تنفّس مصنوعي و تغذيه، ممکن است تا مدّتي به
حيات نباتي ادامه ... و همسر آنها عدّه وفات نگه نمي‌دارد، تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان
پذيرد. ... مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامي - مجله فقه أهل البيت عليهم السلام ...

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع ... - دانشکده اصول الدين

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي ...
احکام خاصة اهل سنّت از ديدگاه اماميه 61. احکام خاصه اهل سنّت از ديدگاه ..... بررسي
تطبيقي جايگاه مصلحت در فقه اماميه و اهل سنت 416. بررسي ..... تلقيح مصنوعي 928
.

ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي

داﻧﺎن و ﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه. ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺎ. ﺷﺪ و ﺑﻪ .... آﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﻨﻊ ﻛﺮده. اﺳﺖ. (. ﻓﻘﻴﺮ،. )1343 ..... و از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ،. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ .... ﻧﺎﻣﻪ. اﺟﺮاﻳﻲ
آن روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل. 1383. ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﻟﻜﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل. 1385. اﺑﻼغ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ.

جایگاه فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی (منتشر در پیام آموزش شماره5و6 ...

در: اسفند ۱۲, ۱۳۹۳ در: حقوق خانوادهبدون دیدگاه .... در اين بخش جايگاه حقوقي و فقهي
تلقيح مصنوعي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. .... [10]بعضي از فقهاي اهل سنت نیز
تلقیح به وسیله اسپرم مرد بيگانه را ممنوع و حرام دانستهاند و از آن جمله، علامه .....
حقوقی نشریه حقوقی نمونه نامه هيأت محترم وزيران هيأت وزيران هیأت وزیران پایان نامه
پیام آموزش ...

دانلود پايان نامه بررسی مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین ...

به عقیده عموم فقهای فریقین(امامیه و اهل سنت)هر گاه تلقیح مصنوعی(اعم از داخل یا خارج
رحمی) با استفاده از اسپرم شوهر و تخمک و رحم زوجه یا همسر دیگر شوهر صورت گیرد، ...

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت ...
نامه ارشد : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · دانلود پایان نامه ارشد ...

جدول شماره 2 (پایان نامه های فلسفه فقه) - صندوق بیان

پایان نامه ها یکی از اقسام مهم پژوهش محسوب شده و جایگاه ویژه ای در تولیدات علمی دارند،
.... تلقیح مصنوعی ازدیدگاه فقه وحقوق · بررسی تکنیک های باروری مصنوعی از ....
ضمان،حواله وکفالت با مذاهب اربعه «اهل سنت بر اساس کتاب فقه الامام الصادق (ع)» ...

دانلود کار تحقیقی رایگان رشته حقوق

14 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها · دانلود متن کامل .... 58ـ
بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق ... 88ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات
از منظر فقه امامیه و اهل سنت .... 247ـ قتل اهل کتاب در فقه و قانون.

مطالعه کتاب مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ( فارسی ) - صفحه 1 ... - قائمیه

مجله ففه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)مشخصات کتابعنوان و نام پدیدآور : فقه اهل ...
امتیازات کتاب; کاستیها; شیوه نامه دائرة المعارف فقهی کویت; آنچه از کتاب برکنار
می‌ماند. 1. .... 76 نگاهی به دسته بندی فقه در کتابهای اهل سنت: .... پاره‌ای از آرای ویژۀ
محقق اردبیلی و سنجیدن آنها با دیدگاه‌های دیگر فقیهان .... اشاره; تلقیح مصنوعی و
اقسام آن.

ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسلامی اراک - ادامه فهرست پایان نامه ها

29 سپتامبر 2008 ... ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسلامی اراک - ادامه فهرست پایان نامه ها - (کارشناسی ارشد فقه و
مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ارشد علوم قرآن و ... بررسي مباني فقهي حرمت ربا از
ديدگاه شيعه .... بررسي تطبيقي عقد هبه و احكام آن بر اساس فقه اماميه و اهل سنت ...
بررسی تلقیح مصنوعی و آثار ناشی از آن از منظر فقه و حقوق ایران.

مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه - مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

ارائه قرائات مطابق با دیدگاه اهل بیت علیهم السلام از مسأله وحدت مذاهب اسلامی ... پايان
نامه در حال تدوين ( باذكر موضوعات) ... المؤمنین(ع) در کتاب مستدرک حاکم،‌زید بن ثابت
، بررسی فرق فقهی کلامی اهل سنت، نقد و بررسی زیارت ناحیه ... حکم الأجل فی
الوضوء، حکم التأمین فی الصلوه، فدک، اجتهاد و تقلید ، تلقیح مصنوعی، عدالت
صحابه و .

واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني

21 جولای 2016 ... واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني. ... پايان نامه
هاي طلاب اهل سنت .... با کمک وسايل تنفّس مصنوعي و تغذيه، ممکن است تا مدّتي به
حيات نباتي ادامه ... و همسر آنها عدّه وفات نگه نمي‌دارد، تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان
پذيرد. ... مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامي - مجله فقه أهل البيت عليهم السلام ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از ...

23 فوریه 2016 ... حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی. ( بصورت .... رحم جایگزین (مادر
جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221 ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241.

جایگاه فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی (منتشر در پیام آموزش شماره5و6 ...

در: اسفند ۱۲, ۱۳۹۳ در: حقوق خانوادهبدون دیدگاه .... در اين بخش جايگاه حقوقي و فقهي
تلقيح مصنوعي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. .... [10]بعضي از فقهاي اهل سنت نیز
تلقیح به وسیله اسپرم مرد بيگانه را ممنوع و حرام دانستهاند و از آن جمله، علامه .....
حقوقی نشریه حقوقی نمونه نامه هيأت محترم وزيران هيأت وزيران هیأت وزیران پایان نامه
پیام آموزش ...

تلقيح مصنوعي از منظر فقه و حقوق - مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

قبل از بيان ديدگاه‌هاي فقهي در مورد تلقيح مصنوعي لازم است كه تعريف و انواع تلقيح
... اكثريت فقهاي اهل سنّت اين نوع تلقيح را در صورت رعايت ضوابط و شروط معيني
..... سيد علي علوي قزويني، «آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان»، نامة مفيد، شماره 3، ...

لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان - ماهِ پژوهش

9 ژانويه 2013 ... 25, باروری های پزشکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. 26, بازشناسی ... 110,
تلقیح مصنوعی ... 202, مشروعیت داوری از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت.

لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان - ماهِ پژوهش

9 ژانويه 2013 ... 25, باروری های پزشکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. 26, بازشناسی ... 110,
تلقیح مصنوعی ... 202, مشروعیت داوری از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان ...

7 ژوئن 2016 ... چکیده تلقیح مصنوعی تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر
طبیعی پیموده است... ... 1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241 2-1-3-2.

بررسی فقهی ، پزشکی و علمی تلقیح مصنوعیمبلغان سایبری چهارده ...

6 آوريل 2015 ... موضوع تحقیق 〉 بررسی فقهی ، پزشکی ، علمی تلقیح مصنوعی 〉 ... «تلقیح» در
دیدگاه اهل لغت از «لَقَحَ» به معنای آبستن کردن و گشن دادن و «لَقَح» به معنای ... با
موفقیت به پایان رسیده و در انسان به دلیل مخالفت های گسترده شروع نشده است . ...
مسئله قطع جنین « شتل الجنین » که توسط بعضی از علمای اهل سنت مطرح شده ...

ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسلامی اراک - ادامه فهرست پایان نامه ها

29 سپتامبر 2008 ... ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسلامی اراک - ادامه فهرست پایان نامه ها - (کارشناسی ارشد فقه و
مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ارشد علوم قرآن و ... بررسي مباني فقهي حرمت ربا از
ديدگاه شيعه .... بررسي تطبيقي عقد هبه و احكام آن بر اساس فقه اماميه و اهل سنت ...
بررسی تلقیح مصنوعی و آثار ناشی از آن از منظر فقه و حقوق ایران.

عناوین پایان نامه | رسا گستر

عناوین پایان نامه ... ۵۸ـ بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق ۵۹ـ بررسی
جایگاه هیئت منصفه ... ۸۸ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات از منظر فقه امامیه و اهل
سنت

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان ...

7 ژوئن 2016 ... چکیده تلقیح مصنوعی تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر
طبیعی پیموده است... ... 1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241 2-1-3-2.

موضوعات فقهی برای پایان نامه | پایگاه اینترنتی فقه حکومتی

26 فوریه 2017 ... موضوعات فقهی برای پایان نامه. ... لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت،
مصادیق و احکام. نذر و قسم. 141. شرایط صحت نذر و قسم ..... بررسی فقهی و حقوقی
تلقیح مصنوعی. 428. ...... اصول و قواعد فقه سیاسی اهل سنت. موضوع:.

مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه - مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

ارائه قرائات مطابق با دیدگاه اهل بیت علیهم السلام از مسأله وحدت مذاهب اسلامی ... پايان
نامه در حال تدوين ( باذكر موضوعات) ... المؤمنین(ع) در کتاب مستدرک حاکم،‌زید بن ثابت
، بررسی فرق فقهی کلامی اهل سنت، نقد و بررسی زیارت ناحیه ... حکم الأجل فی
الوضوء، حکم التأمین فی الصلوه، فدک، اجتهاد و تقلید ، تلقیح مصنوعی، عدالت
صحابه و .

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... داد که به علت نیمه‌کاره ماندن این فعالیت‌ها تا سال ۱۳۴۷ در اردبیل ماند تا این کارها به
پایان برسند. ... بهاییان ملایوسف اردبیلی را اهل روستای ملایوسف در نزدیکی اردبیل
می‌دانند. ... الرسائل الفقهیة (مشتمل بر بحث‌های: ربا، تلقیح مصنوعی، ذبیحه اهل کتاب
، . ... یک دوره اقتصاد اسلامی بر اساس کتاب و سنت; جمال ابهی (در رد بهاییت); رساله ...

نظریه تلقیح - number01

پایان نامه بررسی فقهیحقوقی تلقیح مصنوعی ویکی پروژه ... مقاله تلقیح مصنوعی
از دیدگاه اهل سنت مربوطه به صورت فایل ورد wordقابل ویرایش می باشد .

مجله پايش، شماره 24 - Magiran

اخلاق زيستي و ART (بخصوص اهداي تخمك و جنين) از ديدگاه اسلام (اهل سنت) و قوانين
موجود در آلمان دكتر صفا الحسني ص 379 چکيده مشاهده متن [PDF 211KB].

نظریه تلقیح - number01

پایان نامه بررسی فقهیحقوقی تلقیح مصنوعی ویکی پروژه ... مقاله تلقیح مصنوعی
از دیدگاه اهل سنت مربوطه به صورت فایل ورد wordقابل ویرایش می باشد .

کتاب کاربردی بیماری ها و جراحی در خرگوش-ویرایش جدید

فایل صوتی بسیار جذاب و کاربردی دکتر فرهنگ در مورد هدف

پاور پوینت آسیب های ورزشی ، آسیب دیدگی های متداول در ورزش

دانلود پاورپوینت نرم افزار آرنا Arena

دانلود پاورپوینت نرم افزار آرنا Arena

دانلود طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت 4000 قطعه در هر دوره

پاورپوینت خبر چیست؟تحقیق پوشش دادن قالب و ماهيچه ( ریخته گری)

پاورپوینت سنسورهاي التراسونيك