دانلود رایگان


پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 162 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
۱)جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی ۶
۱)نسبت ۱۲
۱)موارد حرمت تلقیح مصنوعی ۱۳
۲)حکم رحم استیجاری ۱۴
۶- نتیجه ۱۷
آثار فقهی و حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی ۱۹
۱-ماهیت و شرایط پذیرش نسب ۱۹
مفهوم نسب ۱۹
دیدگاه عرفی ۲۲
دیدگاه قرآن و روایات ۲۳
منشأ انتساب فرزند به مادر ۲۷
بیان نظریه ها ۲۷
شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب ۳۸
اثبات نسب پدری ۳۸
الف : اماره فراش ۴۰
۱ ) توجیه اماره فراش ۴۲
۲ ) قلمرو و حد شمول قاعده فراش ۴۴
وقوع نزدیکی ۴۶
۲ – ۲ – اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد شده بعد از انحلال نکاح ۵۲
۳ ) اعتبار اماره فراش ۵۳
ب – دلایل دیگر ۵۵
الف : دعوی ناظر به تحقق نیافتن شرایط اماره فراش ۵۶
۱ ) عدم وقوع نزدیکی ۵۷
۲ ) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر ۵۸
۳ ) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی ۵۸
قسمت اول – چه کسی می تواند مدعی نفی ولد شود ؟ ۵۹
قسمت دوم – دعوی اثبات نسب ۶۲
گفتار نخست : تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب ۶۵
الف ) از نظر قانون مدنی و فقها ۶۵
ب) نظر برگزیده ۷۴
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین ۸۴
انتساب و الحاق به متقاضیان و تهیه کنندگان اسپرم ۹۳
۳-۱-۳-۲- فرزندان ناشی از تزریق ( کشت ) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک ) ۹۵
۳-۱-۳-۳ – فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تناسلی زن ( اهدای جنین ) ۹۹
۱-۲ نفقه طفل حاصل از تلقیح بین زوجین ۱۰۲
۲-۲ نفقه طفل حاصل از تلقیح بین دو بیگانه ۱۰۳
۳-۲ نفقه طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۴
۳- ارث ۱۰۶
۱-۳ ارث طفل حاصل از تلقیح بین زوجین ۱۰۶
۲-۳ ارث طفل حاصل از تلقیح بین دو بیگانه ۱۰۶
ج ) احتیاط ۱۰۷
۳-۳ ارث طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۷
۱-۳-۳ ارث بین صاحب اسپرم و طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۷
۲-۳-۳ ارث بین تخمک و طفل حاصل از رحم استیجاری ۱۰۸
۳-۳-۳ ارث بین طفل و صاحب رحم استیجاری ۱۰۹
۴-۳ ارث طفل حاصل از لقاح آزمایشگاهی ۱۱۰
۵-۳ ارث طفل حاصل ازتلقیح بعد از وفات زوج ۱۱۳
۴- وصیت ۱۱۷
ایالت نیو همشایر ( New Hampshire ) 120
2) نتیجه ۱۲۰
حقوق اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی ۱۲۲
اهلیت تمتع ۱۲۲
نظر برگزیده ۱۲۴
صحت وصیت برای حمل ۱۲۶
برخورداری از وقف ۱۲۸
برخورداری از هبه ۱۳۰
اقرار برای حمل ۱۳۰
حق ارث از والدین ۱۳۱
۲ حقوق طفل متولد از تلقیح مصنوعی ۱۳۵
۱) حق طفل برای دانستن ۱۳۶
مقدمه اول – کسب اطلاعات ۱۳۶
مقدمه دوم – محرمانه بودن اطلاعات ۱۳۹
- محرمانه بودن اطلاعات در مورد اهدا کنندگان شناخته شده ۱۴۳
۲) حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی ۱۶۲


1)جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی
در اینکه مداوای عقیم مثل سایر امراض، نزد مسلمین مستب است، اختلافی نیست و دلیل آن احادیثی از پیامبر (ص) است.
عربی نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله الا نتداوی؟ قال نعم یا عبادالله به تداوا فان الله لم یضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحداً، قالو یا رسول الله و ما هو؟ قال الهرم
هیچ مرضی خدا قرار نداد، مگر اینکه شفاء یا دوای آن را نازل کرد .
در مورد لقاح اسپرم مرد در رحم همسرش به غیر جماع، شافعیه و حنفیه قائل به اباحه هستند و آن را حلال می دانند و شاغفعیه احکام فقهیه مختلفی را مثل وجوب عده در بعضی از صور ثبوت نسب، بر آن مترتب می کنند.
بسیاری از فقهای محدثین استفاده از طریقه تلقیح مصنوعی را اعم از داخلی (وارد کردن اسپرم مرد در فرج زن) و خارجی (انجام عمل لقاح خارج از رحم زن و منتقل کردن نطقه در رحم زن تا محل تکوین جنین) با اشکال مختلف آن، در صورتی که منجر به علاج عقیم بودن زوجین شود مباح می دانند، به شرطی که احتیاطات لازم در رابطه با مقدمات آن مراعات شود و این عمل توسط مرد اجنبی انجام نشود. مگر ضرورت اقتضا کند که در این صورت کسانی که شایستگی مداخله در این امر را دارند به ترتیب اولویت زن پزشک مسلمان، زن پزشک غیرمسلمان، مرد پزشک مسلمان و مرد پزشک غیرمسلمان که در علم طبابت مورد اطمینان باشند، هستند.
در بین مسلمانان، هیئت مشاوره ی اسلامی مصر، شاید اولین مجمع افتایی باشد که در پی فتاوای صریح علامه شیخ محمود شلتوت (رض) – فوت ۱۹۶۳ م- در کتاب الفتاوِِی دربارهی تلقیح اظهار نظر نمود. این هیت در ۲۳ مارس ۱۹۸ م، در اولین نظریه ی رسمی در باره ی تکنیک های مختلف تلقیح(یعنی GIFT,ZIFT-AID-AIH) اظهار داشت تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن، به هر صورتی که باشد حرام است و اگر این کار با علم و آگاهی انجام شود، رابطه ی نامشروع و زنای محصنه است . پنج سال پس از این اظهار نظر، شورای اتحاد اسلامی مصر، در ژانویه ۱۹۸۵م، به مناسبت زمینه سازی عده ای از متخصصان تحصیل کرده در اروپا، که به منظور مشروعیت دادن به اینگونه کارها، قصد داشتند قانونگذاران را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ی تصویب برخی قوانین را در این مورد فراهم نمایند، اظهار نامه ای صاد رو در آن حکم شرعی روش های مختلف تلقیح را به تفکیک بیان کرده و مجدداً بر نظریه ی هیئت مشاوره ی اسلامی مصر تأکید نمودند.
در کویت، سازمان اسلامی علوم پزشکی ، در سال ۱۸۲ م، به اتفاق آرا چنین اظهار نظر نمود: تلقیح اسپرم غیرشوهر در رحم زن بیگانه، چه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد و چه شوهر به این امر راضی باشد یا نباشد مطلقاً حرام است .
در عربستان مجمع فقه اسلامی مکه، در سال ۱۹۸۳م، پس از برگزاری یک سمینار تخصصی، نظریه ای مشابه نظریه ی سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نمود و تلقیح اسپرم غیرشوهر را مطلقاً حرام و نامشروع دانست.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی، به دنبال سؤال های مکرر درباره ی انتقال اسپرم اجنبی، بالاخره در اجلاسیه ی ماه اکتبر ۱۹۸۶ م در عمان پایتخت اردن، مصوبه ای به شماره ی ۱۶/۴د۳ صادر نمود. این مصوبه که به اتفاق آرای نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به تصویب رسید، حکم شرعی و اسالمی تمام روش های تلقیح بیان شده و تلقیح اسپرم غیرشوهر را به هر صورت که باشد، حرام اعلام کرد پس از صدور این مصوبه، در محافل علمی و تخصصی جهان، نظریه ی مذکور به عنوان نظر اسلامی پذیرفته و مورد توجه بوده است.
در کشور اردن هم کمیته علوم پزشکی فقهی اسلامی تشکیل شده و در جلساتی بحث در تلقیح مصنوعی، اعم از داخلی و خارجی مطرح شد، لذا پیرامون این مباحث نظراتی مطرح و جواز شرعی تلقیح مصنوعی داخلی به وسیله طبیب با شروط تالیه صادر گردید، این نظرات عبارتند از:
۱- زوجیت بین زن و مرد باقی باشد، اسپرم مرد به رحم زن داخل و تلقیح شود.
۲- اجرای عمل تلقیح بعد از ظن طبیت به بروز نتایج مثبت انجام شود و بیشتر ازیک بار می تواند اجرای تلقیح را تکرار کند.
۳- پزشکانی که مساعدت به این کار می کنند، مورد اطمینان باشند.
۴- ایجاد بانک های اسپرم چنانچه در غرب رایج است، جایز نیست و همچنین جایز نیست که اسپرم زوج بعد از وفاتش برای اجرای تلقیح حفظ شود.
۵- اجرای تلقیح داخلی صحیح است در صورتی که اسپرم زوج به رحم زوجه اش در مقابل زوج داخل شود تا تلقیح صورت گیرد.
۶- اسپرم مرد گرفته شود و در لوله آزمایشگاه و ظروف طبی خاص قرار داده شودو برروی آن اسم نوشته شود، آن گاه توسط خود آن مرد یا فرد مورد اطمینان او به آزمایشگاه فرستاده شود تا یک سری آزمایشات برری آن انجام شود و چون این امر مدتی طول می کشدکه ممکن نیست این عملیات در مقابل زوج صورت گیرد. لذا باید در مراکز مورد اطمینان انجام شود، بعد مرد آن اسپرم را از آزمایشگاه بگیرد و به مطب پزشک مراجعه کرده و در مقابل زوج آن اسپرم داخل رحم زوجه شود.
زمانی که تلقیح تخمک زوجه با اسپرم زوج در لوله آزمایشگاهی باشد، بعد نطفه به رحم زوجه برگردانده شود(تلقیح مصنوعی خارجی)، شروطی در آن لازم است که عبارتند از:
۱- رابطه ی زوجیت بین آنها برقرار باشد.
۲- با رضایت دو طرف باشد.
۳- به واسطه ضمانات برای نقل و استعمال نکردن اسپرم غیر زوج و تخمک زوجه یا رحم غیرزوجه در جمیع مرال عمل تلقیح، از مخلوط شدن انسان در امان باشد.
۴- کمیته پزشکی مورد اطمینان از نظر علمی و دینی در مرکز حکومت باشد یا مؤسسه رسمی غیرتجاری وجود داشته باشد که اقدام به اجرای این عمل کنند.
در مورد تلقیح با اسپرم شوهر اکثریت فقهای اهل سنت این نوع تلقیح را در صورت رعایت ضوابط و شرایط معینی جایز می دانند و در مقابل عده کمی چون شیخ احمد الحجی این عمل را جایز ندانسته اند.
مهمترین دلیل موافقین آن است که این کار سبب می شود زوجین صاحب فرزند شوند ودر میان آنها مودت بوجود آید و زندگی آنها استمرار یابد و در مقابل مخالفین می گویند دارا شدن فرزند فقط از طریق مقاربت امکان پذیر است و بچه دار نشدن مشیت الهی است که تلقیح مصنوعی با آن مخالف است.
در مورد تلقیح با اسپرم غیرشوهر (اجنبی) فقهای اهل سنت عمدتاً این نوع از تلقیح را حرام می دانند که در ادامه به دو مورد از مهمترین ادله آنها اشاره می شود:
الف) بدون شک این عمل انسان را به سوی دایره ی حیوانات و نباتات سوق می دهد از انسانیت و جامعه مدنی خار می سازد این عمل جرمی زشت و گناهی بزرگ است که با زنا دارای یک ماهیت می باشد و نتیجه شان یکی است (هر دو قراردادن عمدی منی مرد در رحم زن نامحرم است) و در ثانی این عمل از فرزند خواندگی پست تر است چرا که در آنجا معلوم است که این طفل فرزند دیگری است ولی در اینجا معلوم نیست و یک عنصر بیگانه وارد == می شود.
ب) استناد به آیه شریفه وادعوهم لآبائهم هواقسط عندالله خداوند در این آیه بیان می کند فرزندان را به پدران خود نسبت دهید ولی در این نوع تلقیح اختلاط نسب پیش می آید و فرزند در حالی به زوج نسبت داده می شود که از نطفه او تشکیل نشده و وی به طور قطع می داند که این طفل فرزندش نیست و در نتیجه باید او را نفی کند نه این که فرزند خود به حساب آورد.
چنین به دست می آید که جواز تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین اجماعی است، اما نسبت به مسئله تلقیح مصنوعی خاری اختلاف نظر وجود دارد، بعضی از علما اجازه داده اند و بعضی دیگر جایز ندانسته اند.
۱)نسبت
از جمله معاصرینی که این موضوع را مورد بحث قرار داده اند، شیخ عبدالباسط است. ایشان می گوید: اگر تخمک زن با اسپرم مرد اجنبی تلقیح شود وزن غیر متزوجه باشد، فرزند منسوب به آن زن است مثل ولدالزنا و به صاحب اسپرم منسوب نمی شود، چون نطفه او هدر رفته است، اماا اگر زن متزوجه باشد، فرزند منسوب به زوج است به واسطه قول پیامبر(ص) که فرموده اند: الولد للفراش و للعاهر الحجز، فرزند منسوب به زوج او است . همچنین اگر زوج یقین داشته باشد که فرزند از او نیست، می تواند با لعان کردن، فرزند را از خودش نفی کند و نکاح بین آن دو فسخ شود که در این صورت نسب ولد از زوج منتفی می شود و فقط به مادرش ملحق می شود. اما اگر علم داشته باشد که از او نیست، ولی راضی به او باشد، نسب ولد به زوح ثابت می شود ولی زوج گناهکار است و چنانچه آن فرزند پسر باشد، بر دختران این مرد واجب است که خود را از اوبپوشانند و حجاب خود را رعایت کنند و اگر دختر است به خاطر احتیاط پسران این مرد با او ازدواج نکنند.
شیخ عطیه صفر در بحث خود پیرامون این مسئله، این نظریه را قبول کرده است.
بنابر این، در هر دو نوع تلقیح، فرزند منسوب به همسر(زوج)مادر است که حامل این حمل بوده این حکم از اصلش تغییر نمی کند، چون احکام مبنی بر ظاهر است. در مثل این قضیه پیامبر(ص) به همین حکم ، یعنی الولد للفراش و للعاهر الحجر قضاوت کرد و حکمی برای احدی بعد از پیامبر نیست.
نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود این است که طبق نظر فقهای اهل تسنن، نسب مولود از تلقیح مصنوعی به زوج حامل ملحق می شود، حتی اگر از اسپرم اجنبی باشد. اما اگر زن حامل غیر متزوحه باشد، فرزند پدر ندارد و فقط منسوب به امل است و مادر دارد، برخلاف نظر فقهای امامیه که در هر صورت نسب فرزند را به صاحب اسپرم ملحق می کنند.
۱)موارد حرمت تلقیح مصنوعی
طرفی که در تلقیح مصنوعی، اعم از داخلی و خارجی استخدام آن حرام است عبارتند از:
۱- تلقیح بین نطفه زوج و تخمک زن اجنبی باشد ، بعد نطفه در رحم زوجه قرار داده شود.
۲- تلقیح بین نطفه اجنبی و تخمک زوجه باشد، بعد به رحم زوجه منتقل شود.
۳- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک زوجین باشد، بعد در رحم استیجاری قرار داده شود، یا در رحم زنی که تبرعاً جمل آن جنین را به عهده گرفته، قرار گیرد.
۴- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک مرد اجنبی و زن اجنبیه باشد، بعد نطفه در رحم زوجه قرار گیرد.
۵- تلقیح خارجی بین اسپرم و تخمک زوجین باشد، بعد در رحم زوجهدیگر مرد که چند همسر دارد قرار گیرد.
در بین صورت های مختلف تلقیح حرام که ذکر گردید، یکی از صورت هایی که بسیار محل بحث و اختلاف نظر می باشد، صورت سوم است(رحم استجاری) که در ادامه حکم این مسئله را از دیدگاه اهل تسنن مورد بررسی قرار می دهیم.


آثار فقهی و حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی


بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت


تحقیق تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت


تلقیح بین اسپرم مرد در رح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


غلامرضا نورمحمدي آراني - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

بررسي تلقیح مصنوعي از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت. اصغر قاسمی,. MPH ...
معرفی اجمالی يک‌صد طرح تحقيقاتی، پايان‌نامه و مقاله مرتبط با طب و دين. Authors:
دکتر ...

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... داد که به علت نیمه‌کاره ماندن این فعالیت‌ها تا سال ۱۳۴۷ در اردبیل ماند تا این کارها به
پایان برسند. ... بهاییان ملایوسف اردبیلی را اهل روستای ملایوسف در نزدیکی اردبیل
می‌دانند. ... الرسائل الفقهیة (مشتمل بر بحث‌های: ربا، تلقیح مصنوعی، ذبیحه اهل کتاب
، . ... یک دوره اقتصاد اسلامی بر اساس کتاب و سنت; جمال ابهی (در رد بهاییت); رساله ...

بررسي فقهي تلقيح مصنوعي

9 ا کتبر 2012 ... عنوان پایان نامه : بررسي فقهي تلقيح مصنوعي. نگارنده : سيد .... دسته بندی دیدگاه
های فقها و علمای شیعه و اهل سنت در مسئلة مورد بحث 23. 1. منع مطلق ...

ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و - انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري، وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ. ي اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره. ي. 1. ، زﻣﺴﺘﺎن. 85. *.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي. ﻣﺴﺆول. : ﺗﻠﻔﻦ ... اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻘﻴﺢ و اﻫﺪاء ﮔﺎﻣﺖ و ﺟﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﺮورت. اﺳﺎﺳﻲ
دارد ... ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻧﺴﺎن ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ...... اي ﻧﻴﺰ از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻳﺰ
ﺷﻤﺮده. ﻧ. ﻤﻲ ..... ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ، ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺣﻜﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﺗﺸﺮﻳ. ﺢ. و ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

عمل مقاربت و نزدیکی|خرید و دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ...

عمل مقاربت و نزدیکی,در این پست دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت را برای شما عزیزان قرار داده شده است.

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت

27 جولای 2017 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵۱ مقدمه جواز يا عدم ...

مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه - مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

ارائه قرائات مطابق با دیدگاه اهل بیت علیهم السلام از مسأله وحدت مذاهب اسلامی ... پايان
نامه در حال تدوين ( باذكر موضوعات) ... المؤمنین(ع) در کتاب مستدرک حاکم،‌زید بن ثابت
، بررسی فرق فقهی کلامی اهل سنت، نقد و بررسی زیارت ناحیه ... حکم الأجل فی
الوضوء، حکم التأمین فی الصلوه، فدک، اجتهاد و تقلید ، تلقیح مصنوعی، عدالت
صحابه و .

واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني

21 جولای 2016 ... واکاوي قاعده دفع افسد به فاسد از ديدگاه مذاهب فقهي - بخش دوم و پاياني. ... پايان نامه
هاي طلاب اهل سنت .... با کمک وسايل تنفّس مصنوعي و تغذيه، ممکن است تا مدّتي به
حيات نباتي ادامه ... و همسر آنها عدّه وفات نگه نمي‌دارد، تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان
پذيرد. ... مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامي - مجله فقه أهل البيت عليهم السلام ...

موضوع پايان نامه - یگاه اطلاع رسانی علی تجری ... وکیل ملت-پا

وکیل ملت - موضوع پايان نامه - علی تجری. ... 232- بررسی جهاد و دفاع از دیدگاه فقه
امامیه و اهل سنّت 233- بررسی ..... 53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق

لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان - ماهِ پژوهش

9 ژانويه 2013 ... 25, باروری های پزشکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. 26, بازشناسی ... 110,
تلقیح مصنوعی ... 202, مشروعیت داوری از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت.

مقالات ؛ شبهات و دانستنی ها - تغيير جنسيت از نظر فقهي

درباره موضوع پايان نامه خود توضيحي ارائه دهيد. ... يكي بالا بودن هزينه و يكي هم
مخالفت كليسا در غرب و علماي اهل سنت در كشورهاي اسلامي با تغيير ... پيوند اعضا،
تلقيح مصنوعي و مسائل بانك داري هم پيش قدم بودند؛ اما اين ديدگاه ها واقعا مظلوم واقع
شده ...

پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت – ایران فایل

21 جولای 2016 ... پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در
162 صفحه می باشد. فهرست مطالب ۱)جواز یا عدم جواز تلقیح ...

آیت الله دکتر زاهدانی - فهرست عناوين پايان نامه های دوره كارشناسی ارشد

1 ا کتبر 2012 ... رديف عنوان پايان نامه نويسنده 1 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح حسین انارکی ... 9
بررسي مهريه از ديدگاه فقه شيعه و اهل سنت جعفر كيان زاده ..... 56 بررسی تلقیح
مصنوعی و آثار ناشی از آن از منظر فقه و حقوق ایران سیدرضا قریشی.

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... داد که به علت نیمه‌کاره ماندن این فعالیت‌ها تا سال ۱۳۴۷ در اردبیل ماند تا این کارها به
پایان برسند. ... بهاییان ملایوسف اردبیلی را اهل روستای ملایوسف در نزدیکی اردبیل
می‌دانند. ... الرسائل الفقهیة (مشتمل بر بحث‌های: ربا، تلقیح مصنوعی، ذبیحه اهل کتاب
، . ... یک دوره اقتصاد اسلامی بر اساس کتاب و سنت; جمال ابهی (در رد بهاییت); رساله ...

پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت – ایران فایل

21 جولای 2016 ... پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در
162 صفحه می باشد. فهرست مطالب ۱)جواز یا عدم جواز تلقیح ...

لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان - ماهِ پژوهش

9 ژانويه 2013 ... 25, باروری های پزشکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. 26, بازشناسی ... 110,
تلقیح مصنوعی ... 202, مشروعیت داوری از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت.

دانلود پایان نامه و تحقیق

فقهای اهل سنت در تعمیم ثبوت رؤیت هلال .... نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد
..... دانلود پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی · دانلود مقاله ...

ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي

داﻧﺎن و ﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه. ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺎ. ﺷﺪ و ﺑﻪ .... آﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﻨﻊ ﻛﺮده. اﺳﺖ. (. ﻓﻘﻴﺮ،. )1343 ..... و از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ،. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ .... ﻧﺎﻣﻪ. اﺟﺮاﻳﻲ
آن روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل. 1383. ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﻟﻜﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل. 1385. اﺑﻼغ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ.

بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی

کودک آزمایشگاهی، همان طفل حاصل از لقاح مصنوعی است که بسته به اینکه در درمان ...
سپری شده و از راه تلقیح مصنوعی متولّد میشود از لحاظ حقوقی احکام خاصی بر او صدق
میکند. .... عبدالکریم، استفتای مؤسّسة رویان به شماره نامة 1316/73/2 به تاریخ 30/11
/73). ..... به وضعیت طبیعی می‌نماید؛ ولی اهل سنّت عموماً چنین شرایطی را لازم نمی‌دانند.

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت | بانک ...

18 ژانويه 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵۱ مقدمه جواز يا عدم ...

عناوین پایان نامه | رسا گستر

عناوین پایان نامه ... ۵۸ـ بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق ۵۹ـ بررسی
جایگاه هیئت منصفه ... ۸۸ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات از منظر فقه امامیه و اهل
سنت

معرفی اجمالی یک صد طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله مرتبط با طب و ...

معرفی اجمالی یک صد طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله مرتبط با طب و دین .....
تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقهای شیعه و سنی، اصغر قاسمی، مقطع: کارشناسی .....
دیدگاه فقهای شیعه بر رسیده و فصل چهارم، تلقیح مصنوعی را از دیدگاه اهل سنت بیان
کرده است.

رﺣﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در اﻳﺮان اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ

ﻫﺎ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﻣﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي،. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي
ﻻﺗﻴﻦ و ..... ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺧﺎرج. از. رﺣﻢ. ﻫﺎي زوج. ﺎﻧﻮﻧﻲﻗ. و. ﺷﺮﻋﻲ. ﭘﺲ. از. ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ. زوﺟﻴﻦ. ﺻﺎﺣﺐ. ﺟﻨﻴﻦ. ﺑﻪ.
رﺣﻢ. زﻧﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ..... اﻫﻞ. ﺳﻨﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﺮ. ﺣﺮﻣﺖ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻟﻘﺎح. ﺧﺎرج. از. رﺣﻢ. و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. رﺣﻢ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
رأي. اﻧﺪ داده. و. ﺑﻪ. ﻇﺎﻫﺮ .... در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ، ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد
.

پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت – ایران فایل

21 جولای 2016 ... پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در
162 صفحه می باشد. فهرست مطالب ۱)جواز یا عدم جواز تلقیح ...

مقالات ؛ شبهات و دانستنی ها - تغيير جنسيت از نظر فقهي

درباره موضوع پايان نامه خود توضيحي ارائه دهيد. ... يكي بالا بودن هزينه و يكي هم
مخالفت كليسا در غرب و علماي اهل سنت در كشورهاي اسلامي با تغيير ... پيوند اعضا،
تلقيح مصنوعي و مسائل بانك داري هم پيش قدم بودند؛ اما اين ديدگاه ها واقعا مظلوم واقع
شده ...

آخرین نظرات - مدرسه علميه امام حسن مجتبي (ع) تهران

8 ژوئن 2017 ... در پاسخ به: عنوان پایان نامه: نقش معرفت، سنت و سیره‌ی اهل بیت (علیهم السلام) در
سعادت ... در پاسخ به: عنوان پايانامه: مهريه از ديدگاه شيعه و اهل سنت .... در پاسخ به:
عنوان پایان نامه: بررسی ادله فقهی ممنوعیت و مشروعیت تلقیح مصنوعی.

موضوع پايان نامه - یگاه اطلاع رسانی علی تجری ... وکیل ملت-پا

وکیل ملت - موضوع پايان نامه - علی تجری. ... 232- بررسی جهاد و دفاع از دیدگاه فقه
امامیه و اهل سنّت 233- بررسی ..... 53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق

آخرین نظرات - مدرسه علميه امام حسن مجتبي (ع) تهران

8 ژوئن 2017 ... در پاسخ به: عنوان پایان نامه: نقش معرفت، سنت و سیره‌ی اهل بیت (علیهم السلام) در
سعادت ... در پاسخ به: عنوان پايانامه: مهريه از ديدگاه شيعه و اهل سنت .... در پاسخ به:
عنوان پایان نامه: بررسی ادله فقهی ممنوعیت و مشروعیت تلقیح مصنوعی.

پایگاه اندیشوران حوزه

28 نوامبر 2016 ... کتاب 11 · مقاله 2 · پایان نامه 2 .... دیدگاه فقها و حقوقدانان اسلامی را در رابطه با تلقیح
مصنوعی متفاوت بوده و در ذیل به این موضوع پرداخته می‌شود: ... از میان فقهاء شیعه
آیة‌الله میلانی و از اهل تسنن، شیخ رجب تمیمی، شیخ ابراهیم ..... 19- علوي، سيدعلي،
آثار تلقيح مصنوعي انسان، نامه مفيد، سال اول (پاييز)، شماره 3، 1374 ه.

رﺣﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در اﻳﺮان اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ

ﻫﺎ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﻣﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي،. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي
ﻻﺗﻴﻦ و ..... ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺧﺎرج. از. رﺣﻢ. ﻫﺎي زوج. ﺎﻧﻮﻧﻲﻗ. و. ﺷﺮﻋﻲ. ﭘﺲ. از. ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ. زوﺟﻴﻦ. ﺻﺎﺣﺐ. ﺟﻨﻴﻦ. ﺑﻪ.
رﺣﻢ. زﻧﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ..... اﻫﻞ. ﺳﻨﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﺮ. ﺣﺮﻣﺖ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻟﻘﺎح. ﺧﺎرج. از. رﺣﻢ. و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. رﺣﻢ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
رأي. اﻧﺪ داده. و. ﺑﻪ. ﻇﺎﻫﺮ .... در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ، ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد
.

جایگاه فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی (منتشر در پیام آموزش شماره5و6 ...

در: اسفند ۱۲, ۱۳۹۳ در: حقوق خانوادهبدون دیدگاه .... در اين بخش جايگاه حقوقي و فقهي
تلقيح مصنوعي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. .... [10]بعضي از فقهاي اهل سنت نیز
تلقیح به وسیله اسپرم مرد بيگانه را ممنوع و حرام دانستهاند و از آن جمله، علامه .....
حقوقی نشریه حقوقی نمونه نامه هيأت محترم وزيران هيأت وزيران هیأت وزیران پایان نامه
پیام آموزش ...

ارشد فقه دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان - برخی موضوعات پایان نامه

برخی موضوعات پایان نامه ... جنین39- احکام حضانت40- احکام حضانت در فقه شیعه 41-
احکام حیض42- احکام خاصة اهل سنّت از دیدگاه امامیه43- احکام خمس44- احکام خنثی و ...

ف‍ق‍ه‌وح‍ق‍وق‌ اسلامي - معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ليست پايان نامه هاي فقه و حقوق اسلامي تا آبان 1394. اين ليست بر ... ب‍ررس‍ي‌ آث‍ار
ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ ولادت‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍ل‍ق‍ي‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌. م‍ولاي‍ي‌ م‍ک‍رم‌، ... ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌
ش‍راي‍ط ام‍ام‌ ج‍م‍اع‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ي‌. ک‍ن‍ج‍وري‌ .... ب‍ررس‍ي‌ ن‍ه‍اد ع‍اق‍ل‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و اه‍ل‌
س‍ن‍ت‌.

بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي - دکتر علي نيك پور ...

3- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد و از چه كسي ارث مي برد؟ ... در
اواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام Elie Ivenoff تلقيح مصنوعي را در چهار
پايان با متدي خاص معمول ساخت كه بعدها آن ..... در كتب اهل سنت هم اين نظر به چشم مي
خورد. پس اين ديدگاه هم در شيعه و هم در سنت وجود دارد كه منظور از حفظ در آيه 30 سوره نور،
...

تلقیح - دانشنامه جهان اسلام

بسیاری‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ تلقیح‌ را در هر دو حالت‌ حرام‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به .....
رضانیا معلم‌، «تلقیح‌ مصنوعی‌ از دیدگاه‌ فقه‌ و حقوق‌»، پایان‌ نامة‌ کارشناسی‌ ارشد
حقوق‌ ...

مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه - مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

ارائه قرائات مطابق با دیدگاه اهل بیت علیهم السلام از مسأله وحدت مذاهب اسلامی ... پايان
نامه در حال تدوين ( باذكر موضوعات) ... المؤمنین(ع) در کتاب مستدرک حاکم،‌زید بن ثابت
، بررسی فرق فقهی کلامی اهل سنت، نقد و بررسی زیارت ناحیه ... حکم الأجل فی
الوضوء، حکم التأمین فی الصلوه، فدک، اجتهاد و تقلید ، تلقیح مصنوعی، عدالت
صحابه و .

آیت الله دکتر زاهدانی - فهرست عناوين پايان نامه های دوره كارشناسی ارشد

1 ا کتبر 2012 ... رديف عنوان پايان نامه نويسنده 1 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح حسین انارکی ... 9
بررسي مهريه از ديدگاه فقه شيعه و اهل سنت جعفر كيان زاده ..... 56 بررسی تلقیح
مصنوعی و آثار ناشی از آن از منظر فقه و حقوق ایران سیدرضا قریشی.

مبحث سوم : مسائل حقوقي انتقال جنين - فورتکست سفارش انواع مقاله

پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ... بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام «اجاره رحم
» كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در ...... فقهاي اهل سنت نيز عمدتاً
اين عمل را حرام مي دانند، دكتر يوسف القرضاوي در كتاب الحلال و ... جواب : طبعاً با توجه
به عدم وجود قانون مصوب در اين زمينه دو ديدگاه مطرح را در اين باره به بحث مي نشينيم.

نظر فقه شيعه درباره سلولهای بنيادی جنينی

26 سپتامبر 2010 ... اين موضوع براي اهل سنت بسيار شگفت‌انگيز بود كه فقه شيعه با اين سهولت ... وي
گفت: بنده در زمان آماده كردن پايان‌نامه كنار پزشكان بودم و مي ديدم كه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از ...

23 فوریه 2016 ... حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی. ( بصورت .... رحم جایگزین (مادر
جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221 ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241.

بررسی و تحلیل نسب کودک حاصل از رحم استیجاری از دیدگاه فقهی

6 مارس 2012 ... ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، اﺟﺎره رﺣﻢ، ﻧﺴﺐ ﻣﺎدری و ﻧﺴﺐ ﭘﺪری .... ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
... ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ..... ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﺪﮔﺎه ..... در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ... ﻧﺎﻣـﻪ. ) ﻣﯽ.
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﻣـﺎن ﻧﺎﺑـﺎروری اﻗـﺪام ﮐﻨﻨـﺪ . ﻗـﺎﻧﻮن. ﮔـﺬار. اﯾــﺮان در اﯾــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن ﻓﻘــﻂ ...

بررسی فقهی ، پزشکی و علمی تلقیح مصنوعیمبلغان سایبری چهارده ...

6 آوريل 2015 ... موضوع تحقیق 〉 بررسی فقهی ، پزشکی ، علمی تلقیح مصنوعی 〉 ... «تلقیح» در
دیدگاه اهل لغت از «لَقَحَ» به معنای آبستن کردن و گشن دادن و «لَقَح» به معنای ... با
موفقیت به پایان رسیده و در انسان به دلیل مخالفت های گسترده شروع نشده است . ...
مسئله قطع جنین « شتل الجنین » که توسط بعضی از علمای اهل سنت مطرح شده ...

مقالات ؛ شبهات و دانستنی ها - تغيير جنسيت از نظر فقهي

درباره موضوع پايان نامه خود توضيحي ارائه دهيد. ... يكي بالا بودن هزينه و يكي هم
مخالفت كليسا در غرب و علماي اهل سنت در كشورهاي اسلامي با تغيير ... پيوند اعضا،
تلقيح مصنوعي و مسائل بانك داري هم پيش قدم بودند؛ اما اين ديدگاه ها واقعا مظلوم واقع
شده ...

پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت - آموزشی تربیتی آزمون ...

در مورد تلقیح با اسپرم شوهر اکثریت فقهای اهل سنت این نوع تلقیح را در صورت
رعایت ضوابط و شرایط معینی جایز می دانند و در مقابل عده کمی چون شیخ اح.

دانلود کتاب و نرم افزار ویژه نامه حضرت زینب (س) - دانشنامه زن مسلمان

مطالعه در حقوق ايران بيانگر سكوت قانون گذار و اختلاف ديدگاه فقهاي اماميه در پاسخ به
... نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد
پدر است ... است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه
سازی شده در خارج از ... تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی حقوقی و موافقان و مخالفان آن.

عناوین پایان نامه | رسا گستر

عناوین پایان نامه ... ۵۸ـ بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق ۵۹ـ بررسی
جایگاه هیئت منصفه ... ۸۸ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات از منظر فقه امامیه و اهل
سنت

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت ...
نامه ارشد : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · دانلود پایان نامه ارشد ...

تلقيح مصنوعي از منظر فقه و حقوق - مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

قبل از بيان ديدگاه‌هاي فقهي در مورد تلقيح مصنوعي لازم است كه تعريف و انواع تلقيح
... اكثريت فقهاي اهل سنّت اين نوع تلقيح را در صورت رعايت ضوابط و شروط معيني
..... سيد علي علوي قزويني، «آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان»، نامة مفيد، شماره 3، ...

پرسش و پاسخ ویژه نامه حضرت فاطمه (س) - دانشنامه زن مسلمان

این پایان نامه، در ادامه ی یک بررسی اجمالی از الاهیات فمینیستی مسیحی، دیدگاه علامه
.... تلقیح مصنوعی، نسب و آثار آن مورد تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی قرار می‌گیرد .
... بیان شده و علاوه نظرات فقهای اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است ۰ همچنین
با ...

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان ...

7 ژوئن 2016 ... چکیده تلقیح مصنوعی تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر
طبیعی پیموده است... ... 1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241 2-1-3-2.

موضوعات فقهی برای پایان نامه | پایگاه اینترنتی فقه حکومتی

26 فوریه 2017 ... موضوعات فقهی برای پایان نامه. ... لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت،
مصادیق و احکام. نذر و قسم. 141. شرایط صحت نذر و قسم ..... بررسی فقهی و حقوقی
تلقیح مصنوعی. 428. ...... اصول و قواعد فقه سیاسی اهل سنت. موضوع:.

بررسي فقهي تلقيح مصنوعي

9 ا کتبر 2012 ... عنوان پایان نامه : بررسي فقهي تلقيح مصنوعي. نگارنده : سيد .... دسته بندی دیدگاه
های فقها و علمای شیعه و اهل سنت در مسئلة مورد بحث 23. 1. منع مطلق ...

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه | مرجع دانلود پایان نامه ...

پایان نامه ارشد : تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی · دانلود پایان نامه
.... اماميه و اهل تسنن · پایان نامه حقوق : بررسي خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل
سنت ... پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی · پایان نامه بررسي
...

نگاهی به پدیده شبیه سازی انسان از دیدگاه اسلامی - پارسینه

23 مه 2010 ... به گزارش پارسینه، هفته نامه «المسلمون » در شماره 633، در تاریخ پنجم ذی القعده 1417
ه . ق . به نقل از ابن ..... ب) نظر علمای اهل سنت هفته نامه ... ثانیا؛ شبیه سازی، اصلاً
آفرینش نیست بلکه این عمل شبیه لقاح مصنوعی است. بنابراین، ..... 51 حمیدرضا
سعیدی نژاد، نقدی بر نظریه پایان تاریخ، سیاست خارجی، ش 16. 52 همان.

عمل مقاربت و نزدیکی|خرید و دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ...

عمل مقاربت و نزدیکی,در این پست دانلود فایل پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت را برای شما عزیزان قرار داده شده است.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان ...

7 ژوئن 2016 ... چکیده تلقیح مصنوعی تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر
طبیعی پیموده است... ... 1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر ... مادر از دیدگاه آیات قرآن 241 2-1-3-2.

جدول شماره 2 (پایان نامه های فلسفه فقه) - صندوق بیان

پایان نامه ها یکی از اقسام مهم پژوهش محسوب شده و جایگاه ویژه ای در تولیدات علمی دارند،
.... تلقیح مصنوعی ازدیدگاه فقه وحقوق · بررسی تکنیک های باروری مصنوعی از ....
ضمان،حواله وکفالت با مذاهب اربعه «اهل سنت بر اساس کتاب فقه الامام الصادق (ع)» ...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح ...

15 آگوست 2017 ... ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارث ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن وارث ﭼﻨﯿﻦ ..... .ir/prod
-480584-پایان+نامه+تلقیح+مصنوعی+از+دیدگاه+اهل+سنت.html.

دانلود کتاب و نرم افزار ویژه نامه حضرت زینب (س) - دانشنامه زن مسلمان

مطالعه در حقوق ايران بيانگر سكوت قانون گذار و اختلاف ديدگاه فقهاي اماميه در پاسخ به
... نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد
پدر است ... است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه
سازی شده در خارج از ... تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی حقوقی و موافقان و مخالفان آن.

پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت

27 جولای 2017 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته الهیات و فقه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل
سنت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵۱ مقدمه جواز يا عدم ...

انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه به صورت حرفه ای توسط اساتید و ...

انجام پایان نامه و پروپوزال سفیر. ... بررسی پاسخ های منفی متقاعد کننده از دیدگاه
تحلیل کلام., ..... بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت., ....
ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای بین المللی با
...

پاورپوینت تاریخ معاصر ایران (پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی)

آموزش سری جدید واریانت کلاسیک گامبی وزیر رد شده باQGD WITH 5.BF4

پاورپوینت درباره حقوق جزای عمومی 2

پاورپوینت درس 2 عربی نهم

زباله سوز برای پسماندهای بیمارستانیدانلود پاورپوینت بهداشت زباله

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیرازتحقيق در مورد مولانا