دانلود فایل


پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران   - دانلود فایلدانلود فایل در این پاورپوینت به خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران   پر

دانلود فایل پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران  
نوع فایل power point

قابل ویرایش 15 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
شرايط و ضوابط مشترك كمك هزينه تحصيلي
پرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به اخذ حداقل واحدهاي مجاز به عنوان دانشجوي تمام وقت (براساس آيين نامه آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر، حداقل 10 واحد در يك ترم براي دانشجويان غير از تحصيلي تكميلي) به استثناي آخرين نيمسال تحصيلي مي باشد.
ـ پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان ميهمان و انتقالي به عهده بنياد محل تحصيل (شهر مقصد) مي باشد.
كمك هزينه تحصيلي دانشجويان مشروطي
چنانچه دانشجويي در يك ترم تحصيلي (نيمسال تحصيلي اول) مشروط شود تسهيلات قابل ارائه به مشاراليه در ترم بعد به ميزان 50% كاهش مي يابد.
چنانچه دانشجويي دو ترم تحصيلي متوالي مشروط شود در ترم بعد(نيمسال سوم)هيچگونه تسهيلاتي تا رفع مشروطي به مشاراليه قابل ارائه نمي باشد. به عبارت ديگر، در صورتي كه دانشجو دو نيمسال متوالي مشروط شود كمك هزینه تحصيلي نيمسال سوم قابل پرداخت نمي باشد.
كمك هزينه تحصيلي دانشجويان مشروطي
چنانچه دانشجويي دو ترم تحصيلي غير متوالي مشروط شود در ترم بعد از دومين نيمسال مشروطي تسهيلات قابل ارائه به مشاراليه به ميزان 75% كاهش مي يابد.
برقراري مجدد كمك هزينه تحصيلي در صورتي ميسر است كه دانشجو در نيمسال سال بعد از مشروطي، مطابق آيين نامه آموزشي دانشگاه و مقطع مربوطه موفق به كسب حداقل نمره قبولي معدل براي واحدهاي اخذ شده گردد.
تذكر:نيمسال هاي مشروطي جزو سنوات مجاز پرداخت محاسبه مي شود بنابراين امكان افزايش سنوات يا فرض جايگزيني به جاي سنوات مشروطي وجود ندارد.

فهرست مطالب و اسلایدها
مشمولين خدمات و تسهيلات رفاهي
هديه ورود به پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي
شرايط و ضوابط مشترك كمك هزينه تحصيلي
مدت استفاده از كمك هزينه تحصيلي
كمك هزينه تحصيلي دانشجويان مشروطي
هديه ممتازين)دانشجويان روزانه(
تقسيم بندي رشتهها
هديه پيشرفت تحصيلي
كمك هزينه دورههاي زبان تخصصي براي مقاطع دكتري PHD و تخصص


پاورپوینت


خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات


دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران  


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

25 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: مقالات انگلیسی داغ: If you have
not found پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره
کل آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران so far, ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

30 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: A collection of foreign books
around پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل
آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران is being ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

20 فوریه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: جاست: اگر پاورپوینت خلاصه ای از
دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی
بنیاد شهید و امور ایثارگران را ارزان می خواهید، کلیک کنید. » (جاست) ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

15 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: پایان نامه درمورد پاورپوینت خلاصه
ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی
بنیاد شهید و امور ایثارگران را از ما تهیه کنید. -- مهوش دانلود …

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

15 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: پایان نامه درمورد پاورپوینت خلاصه
ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی
بنیاد شهید و امور ایثارگران را از ما تهیه کنید. -- مهوش دانلود …

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

16 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: Download the best articles
around the پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره
کل آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران for the best ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

15 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: پایان نامه درمورد پاورپوینت خلاصه
ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی
بنیاد شهید و امور ایثارگران را از ما تهیه کنید. -- مهوش دانلود …

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

25 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: (ایران پروژه) آیا با خرید
پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از این سایت، تخفیف خواهم ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

30 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: A collection of foreign books
around پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل
آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران is being ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي ...

28 فوریه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش
عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران. 1 هفته ago علوم پایه 1 بازدید. شما
برای دانلود پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره
كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران وجهت ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

9 فوریه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران (19320):ایثارگران تسهیلات امور
دانشجویی فرهنگی شهید معاونت رفاهی بنیاد امور.

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

26 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: By studying پاورپوینت خلاصه ای
از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی
بنیاد شهید و امور ایثارگران you can get a better score. ~ لینک پایان ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

26 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: By studying پاورپوینت خلاصه ای
از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی
بنیاد شهید و امور ایثارگران you can get a better score. ~ لینک پایان ...

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی ...

30 ژانويه 2018 ... پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش
عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران: A collection of foreign books
around پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل
آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران is being ...

پروژه آماده طرح تولید بوگير هاي ضد باکتری معطر‎ با فرمت ورد(word)

تحقیق و بررسی در مورد حقوق زنان 16 ص

پروژه پایگاه داده SQL Server | باشگاه ورزشــــــیدانلود تحقیق خود شناسي انسان شناسي

كاربرد مبدل هاي در صنايع مختلف

کتابچه استانداردهای حدود مواجهه ACGIH 2011

پاورپوینت متفاوت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - 10 اسلاید

دانلود آبجکت و دکور سنگی