دانلود فایل


544 - بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان - دانلود فایلدانلود فایل بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانلود فایل 544 - بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 89فصل اول:
کلیات تحقیق


1-1- مقدمه
قرن جدیدی که دهمین سال آن تازه آغاز شده است چشم انداز نوینی از ارتباطات را ترسیم کرده است.چشم اندازی که در آن موانع جغرافیایی،مذهبی ، نژادی و طبقاتی رفته رفته رنگ می بازند و چون دیوار های یخی در برابر پرتو گرمی که عامل آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است آب می شوند و فرو می ریزند. تحولات عمیق دنیای امروزدر تمامی زمینه ها نه تنها موجب گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی گشته بلکه موجب شده است دانش و مهارت ها به طور فزاینده ای دستخوش تغییر شوند و انسان ها برای عقب نماندن از پیشرفت و هماهنگ شدن با جهان پیرامون خود باید مرتبا در حال یادگیری باشند،تا از نو آوری ها عقب نمانند.کاربرد فناور های جدید اطلاعات و ارتباطات،تغییرات شگفت انگیزی در فراورده ها و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است (جاریانی،ابوالقاسم، 1381: 43و44).
فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم ر ا در جهان تغییر می دهند و به سوی ایجاد جامعه اطلاعاتی یا جامعه دانایی محور که در آن تولید اطلاعات و دانش علمی هدف است، رو به گسترش اند. از جمله مهمترین ارکان هر جامعه ای نظام آموزش و پرورش آن جامعه است که باید هم گام و همسو با تغییرات پیش رود.آنچه امروز با آن سر کار داریم فروپاشی و از هم گسیختگی سریع پایه ها و زمینه های تعلیم و تربیتی است که بر محور الفاظ و عبارات آرام و مکتوب استوار است و همزمان و با همان سرعت با ظهور نظام تعلیم و تربیتی مواجه هستیم که بر شالوده های تصاویری الکترونیکی مبتنی است که به گونه ای برق آسا در حرکت اند و لحظه به لحظه تحول می یابند(پستمن، ترجمه طباطباییان 1373: 109).
به علاوه در عصر حاضر اهداف جدیدی پیش روی دانشگاه ها وجود دارد؛رویکرد های جدید یاددهی یادگیری در مقابل رویکردهای سنتی قرار گرفته ، از تغییر نقش معلم به فرا گیرنده ،سخن به میان آمده و عقیده بر این است که به طور کلی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت برای دست یابی به هدف های یادگیری با کیفیت برای همه اجتناب ناپذیر است.
دنیا از اوایل دهه 1980 میلادي به تدریج وارد عصرنوینی شده است . دردهه اخیر به اعتقاد بسیاري از دانشمندان حوزه هاي مختلف علوم اجتماعی ، عرصه هاي مختلف زندگی اجتماعی انسان آنچنان دگرگون شده که فهم و چیستی آن با بکار گیري نظریه هاي دوران قبل از آن عملی نیست . عصر نوین حیات بشرمعمولاً با نظریه و اصطلاحات جدیدي تبین میشود . جهانی شدن ، عصر انفجاراطلاعات ، پست مدرنیسم ، جامعه اطلاعاتی ، جامعه شبکه اي برخی از این مفاهیم اند . با رشد شتابان تکنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات ، بویژه اینترنت و انتقال پرشتاب فعالیتها و به طورکلی زندگی فردي و جمعی انسان به فضاهاي سایبر و محیط هاي مجازي ، اهمیتی روز افزون یافته و مجازي شدن را به نیروي محرك تغییر محیط زندگی انسان و از آن مهمتربه عامل تبدیل کرده وجود انسان اصلی تغییرالگوهاي فکري و رفتاري و به معنائی دقیق تر است(اوحدي، 1380 ،ص 9) و موجب آفرینش روابط اجتماعی جدید با دیگران است که همان حاصل چگونگی کنشهاي اجتماعی متاثر از فضا هاي مجازي و اینترنت است.
خاستگاه اينترنت را در وزارت دفاع آمريكا و تلاش هاي آن براي ايجاد يك مدل ارتباطي مطمئن ميان مؤسسه هاي نظامي و پژوهشي دانسته اند (اندرسون، 2001 ). در كمتر از 44 سال، اين رسانه فناورانه، از شبكه اوليه اش جدا و به آنچه ما اينترنت مي ناميم ، تبديل شده است . اينترنت از ابعاد مختلف بر زندگي ما اثرگذار بوده و بسياري از تأثيرهاي آن مثبت است . اينترنت در انجام وظايف، دسترسي به اطلاعات و ملاقات افراد نقش مهمي ايفا كرده است . اصطلاح اختلال اعتياد اينترنتي نخستين بار توسط ايوان گلدبرگ در سال 1996 مطرح شد . در ابتدا گرچه گلدبرگ هنگامي كه اصطلاح اعتياد اينترنتيرا مطرح كرد ، چندان در اين كار جدي به نظر نمي رسيد، اما امروزه اين اصطلاح به وفور توسط پژوهشگراني چون يونگ (1999) گلدبرگ ( 1996 )، و كندل (1998) استفاده شده است.
در جهان امروز آموزش و افزایش مهارتها، به ابزاری اساسی برای رویارویی با مسائل جهان پیچیده و متحول امروزی تبدیل شده است. آموزش و به ویژه، آموزش و پرورش که به تربیت نسلهای جدید می پردازد، از ابتدایی ترین ضرورتهای یک جامعه متمدن است . همچنین، با توجه به فراگیر بودن آن، بهترین روش برای دستیابی به توسعه و پیشرفتهای جدید است. به جرأت می توان گفت که مهمترین معیار توسعه و پیشرفت- به ویژه در جهان امروز- فناوری است و آموزش و پرورش وسیله ای برای آشنایی و دستیابی به فناوریهای جدید.
جامعه ای که هدف آن پیشرفت براساس دانش و فناوری است، باید ابتدا آموزش و پرورش خود را متحول کند. برای این کار باید فناوری آموزشی ، یعنی طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی شده پژوهشهای بنیادی و کاربردی را به کار بگیرد (رستگارپور،1384: 6).
در بسیاری از کشورهای جهان، گسترش فناوری اطلاعات در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی آمار و اطلاعات موجود در مورد میزان گسترش فناوری اطلاعات در دانشگاهای کشورهای جهان، در می یابیم که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برای تجهیز دانشگاه ها با امکانات گوناگونی همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی مدون شده است. ابداع روشهای جدید آموزشی، بهره گیری از رایانه در کلاسهای درسی بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی و چند رسانه ایها، بهره گیری از اینترنت و پست الکترونیکی، گسترش شبکه های آموزشی، ظهور آموزش (یادگیری) الکترونیکی و ... از پیامدهای نوین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش بوده است. این مفاهیم ما را وا می دارد تا با الگوهای نوین، کارا و موثر مناسب در دانشگاه برای برخورد با پیچیدگیها و نیازهای روزافزون دنیای کنونی روی آوریم (سامپات،1385).


1-2- بیان مسئله
فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از عناصر جدایی ناپذیر زندگی انسانها است. بی شک دنیای امروز دنیای اطلاعات و ارتباطات است. به هر طرف که رو کنیم پر است از اطلاعات و رسانه های ارتباط جمعی و تمام شقوق زندگی ما را در بر گرفته است.این سیستم های ارتباطی هر کدام با اهداف خاصی در زمانهای مختلف به مرور شکل گرفته اند و بر اساس نیاز انسانها تکامل یافته اند. و هر روز هم شاهد رشد و پیشرفت این اطلاعات در عرصه جهانی هستیم. اطلاعات و ارتباطاتی که انسانها به وسیله آن می توانند به زندگی خود ادمه داده و در جهت منافع خود و سایر انسانها استفاده کنند.
از ابتدای زندگی تمامی انسانها به نحوی سعی کرده اند با استفاده از اطلاعات و ارتباطات ( ارتباط کلامی ویا غیر کلامی ) یا دیگر وسایل ارتباطی مثل خط ، زبان و سایر وسایل ارتباطی انواع نیازهای خود را به شکلی برآورده سازند ، شکل این ارتباطات و اطلاعات رفته رفته از جوامع ابتدایی و جوامع کشاورزی و صنعتی حالت ساده خود را از دست داده اند و به صورت پیچیده ایی درآمده و به موازات پیشرفت انسانها ، شکل و نوع اطلاعات و ازتباطات نیز تغییر کرده است به نحوی که امروز به شکل سازمانهای ارتباطی بزرگ و گسترده ایی در آمده است.
در دهه های اخیر، جهان شاهد تغییرات بنیادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بوده است. صاحبنظران بر این عقیده اند که این تغییرات به طور کلی حاصل رشدی است که در زمینه فاوا به وقوع پیوسته است. این تغییرات که از همگرایی رایانه ها و فناوری ارتباط و جذب آنها در جامعه به وجود می آید، بعضی مواقع جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. (نفیس،1382: 19).
بررسی


میزان


تاثیر


استفاده


از


اینترنت


در


پیشرفت


تحصیلی


دانشجویان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره‌های ...

نمونة آماری 160 نفر از دانشجویان را شامل می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری ...
نتایج نشان داد بین میزان سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان، رابطه‌ای
... ارشد و دکترای دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387، شامل 3192 نفر است. ....
مؤلفه‌های کارآفرینی (ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی، خلاقیت، انگیزه پیشرفت و ...

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس ...

نمونۀ 280 نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل با استفاده از روش
نمونه‌گیری تصادفی ... و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بیشترین تأثیر بر عملکرد
تحصیلی دارد. ... بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با
پیشرفت ... یادگیری خودگران مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و
میزان نمرۀ درس ...

مطالب مشابه با «پایان نامه بررسی میزان اضطراب دانشجویان پسر ...

بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس زونگ استفاده شد. ... بررسی
تاثیر عزت نفس در میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر ... فرمت فایل: docx
حجم فایل: 544 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 پایان نامه بررسی میزان افسردگی
... دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت چکیده استفاده از اینترنت ...

Tabtiz university of medical sciences

بررسي رابطه توكل به خداوند با اضطراب و موفقيت تحصيلي در دانشجویان شرکت ....
بررسی اثر بخشی آگاهی والدین بر میزان بروز مشکلات اجتماعی در میان نوجوانان کم
توان ذهنی ... بررسی تاثیر استفاده از اسباب بازی های آموزشی بر کاهش شاخص های
رفتارهای تکانشی در .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان.

544 - بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی ...

این فایل (۵۴۴ – بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی
دانشجویان) توسط سایت (فایل برای دانلود) برای فروش و دانلود قرار داده شده است، جهت
...

رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره‌های ...

نمونة آماری 160 نفر از دانشجویان را شامل می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری ...
نتایج نشان داد بین میزان سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان، رابطه‌ای
... ارشد و دکترای دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387، شامل 3192 نفر است. ....
مؤلفه‌های کارآفرینی (ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی، خلاقیت، انگیزه پیشرفت و ...

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ (ﺑﺮﻧﺪ) داﻧﺸ - نشریه پژوهش در نظام های ...

ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ (ﺑﺮﻧﺪ) از داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دو داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و .... ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻫﻨﻮز. ﻫﻢ ... ﻣﯿـﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺧ. ﻮداﻧﮕﺎره ي ﺳﺎزﻣﺎن،
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وي در ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن .... اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ). ، آﻧﭽﻪ. از. ﻧﻈﺮ. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻋﺮﺿﻪ. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ. ،. ﺑﻬﺒﻮد. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. اﺟﺮاﯾﯽ. از.
ﻗﺒﯿﻞ.

Research and Polling Center of I.R.I.B پژوهش‌های ارتباطی 2538-2977 ...

11, Pp. 544–564. 45 Valenzuela, S. .... (1394). بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده
از شبکه‌های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه .... بررسی تأثیر
رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر اصفهان). پایان‌نامه ..... رابطه
میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی کاشان. مجله
علمی ...

موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh - Academia.edu

.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ...
و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .40 بررسی تأثیر مستقیم و غیر ...
سبك زندگي و میزان عز ت نفس در بين دانشجويان استان اصفهان intelligence and
life ... های رفتارهای تکانشی در کودکان بیش فعال ADHD .94 بررسی
تاثیر استفاده ...

پژوهش بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز ...

میزان اضطراب دانشجویان; بررسی میزان اضطراب دانشجویان; تحقیق بررسی و مقایسه
.... پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر
و ... تعداد صفحات فایل: 80 بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان
... فایل: 544 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 پایان نامه بررسی میزان افسردگی ...

544 - بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی ...

۵۴۴ – بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ /در /توسط. ۵۴۴ – بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت
...

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس دانش‌آموزان دختر ...

پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپر اسمیت(میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب ...
1. 668/0. 061/0. 805/0. 001/0. اثر متقابل آموزش و گروه. 347/3. 1. 347/3. 544/1 ....
ارتباطی و حل مسئله را در ارتقای سطح عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ...
بررسی رابطه عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اردبیل.

پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی ...

بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. ... ارشد علوم
تربیتی: تأثیر استفاده از نرم افزار آموزشی بر انگیزه ی پیشرفت و .... 61 حجم
فایل: 544 کیلوبایت توضیحات: پایان نامه بررسی تأثیر اضطراب مادران بر ....
پژوهش بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی (مانند اینترنت، تلفن همراه، شبکه های
اجتماعی مجازی و .

پایان نامه بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار ...

پایان نامه بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی ... 544
- بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و

مقدمه:اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از ...
همچنین، فرضیه ی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر و رشته های ... 4-
2-5- بررسی توزیع نمونه به تفکیک میزان سال تحصیلی پاسخگویان.. 47 .... ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻮد . .... ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و.
وﯾﮋﮔﯽ ...

بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر پیشرفت دنیای امروز - مطالب مشابه ...

بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نخبه ... تحصیلی دانش آموزان نخبه اصطلاح هوش که در زمان ما به صورت عادی مورد
استفاده قرار .... واقتصادی با میزان مصرف کالاهای فرهنگی دربین دانشجویان مقدمه:
فرهنگ ویژگی ... 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 544 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 170 چکیده ...

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

2, 1, بررسی رابطه برخی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان بورسیه اعزامی
به .... قم در مورد تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی, محمد هادی
محمدی ... 62, 61, بررسی نگرش والدین دانش آموزان شهر تهران در مورد میزان اثربخشی
آموزش ...... 270, 318, بررسی رابطه میزان وابستگی به اینترنت با نظام ارزشی افراد
در ...

استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر ...

در پژوهش حاضر رابطۀ استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری بررسی شد. ... یافته‌ها
نشان می‌دهد میزان دسترسی به اینترنت، میزان خدمات مورد استفاده از اینترنت و ...
تحصیلی دانشجویان بر میزان تجربۀ حس شرم آن‌ها به مثابۀ اخلاق اجتماعی تأثیر
معنادار .... پیدا کرده و با گسترش خردورزی، شاهد رشد و پیشرفت در همۀ ابعاد زندگی
خواهیم بود.

پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی ...

بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. ... ارشد علوم
تربیتی: تأثیر استفاده از نرم افزار آموزشی بر انگیزه ی پیشرفت و .... 61 حجم
فایل: 544 کیلوبایت توضیحات: پایان نامه بررسی تأثیر اضطراب مادران بر ....
پژوهش بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی (مانند اینترنت، تلفن همراه، شبکه های
اجتماعی مجازی و .

دانشکده پزشکی رفسنجان-کارنامه علمی دکتر محسن رضائیان

بررسی ارتباط بین رویكردهای یادگیری و مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...
مقایسه تاثیر سه روش مداخلۀ آموزشی بر سازه های مدل باوربهداشتی در زنان بالای 40 سال
شهر ... استنادهای استفاده شده در پایان نامه‌های دانشجویان دندانپزشكی دانشگاه علوم
پزشكی ... ارزیابی میزان دقت داوران یکی از مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان در
تشخیص ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت ...

بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش .... مقایسه پیشرفت
تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت .... شاخصه‌های توصیفی
میزان رضایت از زندگی به تفکیک دختر و پسر ...... رنگ قرمز با طول موج 544 رنگ
آبی ...

پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از ...

پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری
موبایلی در بانک های ملی رشت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ ... های بی سیم و افزایش
استفاده از اینترنت بر روی گوشی موبایل، تحولات چشم گیری در ارائه خدمات
بانکداری رخ داده است. .... تعیین میزان تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت استفاده
ادراک شده[2]، ریسک ...

سيستم جامع پژوهشي

پايان نامه دانشجويي, ۱۳۸۹/۰۵/۰۶, پزشكي, بررسی اثر تزريق ترانگزامیک اسید قبل
و بعد از ..... بررسی انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با وضعيت فردي و پيشرفت
تحصيلي ..... طرح تحقيقاتي, ۱۳۹۰/۰۶/۲۲, دانشكده بهداشت, بررسي ميزان استفاده از
فناوري ... بر رفتارهای صرعی ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی, 90-02-32-
544.

544بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی ...

544بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
توسط : admin1در: آگوست 05, 2017 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران فصلنامه آموزش مهندسی ایران ...

Awareness of the historical evolution of engineering education helps to ... داده‌ها با
استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و LISREL 8.54 تحلیل شدند. ... حل مشکلات مورد نظر،
میزان انطباق روش کاری با واقعیتها و میزان تاثیر روشهای ارایه شده در بهبود عملکرد.
... بررسی رابطه بین متغیرهای موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های ...

544بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی ...

544بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
توسط : admin1در: آگوست 05, 2017 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

پایان نامه تأثیر آموژش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران ...

11 مارس 2017 ... پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری 2017-05-26 ... در گروه
آزمایش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP)
فرم 16-9 ساله. ... تحقیق تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران.
... پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و.

اصل مقاله (277 K)

اﺳﺘﻔﺎده از. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ،. ﺑﻠﻜﻪ. داﻧﺶ
.... را در اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ . ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺰ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎ. ل و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
... آوردﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ از ﻋﺎدت. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ ...
ش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را. در. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ. ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد نمادین تاریخی-19

... درباره نمادین تاریخی تعداد 544 مورد در سایت یافت گردید که در لیست زیر نمایش
داده شده اند: ... روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان ... مقدمه: هدف
این تحقیق، بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و مشارکت جوانان در سیاست است.
... روش تحقیق بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
...

Research and Polling Center of I.R.I.B پژوهش‌های ارتباطی 2538-2977 ...

11, Pp. 544–564. 45 Valenzuela, S. .... (1394). بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده
از شبکه‌های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه .... بررسی تأثیر
رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر اصفهان). پایان‌نامه ..... رابطه
میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی کاشان. مجله
علمی ...

ليست مقالات فارسي چاپ شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه .xlsx

18 ژوئن 2014 ... 5, 4, 6, بررسي اثر ويتامين E بر روي استرس اکسيداتيو و اختلال ... 7, 6, 8, بررسي
استفاده از دارونما در مراقبت هاي باليني پرستاران دانشگاه علوم پزشکي اراک ... 53,
52, 83, شيوع وابستگي به اينترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجويان ... 96, 95, 133,
بررسي ميزان رضايت دانشجويان از برگزاري کلاسهاي Rapid review ...

اصل مقاله (277 K)

اﺳﺘﻔﺎده از. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ،. ﺑﻠﻜﻪ. داﻧﺶ
.... را در اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ . ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺰ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎ. ل و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
... آوردﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ از ﻋﺎدت. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ ...
ش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را. در. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ. ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ...

طرحهای پژوهشی - Last.miau.ac.ir - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

43, پروین, غیاثی, بررسی میزان افسردگی ، علل و عوامل آن ، کمک به دانشجویان ...
ارائه یک الگوی ریاضی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی برای تعیین رشته های
تحصیلی و .... با متغیرهای جمعیت شناسی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال
سوم و بالاتر ... اعتیاد به اینترنت و تاثیر آن بر وضع تحصیلی دانشجویان دانشگاه
آزاد اسلامی ...

کتاب و پاورپوینتppt- powerpoint- ارگونومی در ورزش و محیط کار-pdf ...

29 ژوئن 2017 ... تبلیغات در اینترنت ... تحقیق بررسی قراردادهای مشاركت در ساخت املاك بین مالك و
سازنده ... پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ، 1984 ....
آشکارترین اثر مثبت طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط کار، .... پروپوزال
بررسی رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه ...

معاونت پژوهش و فناری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ارتباط بين پيشرفت تحصيلي دانشجو و نمره ارزشيابي استاد. 41. بررسي ....
بررسي تاثير عصاره ابي الكلي-نعناع بر ميزان اضطراب بيماران. 98. .... بررسی
سمیت برخی از گیاهان دارویی با استفاده آرتمیا سالینا در شهر یاسوج. 155. .....
بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
سال1392. 327.

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و

مقدمه:اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از ...
همچنین، فرضیه ی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر و رشته های ... 4-
2-5- بررسی توزیع نمونه به تفکیک میزان سال تحصیلی پاسخگویان.. 47 .... ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻮد . .... ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و.
وﯾﮋﮔﯽ ...

Rudehen Islamic Azad University نوآوری های مدیریت آموزشی 2008 ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی
انجام شده است. ... (1388)، مدیریت و رهبری مؤثر در دانشگاه‌ها و مؤسسه ها آموزش عالی،
ترجمة دانشجویان ... Use of faculty development activities to improve the
effectiveness of U.S ... رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان با پیشرفت تحصیلی در
بیندانشجویان ...

بانک اطلاعات - دانشنامه زن مسلمان

اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن ...
در دبیرستانهای دخترانه مشهد، در سال تحصیلی 1372-73 به تدریس مشغول بودند. ....
بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ...
چکیده: در مورد انگیزه پیشرفت و تصویر روان شناختی آن، نظریه‌ها و تحقیقاتی وجود
دارد.

لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه تعلیم تربیت از 64 تا 83

16 نوامبر 2010 ... لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه تعلیم تربیت از 64 تا 83 - دانشجو یعنی تفکر ...
نظر در آموزش ابتدايي با تكيه بر استفاده مناسب از علوم و تكنولوژي: 168-179 ... 65-
رئيس دانا، فرخ لقا؛ زند پارسا، علي حسن، بررسي و تحليل ميزان ..... 249- عوامل مؤثر
در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان؛ ترجمه جميله ماشيني: 92-105

544بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی ...

544بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
توسط : admin1در: آگوست 05, 2017 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

پاورپوینت بهره وری

دانلود پاورپوینت خصوصیات دستگاه ایکس آر اف - 48 اسلاید

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

آبجکت سه بعدی لودر

دانلود کتاب دانش زیست شناسی - فارسی - پی دی اف رنگی

تحقیق در مورد کمال همنشین

مقدمه اي بر آسيب هاي زيست محيطي و توسعه اي مناطق نفت خيز

دانلود پاورپوینت COPDبیماریهای مزمن انسدادی ریه

طرح توجیهی بررسي پرورش گیاهان زینتی