دانلود فایل


مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام - دانلود فایلدانلود فایل مقدمه : تقریباً در بیشتر آثار متفکرین مسلمان , بهره مترادف واژه ربا به کار رفته است . همچنین , حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ,

دانلود فایل مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:27
فهرست مطالب
عنوان ............................................................................. صفحه
مقدمه .................................................................................................................... 1
بهره در ادبيات اقتصادي غرب ............................................................................... 1
ربا در فقه اسلامي ................................................................................................ 4
فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي .................................................................... 5
پول سرمايه بالقوه است ......................................................................................... 7
پول كالاست .......................................................................................................... 9
پول سرمايه است ................................................................................................... 12
آيا حرمت ربا در اسلام ، به معناي نفي بهره طبيعي است ؟................................... 13
بهره طبيعي و سود ............................................................................................... 16
اجاره و بهره طبيعي ............................................................................................... 21
نتيجه گيري .......................................................................................................... 23
فهرست منابع ........................................................................................................ 27


مقدمه :
تقريباً در بيشتر آثار متفكرين مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است . همچنين ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادي ، مورد تأييد اسلام تلقي شده است با توجه به مفهوم فراگير بهره در نظام اقتصاد سرمايه داري ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان يك اصل مسلم ، فصل تمايز دو نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام اقتصادي مورد تأييد اسلام است . لذا از نقطه نظر علمي ، مفهوم بهره و انطباق يا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهميت ويژه اي در نفي نظام سرمايه داري و پي ريزي مباني تئوريك نظام اقتصادي مورد تأييد اسلام برخوردار است .
در اين تحقيق ابتدا مفهوم بهره در ادبيات اقتصادي غرب توضيح داده مي شود ؛ سپس مفهوم ربا در شريعت اسلام تبيين مي شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت ديدگاه متفكرين مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظريات اقتصادي اين متفكرين در اين باره كه غالباً به توجيه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما مي تواند در تبيين مفهوم بهره از نگاه اين متفكرين موثر باشد – مورد بررسي قرار مي گيرد .
بهره در ادبيات اقتصادي غرب
در ادبيات اقتصادي غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب كنيزي ، بهره در تحليل هاي كلاسيك به دو مفهوم كاملاً مجزا از هم تفكيك مي شود اين دو مفهوم را مي توان ، به تبعيت از بوم باورك، بهره قراردادي و بهره طبيعي ناميد .
بهره قراردادي درآمدي است كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسمي ، در قبال واگذاري سرمايه خود به غير ، مطالبه مي كند به دليل درج صريح در قراردادهاي رسمي و قابليت پيگيري قانوني در محاكم قضايي جنبه هاي حقوقي اين درآمد نسبت به ماهيت اقتصادي آن مورد توجه بيشتري قرار داشته است .
با گسترش دانش اقتصادي و كنجكاوي بشر در مفهوم سرمايه ، اقتصاد دانان متوجه ماهيت اقتصادي اين درآمد شدند ، و اين حقيقت ، به عنوان يك قانون آماري ( نظم توده اي ) كشف شد كه از نقطه نظر اقتصادي براي مالك سرمايه ، بدون نياز به انتقال آن به غير ، درآمدي مستقل از ارزش سرمايه داري ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، كه مي توان آن را بهره طبيعي ناميد .
نرخ بهره طبيعي ، نسبت اين درآمد به ارزش سرمايه اي است و مهمترين عامل تأثير گذار بر تصميم گيريهاي برنامه ريزي شده در نظام بازار مي باشد . در اين درآمد در قالب اشكال مختلف قراردادهاي حقوقي نمود عيني پيدا ميكند و بهره قراردادي ثابت در سالم ترين انواع قراردادهاي وامي ، صريحترين و نزديك ترين نمود عيني آن در بازار است ، شايد به اين دليل كه بهره طبيعي جز در قالب قراردادهاي حقوقي نمود عيني ندارد ، موضوع تحليل هاي بهره در بخش عظيمي از تاريخ ، بهره قراردادي بوده است .
لذا ، ماهيت بحث بهره در اين دوران ، بيشتر صيغه حقوقي يافته است تا اقتصادي . از نقطه نظر اقتصادي و طبيعي ، ماهيت وجودي بهره قراردادي ، ريشه در بهره طبيعي دارد و تئوريهاي بهره، از آغاز انديشه فيزيكراسي تاكنون ، به تبيين مفهوم بهره طبيعي و چگونگي شكل گيري آن در نظام بازار اختصاص دارد .
مي توان مدعي شد كه فيشر در كتاب تئوري بهره ، مفهوم نسبتاً كاملي از بهره طبيعي ارائه مي كند. در اين كتاب ، پس از ارائه مفهوم سازي جامعي از درآمد ، سرمايه را جرياني از درآمد توصيف مي شود كه در طول زمان توزيع شده است صاحب سرمايه با تبديل درآمد حاضر خود به سرمايه ، درآمد حاضر را با جرياني از درآمدهاي آتي كه ويژگيهاي خاصي دارد ، مبادله مي كند. در اين مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتي ارزش گذاري مي شود بهره طبيعي از فرآيند ارزش گذاري در چارچوب نظام بازار ايجاد مي شود .اين ارزش نگاري به طور ضمني در جاي جاي نظام مبادله تأثير مي گذارد .
قبل از توسعه دانش اقتصادي بشر ، بهره در اين شكل طبيعي كمتر مورد توجه بوده است . در مقابل ، نمود صريح و بارز آن در قراردادهاي وامي مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفكيك مفهوم نرخ بهره طبيعي از نرخ بهره قراردادي ، صرفاً از اين جهت اهميت دارد كه قضاوت هاي ارزشي نهفته در مباحث حقوقي بهره ، به كاركرد طبعي نرخ بهره طبيعي تعميم نيابد .


مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام


تحقیق درباره بهـره و ربـا در اسـلام


تحقیق درمورد بهـره و ربـا در اسـلاممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانک منهای ربا معنا ندارد/ لزوم طراحی سیستم جایگزین بانک در اقتصاد ...

13 آگوست 2017 ... کارشناس بانکداری اسلامی با بیان این که بانک زاییده ربا است و اگر ربا را از ...
تسنیم: لطفا درباره جایگاهی که بانک می بایست در یک کشور اسلامی ایفا ... در نظام
اقتصادی اسلام جایگاهی دارد یا ندارد و این مسئله خود جای تردید و تحقیق دارد. ... بکند
در نهایت به دنبال بهره و سود خودش است و آیا اینکه بانک واقعا به لوازم و ...

سود چیست بهره چیست ربا چیست - آفتاب

23 ژوئن 2007 ... سود چیست بهره چیست ربا چیست. ... ۴) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم
واقعی ربا با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی‌شک ...

آیا سود بانکی همان رباست؟ - شفاف

14 مه 2011 ... ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناك ترين آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به ... ربا را
با چندين برابر سود و بهره, آسان نگيريد و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن
را, به راحتى و خوشى بخوريد. ... در اين حديث شريف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
..... البته انتظار مى رود, دوستانى كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه ...

رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه ي ﻫﺎ ﻪﻳ ﻧﻈﺮ

28 مارس 2012 ... ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ . ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از آﻳﻪ. ﻫﺎ، رواﻳﺖ. ﻫﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ رﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم را درﺑﺎره ﺑﻬﺮه و ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﻜﻲ ...

ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن که درباره ربا نازل شده‌اند، یکی از احکام ثابت و ..... 3
- مقاله تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده‌گذاری در اقتصاد و نظریه اقتصاد اسلامی، ...

تفاوت سود، بهره و ربا - تازه های حسابداری

دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي. دکتر نیکو گلریز. خلط مبحثی که
مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره و ... از این رو، بهره
ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. ....
تامین مالی تروریسم · بخشنامه تأمین اجتماعی درباره بازنشستگی پرستاران لغو شد
...

ربا (اسلام) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با اینکه مسلمانان همه متفق هستند که ربا در اسلام حرام است، تعریف دقیق ربا در بین
مسلمانان مورد .... به باور سردمداران این دیدگاه، می‌بایست پول با بهره قرض داده می‌شد.

نزول نکن نزول مي کني - راسخون

هر نوع دريافت اضافه بر قرض که از پيش تعيين شده باشد، ربا به حساب مي آيد و حرام
... حرام بودن ربا در اسلام تأکيد شده اما بعضي از دلايل عقلي اش از اين قرار است:

مقاله در مورد بانك‌داري اسلامي (بدون ربا) - مگ ایران

بانك‌داري اسلامي (بدون ربا)حكم ربا در قرآن و سنت«یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما
بقی من ... بهترین راهکار بانکداری اسلامی پرداخت وام بدون بهره به نیازمندان است .

آیا سود بانکی همان رباست؟ - شفاف

14 مه 2011 ... ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناك ترين آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به ... ربا را
با چندين برابر سود و بهره, آسان نگيريد و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن
را, به راحتى و خوشى بخوريد. ... در اين حديث شريف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
..... البته انتظار مى رود, دوستانى كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه ...

اهم اشکالات طرح عملیات بانکداری بدون ربا پیشنهادی مجلس

14 مه 2016 ... مقالات و گزارش ها ... در حالی که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که عمده تاکیدش بر
حذف ربا از سیستم ... اگر نمایندگان محترم که این طرح را تهیه کرده اند دغدغه اسلام دارند
که دارند این ... در چند سال اخیر نیز بانک مرکزی از شورای فقهی بهره برده اما عملا کار
به جایی ... ث) عدم جهت گیری روشن درباره حدود استقلال بانک مرکزی

تفاوت سود، بهره و ربا - تازه های حسابداری

دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي. دکتر نیکو گلریز. خلط مبحثی که
مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره و ... از این رو، بهره
ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. ....
تامین مالی تروریسم · بخشنامه تأمین اجتماعی درباره بازنشستگی پرستاران لغو شد
...

مقاله در مورد بانك‌داري اسلامي (بدون ربا) - مگ ایران

بانك‌داري اسلامي (بدون ربا)حكم ربا در قرآن و سنت«یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما
بقی من ... بهترین راهکار بانکداری اسلامی پرداخت وام بدون بهره به نیازمندان است .

مقالات فارسی - انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

کلیدواژه ها : مشتقّات مالی ، بهره ( الفائده ) ، سهام ( الأسهم ) ، قرارداد ها ( العقود ) ، سرمایه
( رأس المال ) ، کالاها ( السلع ) ، بدهی ... تجزیه و تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا ....
نقد تحقیقات شرق شناسی و جامعه شناسی درباره اسلام و سرمایه داری - ۱۳۹۱/۶/۱۷ -.

مقدمه

نرخ بهره بانكي به عنوان هزينه سرمايه از ديدگاه سرمايه گذار و هزينه فرصت پول از ....
ربا بانك در كارهاي شرعي و حلال با متقاضيان در قالب يكي از عقود اسلامي مشاركت ...

«شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی» - پایگاه ...

علی رضا شریف مقدسی ; مجله: علوم اسلامی ; پاییز 1386 - شماره 7 ; ... فهرست مقالات. «
شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی». نویسنده: شریف ...

دستاوردهاي علمي دربارة نرخ بهره و تحليل تأثير آن

يكي‌ از بارزترين‌ ويژگي‌هاي‌ اقتصاد اسلامي، عدم‌ وجود ربا در آن‌ است. ... در مقالة‌ حاضر
سعي‌ شده‌ است‌ در ابتدا جايگاه‌ نرخ‌ بهره‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ روشن؛ سپس‌ عمده‌ترين‌ ...

گفتگو درباره راهکارهای مشروع جلوه دادن ربا و بهره - اگر دینی حق باشد ...

26 ژوئن 2012 ... گفتگو درباره راهکارهای مشروع جلوه دادن ربا و بهره ... برخی مدعی شده‌اند، چیزی که
اسلام به عنوان ربا حرام کرده، مواردی است که قرض دهنده نرخ بهره ..... ضمنا این مفاهیم در
مقالات بین المللی حوزه توسعه و اشتغال قابل پیگیری و مباحثه است.

بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام

عنوان مقاله: بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام ...
تحول پيش گفته، نسبت اين نظريه ها و نظر اسلام درباره ربا مورد سنجش قرار گيرد.

بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى - نقد و نظر

از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که
جاى سپاس فراوان دارد. شکل مقاله انتقادى آقاى موسویان از جهت رعایت روش علمى و ...

دروغی به نام اسلامی ترین کشور دنیا :: شیعه

30 ژانويه 2016 ... نتایج تحقیق دکتر حسین عسگری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده ...
مثلا در بعد اقتصاد، شاخص سلامت و عدم فساد و ربا و بهره پول و در بعد .... اسلامی بودن
هیچ نقشی قائل نیستیم و اصولا اجاره نمی دهیم درباره آن حرف شده شود!

SID.ir | نظريه هاي ربا و بهره

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نظريه هاي ربا و بهره. ... فقيهان، مفسران و
ديگر انديشه وران اسلامي درباره ماهيت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمايه داري و
...

در رﺑـﺎ ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻬﺮه ﻧﺮخ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑ - پژوهشکده پولی و بانکی

-1. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺪﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺻﻔﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. داري و ﺗﺤﻠﯿـﻞ آن. ﻫـﺎ از.
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ. -2. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺗﺨﺎذ. « روﯾﮑﺮدي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در (ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬ - فصلنامه راهبرد

31 دسامبر 2011 ... ﺑـﻪ. اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺤﺚ در. ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ.
اﺛﺮات. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ... ي. ﻧﻈﺎم. ﺑﺎﻧﮑﺪاري. ﺑﺪون رﺑﺎ،. ﻧﺮ. خ ﺑﻬﺮه، ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ،. ﻧﺮخ ﺗـﻮرم.
، ﺑﺎﻧﮑـﺪاري اﺳـﻼﻣﯽ، ..... درﺑﺎره رﺑﺎﺧﻮاري آﻣﺪه اﺳﺖ: اﮔـﺮ ﻣـﺎﻟﯽ. را ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ...

وظایف و اختیارات - بانک مرکزی

3- الف- ماده 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) «بانک ها می‌توانند، با اجازه بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی به
...

گزارش طرح های مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

همزمان با آغاز به کار مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی، سه طرح شامل طرح مطالعاتی
تحلیل ... تحقیقات، ابتدا مهمترین کتب، مقالات و مطالعات حوزه اقتصاد اسلامی در
زمینه های .... احکام بهره و ربا، دلایل تحریم ربا و حیله های ربا، 2. دیدگاه های معاصر
درباره ربا، 3.

میهن - ربا،نرخ بهره،نرخ نسیه

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن كه درباره ربا نازل شده‌اند، یكی از احكام ثابت و
تغییر ناپذیر ... ربای محرم در اسلام به نرخ‌های بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره كم
ربا نیست و گاه .... 2- مقاله نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره، حجت‌الاسلام
نظری.

مفهوم ربا و حرمت آن در قرآن،رابطه ربا با تورم و کاهش ارزش پول - احکام ...

«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا
..... و نظرات خود را درباره آن، در قالب مقاله ای تحت عنوان «بهره بانکی همان رباست » در ...

وضعیت شرط تضمین سود - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن،
در ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی هیات ...
اصل مقاله (251 K) ... یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که
با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این
...

آیا ربا در اسکناس (پولهای کاغذی) تحقق پیدا می - نوگرا

14 فوریه 2009 ... آیا ربا در اسکناس (پولهای کاغذی) تحقق پیدا می کند؟ سوال: در مورد بهره ای که شخص
طلبکار (قرض دهنده) از شخص بدهکار (مقروض) دریافت می دارد، ...

بازخوانی مفهوم ربا در قرآن کریم بر پایۀ روش معناشناسی ساخت‌گرا

در طول تاریخِ جهان اسلام، بحثهای فراوانی پیرامون مفهوم «ربا» میان طیفهای گوناگونی
از اندیشمندان ... در مطالعۀ پیش رو برای نخستین بار این مفهوم با بهره گیری از دانش
معناشناسی، و رویکرد معناشناسی ساخت‌گرا کاویده می‌شود. ... درباره نشریه · اهداف و چشم
انداز · اعضای هیات تحریریه · همکاران دفتر نشریه · اصول اخلاقی ... اصل مقاله (425 K).

بانک سپه-نقطه نظرات کارشناسی در خصوص بانکداری بدون ربا

نقطه نظرات كارشناسي در خصوص بانكداري بدون ربا ... مقاله (2)- مبانی فقهی و حقوقی
بانکداری اسلامی · مقاله (3)- نقش موسسات مالی اسلامی در تامین مالی زیر ساختارها.

مطالعۀ تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی ...

این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر
حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه ... واژه های کلیدی: منع ربا، حقوق اسلام، مسیحیت، بحران
مالی، بانکداری اسلامی .... عنوان این قانون «درباره ربا و سایر بهره‌های ناروا[13]» است.

ربا خواری - دانشنامه‌ی اسلامی

8 فوریه 2016 ... ۱ احکام ربا; ۲ چند نكته درباره ربا; ۳ احاديث در مورد ربا; ۴ آيات مربوط به ... و هم چنين
است زيادی نسبت به بهره و منفعت مثل اين كه ده تومان قرض دهد به ...

گزارش طرح های مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

همزمان با آغاز به کار مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی، سه طرح شامل طرح مطالعاتی
تحلیل ... تحقیقات، ابتدا مهمترین کتب، مقالات و مطالعات حوزه اقتصاد اسلامی در
زمینه های .... احکام بهره و ربا، دلایل تحریم ربا و حیله های ربا، 2. دیدگاه های معاصر
درباره ربا، 3.

حریم حرمت ربا - ویکی فقه

این مقاله درباره حریم حرمت ربا نوشته شده است. ... بی گمان ظهور اسلام حکومتی، در پهنه
جهان پرتحوّل و پر پدیده امروز، فقه پویا، همه سونگر، توانا و روش .... است و محاسبه
درصد بهره به بسیاری از دادوستدها را یافته است و در برابر گسترش ربا، (قرض
الحسنه) ...

ربا (اسلام) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با اینکه مسلمانان همه متفق هستند که ربا در اسلام حرام است، تعریف دقیق ربا در بین
مسلمانان مورد .... به باور سردمداران این دیدگاه، می‌بایست پول با بهره قرض داده می‌شد.

میهن - ربا،نرخ بهره،نرخ نسیه

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن كه درباره ربا نازل شده‌اند، یكی از احكام ثابت و
تغییر ناپذیر ... ربای محرم در اسلام به نرخ‌های بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره كم
ربا نیست و گاه .... 2- مقاله نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره، حجت‌الاسلام
نظری.

ربا (اسلام) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با اینکه مسلمانان همه متفق هستند که ربا در اسلام حرام است، تعریف دقیق ربا در بین
مسلمانان مورد .... به باور سردمداران این دیدگاه، می‌بایست پول با بهره قرض داده می‌شد.

آیا سود بانکی رباست؟ - فردا

13 مه 2013 ... قرارداد ربا در اسلام تعریف مشخصی دارد و جزو گناهان کبیره به شمار .... نويسنده مقاله
از يك نكته اساسي غفلت كزده و آن اينكه نه كارمندان بانكها و نه .... اول باید یک سیستم
ابتدایی اقتصادی مثل سیستم صدر اسلام داشته باشیم که درباره ربا ...... یکی از
مهمترین علل به وجود اومدن اختلاف طبقاتی همین سود و بهره بانک هاست.

بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى - نقد و نظر

از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که
جاى سپاس فراوان دارد. شکل مقاله انتقادى آقاى موسویان از جهت رعایت روش علمى و ...

بهره و ربا ۱ - irPress.org

9 فوریه 2012 ... پس از آن، نظر دین اسلام درباره بهره و ربا و چگونگی بهره در کشورهای اسلامی را ...
قسمت چهارم این مقاله به‌تحلیل تاریخی نقش بهره در نظام‌های مختلف ...

تفاوت ربا و بهره بانکی - جنبش ممانعت از جنگ با خدا

11 سپتامبر 2012 ... خانه مقالات تفاوت ربا و بهره بانکی .... (۲) به دنبال چنین داوری ای درباره کارکرد پول
است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را، به .... یکسان انگاشتن بهره و ربا، با
توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحت حرام شناخته شده، انگیزه ...

گزارش طرح های مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

همزمان با آغاز به کار مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی، سه طرح شامل طرح مطالعاتی
تحلیل ... تحقیقات، ابتدا مهمترین کتب، مقالات و مطالعات حوزه اقتصاد اسلامی در
زمینه های .... احکام بهره و ربا، دلایل تحریم ربا و حیله های ربا، 2. دیدگاه های معاصر
درباره ربا، 3.

آیا سود بانکی همان رباست؟ - شفاف

14 مه 2011 ... ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناك ترين آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به ... ربا را
با چندين برابر سود و بهره, آسان نگيريد و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن
را, به راحتى و خوشى بخوريد. ... در اين حديث شريف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
..... البته انتظار مى رود, دوستانى كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه ...

دروغی به نام اسلامی ترین کشور دنیا :: شیعه

30 ژانويه 2016 ... نتایج تحقیق دکتر حسین عسگری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده ...
مثلا در بعد اقتصاد، شاخص سلامت و عدم فساد و ربا و بهره پول و در بعد .... اسلامی بودن
هیچ نقشی قائل نیستیم و اصولا اجاره نمی دهیم درباره آن حرف شده شود!

نسخه چاپی - رباخواری یهودی در حجاز قبل از اسلام و مبارزه اسلام با آن

19 ا کتبر 2016 ... در بخش بعدی این مقاله نیز دلایل حرمت ربا در میان یهودیان و مسیحیان و ... ربا یا بهره،
امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی مطرح می‌شود. ..... 2- درباره علت مهاجرت
یهودیان به سرزمین عربستان تاریخ عوامل مختلفی بیان شده است ...

تفاوت ربا و بهره بانکی - جنبش ممانعت از جنگ با خدا

11 سپتامبر 2012 ... خانه مقالات تفاوت ربا و بهره بانکی .... (۲) به دنبال چنین داوری ای درباره کارکرد پول
است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را، به .... یکسان انگاشتن بهره و ربا، با
توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحت حرام شناخته شده، انگیزه ...

حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوتۀ نقد و بررسی - فقه و حقوق اسلامی

در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه‌شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و
اهل ... اصل مقاله (234 K) ... و اندیشمندان درجاتی از بهره و ربا را مشروع جلوه داده‌اند یا ربا
را به مصرفی و تولیدی ..... از امام صادق (ع) پرسیدم: درباره کسی که صد درهم به‌صورت
شمارش به من بدهکار بود و صد درهم با وزن کردن (که بیش‌تر از شمارش می‌شد) بازپس داد.

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > اقتصاد - بررسي عملكرد ...

3 نوامبر 2010 ... بعبارت ديگر از ديدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداري اسلامي ربا تحقق پيدا ... خريد در
طول زمان يك كالاي مثلي نباشد و لذا درمورد بهره پول اين مساله ذكر مي ...

اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در مورد بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و ...

29 آگوست 2016 ... کتاب - منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی ...
علاوه بر حرمت ربا، حضرت امام در مورد بهره فرموده اند که: «اصلاً بهره از ...

کلام پویا - ربا

نظرات امام فخر رازي درباره بهره (ربا). .... آري بايد به حقايق زنده اسلام آگاه شويم تا
بفهميم كه اگر ما اسلام خودمان را با خلوص نيت و با تحقيق صحيح بشناسيم به قدرت ...

وضعیت شرط تضمین سود - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن،
در ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی هیات ...
اصل مقاله (251 K) ... یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که
با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این
...

تفحصی بر ربا در اندیشه های امام درگفت و گو با آیت ... - انقلاب اسلامي

به رغم گذشت سی سال از انقلاب اسلامی و 27 سال از قانون بانکداری بدون ربا ، هنوز این
... یعنی نظر امام درباره ربا نظر مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی بود و بر این مساله
در ... من در این مورد تحقیق کرده‌ام و دریافته‌ام که برای ربا هیچ راهی وجود ندارد و با ... همه
راه‌های توجیه شرعی ربا را بسته‌اند و آن را حرام می‌دانند و می‌فرمایند: «اصل بهره از پول ...

دستاوردهاي علمي دربارة نرخ بهره و تحليل تأثير آن

يكي‌ از بارزترين‌ ويژگي‌هاي‌ اقتصاد اسلامي، عدم‌ وجود ربا در آن‌ است. ... در مقالة‌ حاضر
سعي‌ شده‌ است‌ در ابتدا جايگاه‌ نرخ‌ بهره‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ روشن؛ سپس‌ عمده‌ترين‌ ...

تفحصی بر ربا در اندیشه های امام درگفت و گو با آیت ... - انقلاب اسلامي

به رغم گذشت سی سال از انقلاب اسلامی و 27 سال از قانون بانکداری بدون ربا ، هنوز این
... یعنی نظر امام درباره ربا نظر مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی بود و بر این مساله
در ... من در این مورد تحقیق کرده‌ام و دریافته‌ام که برای ربا هیچ راهی وجود ندارد و با ... همه
راه‌های توجیه شرعی ربا را بسته‌اند و آن را حرام می‌دانند و می‌فرمایند: «اصل بهره از پول ...

SID.ir | نظريه هاي ربا و بهره

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نظريه هاي ربا و بهره. ... فقيهان، مفسران و
ديگر انديشه وران اسلامي درباره ماهيت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمايه داري و
...

بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام

عنوان مقاله: بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام ...
تحول پيش گفته، نسبت اين نظريه ها و نظر اسلام درباره ربا مورد سنجش قرار گيرد.

وضعیت شرط تضمین سود - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن،
در ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی هیات ...
اصل مقاله (251 K) ... یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که
با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این
...

پایان نامه در مورد 99 گونه از قرص های روان گردان اکستاسی

دانلود پاورپوینت مسجد جامع تهران

تقویم لایه باز 97 شماره 3

دانلود پاورپوینت معرفی فناوری سنجش از دور لیدار

دانلود مقله با عنوان چشم اندازي به آموزش پيش از ازدواج و بعد از ازدواج در آسيا

دانلود آموزش تصویری حذف frp گوشی Motorola G4 Plus XT1643 با لینک مستقیم

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی کاردان آتش نشان سال 94

فایل اتوکد آبجکت بیل مکانیکی

پروژه ورد انواع ساختار اینورتر های چند سطحی 17 صفحه

فایل اتوکد آبجکت بیل مکانیکی